Löpande inventering av lagret

En löpande inventering möjliggör bättre överblick av lagernivåer, leverans utan förseningar, hög kundnöjdhet, minimering av varubrist och optimerad logistik.

Medan den traditionella (manuella) inventeringen på ett visst datum endast ger information om varulager, artikeltyp och avvikelser på denna speciella dag, möjliggör den löpande (automatiserade) inventeringen en realtidsbaserad registrering och förfrågan gällande lagerinformation såsom lokalisering och kvantitet för en viss vara. 

Fördelar med löpande inventering

Förutom att ge kontinuerlig information om lagernivåer bidrar en löpande inventering oftast också till en minimering av varubrist i företaget. Det gör att alla beställningar kan behandlas och skickas i tid, vilket i sin tur leder till hög kundnöjdhet och ofta även uppföljningsorder. Realtidsinventering kan också användas för att utveckla och implementera bättre logistik eller ruttoptimering för lagring och plockning, vilket optimerar hela den efterföljande leveranskedjan. Övervakning av lagernivåer och inventering i realtid leder till djupare insikter om lager och sortiment. Rotationen av de enskilda produkterna och därmed uppdelningen i snabba, medel och långsamma artiklar på lagret kan lätt identifieras och utföras. Dessutom kan bättre upphandlingsstrategier utvecklas för de enskilda varorna. Generellt sett resulterar realtidsinventeringen i en optimering av lagerprocesserna och därmed stora kostnadsbesparingar. 

Realtidsbaserad inventering möjlig

Löpande inventering med hjälp av ett lagerhanteringssystem (WMS) kan bara bli lika bra som kvaliteten på tillgänglig data. Varukvantiteterna i lagerhanteringssystemet och i det verkliga lagret skiljer sig dock ofta åt. Oavsiktliga uttag från fel fack, felaktiga skanningar, otillräckliga processer, obehöriga uttag etc. leder ofta till avvikelser. 

I allmänhet styrs ett WMS vid radioterminaler eller stationära datorer, där lagerpersonalen skannar lagrade och plockade varor via streckkoder, QR-koder eller RFID-taggar (1). Särskilt RFID-tekniken passar väl för komplett varuinventeringen i realtid och för bulkregistrering. WMS följer vissa lagerstrategier och bestämmer lagringsplatserna. Även vid orderplockning registreras och bokförs de borttagna varorna i WMS. Ett modernt papperslöst plocksystem eller -process som pick-by-light eller pick-by-voice kan minimera lagerbrist (2). 

Andra möjligheter till lagerhantering och löpande inventering är till exempel system med realtidslokalisering och videoinspelning samt system med viktsensorer på lagerplatser och integrerad radioteknik. 

Realtidsinventering med RFID

Med RFID (Radio Frequency Identification) kan gods inte bara identifieras automatiskt med hjälp av elektromagnetiska vågor, utan även lokaliseras med hjälp av transpondrar. RFID-lösningen består av en RFID-transponder med ett identifikationsnummer eller en elektronisk produktkod (EPC), en läsare och en sändare för dataöverföring (3, 4). För varuspårning och löpande inventering överförs positionsdata och EPC till läsaren och sedan till WMS. En stor fördel med RFID-teknik för löpande inventering i företag är den simultana bulkregistreringen av många föremål över längre avstånd och den höga effektiviteten. Dessutom är databärarna omskrivbara. Behållare kan till exempel märkas med ett nytt ordernummer beroende på användning, utan att behöva skriva ut en ny etikett. Helt nya användningsområden kan täckas med RFID. Komponenter, till exempel inom bilindustrin, kan identifieras under hela sin livslängd och varje bearbetningssteg kan dokumenteras på transpondern. Eftersom RFID-teknik och montering av transpondrar på varje artikel är relativt dyrt jämfört med streckkoder och QR-koder, är den främst lämplig för spårning av högvärdiga varor. 

Lokaliseringssystem i realtid och videoinspelning

En annan lösning för realtidsbaserad inventering i företag och lagerspårning är användningen av mobila skannrar med RFID-transpondrar och så kallade ”ankartranspondrar” på lagret (5). Ankartranspondrarna tar rollen som GPS-satelliter. En stor fördel är att endast skannrarna behöver utrustas med transpondrar och inte varje enskild produkt, vilket skulle medföra höga kostnader. Ett videosystem installeras också för sömlös spårning av varorna i företaget. Videoinspelningarna är kopplade till skannings- och lokaliseringsdata. Hela videomaterialet kan därmed automatiskt filtreras efter positionsdata och sökningen drastiskt förkortas. På så sätt kan brister i företagets lager snabbt upptäckas. 

Löpande inventering med viktsensorer

Ett annat praktiskt exempel på lagerhantering och realtidsinventering är TeDaLoS-lösningen med viktsensorer på lagringsplatser, integrerad radioöverföring till en molnmjukvara och onlinedisplay (6). I praktiken kan enheterna placeras optimalt på alla lastbärare, lagerplatser eller till och med under containrar. Omkring 12 000 datapunkter genereras per dag och lagringsplats, som avkodas, tolkas och valideras av molnmjukvaran. Data och lagernivåer kan ses via en smartphone eller från hemmakontoret. Lösningen för lagerhantering och löpande inventering erbjuder många fördelar jämfört med traditionell fysisk inventering, som att verkställa automatiska beställningar när en artikel håller på att ta slut. Med Kanban-hyllor kan ombeställning av lager göras just-in-time. Vid lagerbrist och misstänkt stöld kan även säkerhetstjänster tillkallas automatiskt. Om lösningen installeras hos företagets kunder är det möjligt att göra en prediktiv efterfrågebedömning och optimera service och logistik därefter. TeDaLos-tekniken eftermonteras snabbt och enkelt i lager eller på lastbärare och lagerplatser och ger omedelbart lager-, förbruknings- och positionsdata för automatisk inventering. Fysisk inventering är alltså ett minne blott. 

Källor 

1. Tracking in logistics: The advantages of RFID, QR and barcode, Brother International GmbH, länk (på tyska) 

2. BITO Insikter, Warehouse order picking, länk (på engelska) 

3. BITO Expertis, White paper, Tracking in intralogistics or in the warehouse 

4. Goods tracking with the Xspan Rain RFID Gateway from Impinj, länk (på engelska) 

5. Seamless goods tracking with Real-time Location System (RTLS) and video, Solcon Systemtechnik GmbH, länk (på tyska) 

6. BITO Insikter, Automatiserad lagerkontroll i manuella lager, länk 

Du kanske också är intresserad av dessa ämnen

BITO Nyhetsbrev