Scrolla
01

Perfekt när ...

  • du vill ha ett utrymmesoptimerat, ytsnålt och datorstyrt lager.
  • du behöver ett stort buffert- eller reservdelslager.
  • du vill att artiklarna ska vara konstant tillgängliga.
  • du vill att felfrekvensen vid förvaring och plockning hålls så låg som möjligt.
  • du värdesätter korta hanteringstider.

Stämmer några av dessa punkter in på dig?

Läs då vidare eller kontakta oss personligen:
042-151 910

02

Systemet

Automatiserade pallställ är oftast helt automatiserade system, men de kan också utformas som delautomatiserade lösningar. De brukar oftast användas som buffert- eller reservdelslager.

Användningen av ett automatiserat system sparar mycket tid. Speciellt när det gäller genomloppsställ för styckegods, genomloppsställ för lastpallar och pallställ är den ekonomiska nyttan av automatiserade system i förhållande till manuella varianter tydlig.

Hanteringstiderna är mycket kortare, felfrekvensen vid förvaring och plockning minskar avsevärt, artiklarna är ständigt tillgängliga och behovet av lageryta är betydligt mindre i ett automatiserat lagersystem. Genom det datorstyrda systemet sker en permanent inventering.

Som ett slutet system har det automatiserade pallstället också den fördelen att obehörig åtkomst till artiklarna förhindras.

Vid utformningen av vårt automatiserade pallställ arbetar vi uteslutande med välkända tillverkare av servicefordon.

03

Dina fördelar

  • Kortare hanteringstider

  » Omsättningen och plockningseffektiviteten är betydligt högre i ett automatiserat system än i ett manuellt system. Därmed kan också större ordervolymer hanteras.

  • Minskad felfrekvens

  » För automatiserade pallställ är hela logistikprocessen datorstyrd. Därför minskar felfrekvensen vid förvaring och plockning avsevärt.

  • Ständig åtkomst till artiklar

  » Hyllorna i ett automatiserat lager fylls på konstant enligt det datorstyrda systemet. Därmed säkerställs att alla artiklar ständigt är tillgängliga.

  • Utrymmesbesparing

  » Trots samma mängd varor, kräver automatiserade system mycket mindre lagringsutrymme än manuella system.

04

Automatiserat genomloppsställ för lastpallar

  • Plockning utan avbrott – från både fulla och öppnade lastpallar.

  » I automatiserade genomloppssystem för lastpallar placeras lastpallarna med hjälp av en pallkran eller en truck. Plockningssidan fylls på automatiskt med transportvagnarna. För plockaren finns alltid en andra lastpall beredd som reserv. Så fort en lastpall har flyttats fram till plockplatsen fylls den nu lediga reservplatsen.

  För att öka lagerkapaciteten vid kanalerna för pallkranen kan ytterligare statiska lagerplatser skapas. Då utnyttjas rumshöjden till fullo. Du kan också utforma anläggningen med ytterligare genomloppskanaler för lastpallar för att placera flera pallar efter varandra.

  » På plocksidan kan du antingen plocka från öppnade pallar eller hämta fulla lastpallar med hjälp av en hand- eller gaffeltruck.

  » För utlastning av lastpallar med handtruckar eller gaffeltruckar är transportbandets segment indelat i tre delar på plocksidan. Utrymmet mellan rullbanornas skenor är skyddat med plåtar så att trucken enkelt kan köras in.

Användningsexempel

Har vi övertygat dig?

Då ser vi fram emot ditt samtal:
042-151 910

BITO Nyhetsbrev