Scrolla
01

Idealiskt för ...

  • LIFO- och FIFO-lagring
  • Effektivt utnyttjande av utrymmet
  • Ökad lagringskapacitet och lagringsdensitet
  • Lagring av tryckkänsliga produkter

Stämmer några av dessa punkter in på dig?

Läs då vidare eller kontakta oss personligen:
042-151 910

02

Systemet

BITO PROmotion skyttelsystem för pallar är en lösning för lagring på djupet och ett smart alternativ till djuplagringsställ, push-back-ställ och genomloppsställ. Skytteln är batteridriven och styrs med en radiofjärrkontroll.

Skytteln transporterar pallarna i respektive lagringskanal utan mänsklig inblandning. När en uppgift är slutförd återgår skytteln till sin ursprungsposition i början av kanalen och kan flyttas med en gaffeltruck.

Skyttelsystemet kan användas för lagring i FIFO- och LIFO-ordning. Skytteln kan också användas i fryslager.

03

Dina fördelar

  • Ökad prestanda vid plockning

  » Skytteln trafikerar lagringskanalen istället för en gaffeltruck. Detta minskar hanteringstiderna och förhindrar skador på ställningen.

  • Hög grad av flexibilitet

  » Till skillnad från inkörsställ ger pallställ med skyttlar tillgång till varje enskild lagringskanal

  • Säkerheten först

  » Laserskannrar identifierar personer och hinder i kanalen. I kombination med BITO:s säkerhetsutrustning för pallställ garanteras säkerheten på arbetsplatsen.

  • Säker lagring av produkter

  » Genom att använda skyttlar skyddas godset från skador och ett tillräckligt avstånd mellan pallarna kan garanteras.

  • Maximalt utnyttjande av lagerutrymmet

  » Eftersom det inte behövs några servicegångar kan lagringskapaciteten ökas med 60% jämfört med traditionella pallställ.

  • Skalbarhet

  » Skyttelsystemet är skalbart. Det innebär att pallflödet kan ökas genom att öka antalet skyttlar. Systemet växer med dina behov.

04

Tekniska egenskaper

BITO:s säkerhetskoncept bygger på fyra pelare:

Operatörernas säkerhet har högsta prioritet

Personer som befinner sig på golvnivå i ett pallställ riskerar att klämmas mellan skytteln och pallen eller skytteln och ställningen. Anledningen till att befinna sig i ställningen kan till exempel vara golvrengöring eller bortforsling av gods.

Tekniska funktioner på skytteln ser till att människor upptäcks och att skyttlarna stoppas automatiskt och säkert. För detta ändamål använder vi säkerhetslaserskannrar som stoppar skytteln på ett säkert sätt i händelse av fara.

BITO Nyhetsbrev