• Produktionslogistik

  Innovativa lösningar för intralogistik och produktionslogistik.

Scrolla

Fakta & utmaningar

Syftet med produktionslogistik är att säkerställa ett optimalt och smidigt materialflöde från råvarulagret genom tillverkningsprocessen till färdigvarulagret. Produktionslogistik länkar samman inköpslogistik och distributionslogistik. Eftersom varje tillverkningsföretag behöver effektivisera och kontrollera materialflödet genom sina värdeskapande processer, betraktas inte produktionslogistik som en egen industri. Produktionslogistik handlar inte bara om att transportera förnödenheter och varor mellan avdelningar, utan inkluderar också planering, kontroll och implementering av en process som säkerställer att varje maskin och arbetsstation matas vid rätt tidpunkt med rätt mängd råvaror, hjälpmedel, tillbehör, inköpta delar, reservdelar, halvfabrikat och färdiga produkter. Termerna tillverknings/produktionslogistik och intralogistik används ibland synonymt.

Produktionslogistik och industri 4.0

Produktionslogistiken genomgår stora förändringar på grund av utmaningarna med automation, digitalisering och Industri 4.0. Företagens produktsortiment blir allt mer individualiserat ner till batchstorlek 1, samtidigt som produktlivscyklerna blir kortare. Nya produktionstekniker som snabb prototypframställning eller additiv laserproduktion används redan i den intelligenta fabriken. Nätverksbaserad produktion gör intralogistikkraven allt mer komplexa. Företag förlitar sig på supply chain management för att planera och kontrollera alla dessa processer utan fel. När värde- och försörjningskedjor i allt högre grad utvecklas till komplexa nätverk kan utmaningar inom planering och kontroll bara mötas med digitalisering.

Efter automatisering och digitalisering av systemen är de nu uppkopplade enligt industri 4.0 och utbyter data. Skräddarsydd, individuell tillverkning i industri 4.0-åldern påverkar både produktions- och distributionslogistiken. Under produktionen måste specialmaterial och specialbyggda delar tillhandahållas Just-In-Time (JIT), vilket gör intralogistikprocesser och databehandling mycket mer komplex. Som redan nämnts hålls knappt några artiklar i lager för tillverkning på beställning.

Många olika komponenter måste levereras till ett antal olika produktionsmaskiner vid specifika tidpunkter. Detta innebär att lagrings- och materialhanteringstekniken måste vara tillräckligt flexibel och automatiserad. Att leverera material med gaffeltruck är ganska olönsamt i detta scenario. Det är mycket lättare att leverera material till produktionsanläggningar med hjälp av ett skyttelsystem som matas av förarlösa transportfordon (AGV). Vid skräddarsydd massproduktion ska komponenter vara tydligt märkta längs hela förädlingskedjan och kunna identifieras, till exempel via RFID-taggar. Längs hela försörjningskedjan ska data utbytas i realtid mellan enskilda arbetsstationer och övervakningssystem. Efterfrågan på komponenter i produktionen kan förändras mycket snabbt vid batchstorlek 1, vilket logistiken måste reagera omedelbart på. För detta ändamål måste system kunna kommunicera med varandra, med datautbyte via "Internet of Things".

Många kunder förväntar sig ett brett utbud av produktvarianter med samma pris och leveranstid. Detta kan endast uppnås genom anpassade små- och mikroproduktionskvantiteter. Svaret på den här utmaningen är agila tillverkningsceller som gör det möjligt att tillverka flexibla komponenter och varianter ner till batchstorlek 1.

Automatiserade system

Många intralogistiksystem har redan automatiserats för att ta emot och spåra material. Exempel på automatiserade system är automatiserade pallställ (som betjänas av kranar eller skyttlar), transportbandsteknik, cobots (kollaborativ robot), AR (dataglasögon), spårningssystem, molnapplikationer, IT-system, automatiserade industritruckar och förarlösa transportsystem (AGV). I en studie utförd av DHL angav 63 procent av deltagarna robotik, följt av autonoma fordon (40 procent) som den viktigaste tekniken.
Industri 4.0 innebär att du digitaliserar hela värdekedjan och i slutänden även autonomiserar den.

Trender

  • Industri 4.0 innebär digitalisering, omfattande automatisering och nätverk mellan maskiner och system.
  • Den intelligenta fabriken domineras av nya produktionstekniker såsom snabb prototypframställning eller additiv lasertillverkning.
  • Kunder efterfrågar i allt högre grad skräddarsydda men massproducerade produkter ner till batchstorlek 1. Agila tillverkningsceller är svaret.
  • Produktens livscykel blir allt kortare.
  • Behovet av kundanpassad massproduktion gör processer inom intralogistik och produktionslogistik allt mer komplexa. Det är inte möjligt att hålla jämna steg med denna utveckling utan digitaliserade, automatiserade och nätverksanslutna system.
  • Viktiga teknologier är robotik och autonoma fordon.
  • I slutänden kommer industri 4.0 att förändra hela värdekedjan och leda till helt digitaliserade och automatiserade processer.

Logistikkrav

Som redan nämnts blir intralogistik och produktionslogistik allt mer komplext på grund av nya intelligenta tillverkningsmetoder. Logistik- och produktionsprocesser styrs bland annat av robotar och självkörande fordon. Alla processer i försörjnings- och transportkedjan är sammankopplade med varandra. Dessutom kan viktiga optimeringsfrågor besvaras med hjälp av algoritmer som använder stordataanalys. Många processer och även produkternas äkthet säkras via blockkedjor.

AGV:er används i allt högre grad för att länka samman produktions-, monterings- eller plockområden med varandra och för att automatisera materialflödet. Genom LEO Locative erbjuder BITO ett särskilt innovativt och kostnadseffektivt system som varken kräver wifi eller materialflödesdator. LEO-fordonet styrs av en optisk spårtejp och kodmarkörer som appliceras på golvet.

LEO Locative kan installeras och köra direkt via Plug and Play. Det går snabbt att anpassa fordonets rutt och arbetsuppgifter till nya krav. Det är också möjligt att skicka kommandon till LEO via en surfplatta. LEO följer en spårtejp och erhåller körinstruktioner från optiska golvmarkörer. LEO Locative-systemet ger en enorm besparing i gångavstånd och bidrar därmed till en ökad ergonomi på arbetsplatsen. Det är en flexibel och skalbar lösning som är lätt att anpassa till ert materialflöde.

BITO:s sortiment innehåller allt från automatiserade hyll- och plocksystem till kvalitativa plastlådor i olika utföranden. Vi hjälper dig med alla frågor som rör automatisering inom intra- och produktionslogistik.

Har vi övertygat dig?

Då ser vi fram emot ditt samtal:
042-151 910

BITO Nyhetsbrev