• Logistik och transport

    Nå kunden i tid med optimal intralogistik.

Scrolla

Kundkrav

Det moderna samhället skulle inte fungera utan globala logistiktjänster. Bakom varje punktlig leverans ligger ett komplext nätverk av olika transportmedel, lager, plock- och distributionscenter. När miljontals objekt passerar genom lagret behöver du ett lagringssystem som fungerar felfritt och samtidigt håller nere kostnaderna. Det är också nödvändigt att bevara den flexibilitet som fordras för att kunna växa med slutkunderna och deras skiftande krav. Skräddarsydd intralogistik är således en central del av logistiska knutpunkter, alltmer sammankopplad med transporter via lastbil, fartyg, järnväg och flyg.

Trender

    • Hård konkurrens kräver ständig optimering av logistikprocesser.
    • Kunderna blir allt mer intresserade av kostnadstransparens inom försörjningskedjan.
    • Produktionssystem där kunden förväntar sig just in time-leveranser kräver maximal leveranssäkerhet.
    • Allt fler förväntar sig digitala nätverkslösningar med integration av fler tjänster såsom digital spårning av försändelser.

BITO Nyhetsbrev