• Vår filosofi

  BITO – tradition för innovation

Högsta kvalitet – full av mänsklighet

BITO har en lång och spännande historia. 1845 började familjen Bittmann producera smycken och metallbeslag för läderindustrin under ledning av Leopold Bittmann. Sedan dess har företaget tillverkat allt från ihåliga mässingskulor till kaffefilter och blixtlåskedjor. 1959 gick Fritz August Bittmann gick in i företaget som representant för den fjärde generationen. Tillsammans med sin far etablerade han BITO i lagertekniksbranschen. Idag är BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH en av de ledande tillverkarna och leverantörerna av lagerteknik i alla tänkbara former.

Fritz August Bittmanns själ och hjärta genomsyrar fortfarande förtaget. Han drev företaget under många år i en traditionsmedveten och samtidigt visionär anda. Han gjorde sin personliga filosofi till företagets filosofi: att vara en innovativ pionjär inom utveckling och teknik som utan undantag tillverkar produkter med högsta precision och kvalitet, och att alltid erbjuda kunderna mer än de förväntar sig. Allt detta kompletterat med en extraordinär känsla för service.

BITO betraktar sina medarbetare som den mest värdefulla tillgången. Företaget lägger stor vikt vid dialog, att ställa upp för varandra och att värna om goda relationer. Idag leds det stadigt växande företaget av VD Winfried Schmuck med stort engagemang och långsiktighet. Han fortsätter att agera enligt samma filosofi och värderingar som alltid har präglat företaget.

Vår filosofi

  • Perfektion är vår passion

  Vi utvecklar och tillverkar lagertekniska produkter och system med högsta möjliga stabilitet och längsta möjliga livslängd, eftersom inköp av sådana system ofta är förknippade med stora investeringar för våra kunder. Vi är fullt medvetna om vilket ansvar som följer av detta. Perfektionism och högsta möjliga kvalitetsstandard är därför inte bara vårt självklara krav, utan också vår passion.

  • Kundfokus och innovationsanda

  Kundens krav är den måttstock vi rättar oss efter för både utveckling och implementering av våra lagringssystem. Oavsett kundens storlek planerar vi helt nya lageranläggningar eller optimerar befintliga system. Genom en kontinuerlig förbättringsprocess kan vi garantera våra kunder bästa tänkbara produkter och väl fungerande interna processer.

  • Ständig kvalitetskontroll, maximal säkerhet

  Våra produkter håller en kvalitet långt över genomsnittet och är certifierade enligt DIN EN ISO 9001:2015. De motsvarar gällande säkerhetsnormer för lagerutrustning och -maskiner, samt uppfyller de högsta säkerhetskraven. Stabilitet, bärförmåga och material kontrolleras kontinuerligt av utomstående. Grundliga kvalitetskontroller är en viktig del i produktionsprocessen från försäljning, utveckling och tillverkning till leverans.

  • Medarbetarna är vår största tillgång

  Produkter och lagersystem med vår höga kvalitetsstandard kan bara levereras om alla inblandade utför sitt arbete med ansvarskänsla och passion. Vår framgång är summan av insatserna från alla våra medarbetare – de är mycket kompetenta och motiverade. Vi sätter stort värde på deras arbetsinsats.

  • Långsiktigt ansvar

  En långsiktig företagsledning agerar i harmoni med människor, samhälle, region och miljö. Vi förnyar vårt engagemang varje dag. Vi använder miljömässigt skonsamma tillverkningsprocesser och återvinningsbara material. Vårt stål återanvänds och förbrukade plastbehållare blir granulat till återvunna produkter. En ansvarsfull strategi för att skapa en hållbar framtid för kommande generationer.

  • Starkt samhällsengagemang

  BITO är ett företag med djupa rötter i lokalsamhället. Regionalt ansvarstagande, till exempel att skapa nya och säkra arbetsplatser, är därför ett viktigt område för oss. Genom att främja kultur och idrott, samt stödja sociala institutioner och projekt av olika slag, vill vi vara ett pålitligt stöd i samhället och för människorna i vår omgivning.

Ledning

Winfried Schmuck

VD

BITO Nyhetsbrev