Automatiserad lagerkontroll i manuella lager

För lagerhantering, inventering och orderplockning är realtidsbaserade, tillförlitliga och exakta lagernivåer önskvärda. TeDaLoS löser detta med viktsensorer, radioöverföring till molnprogramvara och onlinevisning.

Företag som är skyldiga att upprätta balansräkningar ska enligt lag genomföra en årlig inventering. Inventeringen är inte bara viktig eftersom lagstiftaren kräver det för vissa företag och handlare, utan också för att kunna uppskatta värdet på sitt eget företag. Den ligger till grund för den egna balansräkningen. Inventeringen är dock bara en ögonblicksbild av lagret. Ofta överensstämmer inte lagerkvantiteterna av varorna i lagerhanteringssystemet med dem i det verkliga lagret. Orsakerna till detta är exempelvis oavsiktliga plockningar från fel fack, felaktiga skanningar, defekta processer, obehöriga uttag, etc. Lagerhantering med ett lagerhanteringssystem (WMS) kan dock bara vara lika bra som kvaliteten på de data som används. 

Automatiserad extraktion av tillförlitliga data

Det är önskvärt att ha realtidsbaserade, tillförlitliga och exakta lagernivåer som ger mer klarhet i lagerhanteringen. En mödosam manuell och kontinuerligt fastställande av lagerdata genom sållning och räkning av anställda kommer inte på fråga, eftersom det är för tidskrävande och kostsamt. Uppgifterna måste därför bestämmas automatiskt med hjälp av ett lämpligt sensorsystem. Lagerdata kan bland annat användas för målinriktad/faktisk jämförelse med lagerhanteringssystemet och för automatisk och effektiv just in time-beställning av exempelvis C-artiklar. 

Lagerkontroll i realtid med sensorer

TeDaLoS är ett mobilt och autonomt system för enkel digital och molnbaserad lagerkontroll. Systemet löser denna uppgift med hjälp av en mängd trådlösa intelligenta viktsensorer på respektive varulagringsplats eller behållare, överföring av uppmätta data via telekommunikation till en molnprogramvara och en onlineskärm. Datorn och servern där molnkomponenterna (gränssnitten till externa IT-system som WMS, ERP osv.) är installerade finns i EU. Detta innebär att vi inte har att göra med potentiellt osäkra externa Google- eller Amazon-molntjänster. 

En sensorenhet består av sensorteknik för exakt viktmätning, radioteknik (molnlänken) och strömförsörjning. Enheten placeras på en lastbärare eller lagringsplats eller under en behållare. Molnprogramvaran avkodar, tolkar och validerar inspelade data. De cirka 12.000 datapunkterna per dag och lagringsplats reduceras slutligen till en eller två åtgärder som ska utföras – till exempel ”skapa en order” eller ”ringa säkerhetsvakten”.

System med många fördelar

TeDaLos-systemet kan eftermonteras i lager såväl som på (lastbärare med) rörligt gods på några minuter utan externa resurser och ger omedelbart automatiserade resultat. Den krypterade dataöverföringen via det trådlösa nätverket möjliggör driftsättning var som helst i företaget eller till och med i kundens lager. Leverantörer vet snabbt vilka kvantiteter de behöver fylla på i kundens lokaler. Eftersom efterfrågan redovisas redan när varorna konsumeras är service- och logistikoptimering möjlig. Dessutom är det möjligt att välja vem som får se vilka lagringsplatser eller varugrupper online, och vem som informeras när det gäller lagret via e-post eller får i uppdrag att organisera påfyllning. 

Den tekniska anslutningen till lagertekniken eller företagets egen IT är inte längre nödvändig. Lagerhantering blir effektivare tack vare kontaktlös och automatisk lagerkontroll, utan att vara bunden till osmidiga processer eller permanent installerad teknik och IT. Detta gör arbetet för lager- och produktionschefer samt inköps- och ekonomiavdelningen mycket enklare. 

En annan fördel är att vid materialöverföringar mellan konsumtionsställen kan förbrukningen registreras snabbt och ”krympning” kan upptäckas. På samma sätt upptäcks också stöld av material och lämpliga åtgärder vidtas. Med den dubbla behållaren Kanban kan FIFO-principen och förbrukningen per behållare övervakas. 

Användningsområden

Målinriktad/faktisk jämförelse med lagerhanteringssystemet 

Lagernivåerna i det fysiska lagret jämförs automatiskt med lagret i WMS via molnprogramvara, bland annat gällande varubrist och avvikelser. Orsakerna kan vara många. Oavsiktliga uttag från fel fack, felaktiga skanningar, defekta processer, obehöriga uttag osv. I värsta fall kan dessa avvikelser innebära förlust av en kund om till exempel en obemärkt ”ej i lager”-situation har inträffat. Detta allvarliga fel i lagerkontrollen innebär att utlovade leveransdatum inte kan uppfyllas, vilket i värsta fall kan leda till avtalsvite och förlust av kunder. TeDaLos-systemet undviker sådana kostsamma situationer. 

Automatisk beställning 

TeDaLos möjliggör effektiv just in time-beställning av varor. Manuell detektering, att skapa och utföra kompletterande beställningar av C-delar är till exempel ofta dyrare än varorna i sig och bör därför undvikas. Här tar systemet över den bekymmersfria, automatiserade lagerkontrollen och beställningen av motsvarande delar. 

De smarta sensorenheterna finns som varianter på 5 kg och 20 kg som ”enkla” eller ”dubbla” enheter. Deras funktioner och fördelar är: minimalt utrymmeskrav och låg vikt, ingen fast installation, ingen IT-integration, ingen programmering krävs, lång livslängd för batterier, krypterad radiolänk, EU-molnprogramvara ingår, ger lagerövervakning samt larm och rapporter, lagerbestämning i realtid, bit för bit-mätning. Dessutom finns specialdesignade sensorenheter tillgängliga för lastbärare som pallar, lådor och kartonger. 

Du kanske också är intresserad av dessa ämnen

BITO Nyhetsbrev