Scrolla
01

Perfekt när ...

  • du vill byta format till halvpall (800 x 600 mm) eftersom det lämpar sig bättre för dina lagervaror än traditionella gallerlådor.
  • du vill säkerställa hög renlighet vid transport och lagerhållning.
  • du måste flytta stora tomma lådor manuellt.
  • du behöver hållbara lådor med hög lastkapacitet.

Stämmer några av dessa punkter in på dig?

Läs då vidare eller kontakta oss personligen:
042-151 910

02

Våra stora plastcontainrar för halvpall

 • Plastcontainer BITO SL86 (format halvpall)

  Plastcontainer BITO SL86 (halvpall)

  • Extremt hållbar och med en stor tömningslucka

  Den stora plastcontainern BITO SL86 passar utmärkt för alla tillämpningar. Inom tillverkning, förvaring och plockning är volymlådan perfekt för förvaring av stora och tunga artiklar. Lådan har en lastkapacitet på 500 kg. Unik och endast från BITO: den låsbara tömningsluckan täcker hela lådans bredd! Det ger maximal åtkomst till artiklarna. Ett specialutvecklat färgkoncept underlättar kodning av stora plastcontainrar och deras innehåll.

 • Plastcontainer BITO XL (format halvpall)

  Plastcontainer BITO XL (halvpall)

  • BITO XL-serien i storformat

  Den stora plastcontainern BITO XL 800x600 mm har en lastkapacitet på 200 kg. Grundkonstruktionen motsvarar övriga produkter i XL-serien. Alternativt kan containern förses med skenor för transport med gaffeltruck eller plattformstruck, vilket gör den till en lätt och modern materialflödesbehållare.

 • Plastcontainer BITO MB (format halvpall)

  Plastcontainer BITO MB (halvpall)

  • Staplingsbara lådor med skenor

  Halvpallsformatet 800x600 mm är ett nytillskott i BITO MB-serien med stapelbara transportlådor. Som tillbehör kan lådan förses med skenor så att den kan hanteras med en gaffel- eller plattformstruck. Även med skenor förblir bredden densamma på containern, och den kan staplas för att spara plats. De släta in- och utsidorna samlar inte smuts och är lätta att hålla rena.

03

Videor

04

Fördelar med BITO:s plastcontainrar i format halvpall

  • Lätta men ändå starka och hållbara

  » BITO:s stora plastcontainrar är gjorda av högstabil polymer och har en låg tomvikt. Lastkapaciteten och hållfastheten är trots detta mycket höga – de kan jämföras med stål.

  • Alternativt med lock

  » För att skydda godset kan alla stora plastcontainrar av typen BITO 800x600 mm (halvpall) förses med ett gångjärnsförsett lock vid behov. Detta alternativ finns inte för vanliga gallerlådor.

  • Enkel rengöring

  » De stora plastcontainrarna har släta, slutna sidor. I motsats till gallerlådor kan ingen smuts tränga in i lådan utifrån. Den stora lådan är därför lätt att rengöra.

BITO Nyhetsbrev