• Hälso- och sjukvård

  För att hjälpa människor att hålla sig friska krävs flexibel logistik.

Scrolla

Kundkrav

De senaste 20 åren har hälso- och sjukvården genomgått en omvälvning till följd av tekniska, politiska, kulturella och ekonomiska förändringar. Idag innefattar begreppet hälso- och sjukvård mycket mer än att bota sjukdomar. Det handlar till exempel om våra livsstilsval och våra värderingar. För att läkemedels- och sjukvårdsindustrin ska kunna uppfylla framtidens strikta krav, förlitar sig tillverkningsföretag allt mer på intelligenta logistiklösningar inom lagring, påfyllning, förpackningar och varuplock. Andra kritiska aspekter inkluderar optimal kontroll över lagertillgången samt sval lagring av läkemedel genom hela kylkedjan.

Trender

  • E-handel och nätapotek ökar i popularitet.
  • Hygienisk förvaring, renhet och god ordning är oerhört viktigt för lager i denna sektor.
  • Tydlig produktmärkning minskar risken för felplock.
  • Onlinebeställningar och försäljning över disk på apoteket kräver snabba logistiksystem.
  • Varor måste skyddas mot obehörig åtkomst, till exempel genom robusta BITO-behållare med manipuleringssäkra säkerhetssigill och streckkoder.

Har vi övertygat dig?

Då ser vi fram emot ditt samtal:
042-151 910

BITO Nyhetsbrev