• Hälso- och sjukvård

  Flexibel, snabb och pålitlig logistik är särskilt viktigt inom hälso- och sjukvården.

Scrolla

Branschinformation

Hälso- och sjukvårdssektorn omfattar alla aktörer som upprätthåller, främjar och återställer befolkningens hälsa och förebygger sjukdomar. Till exempel sjukhus och rehabiliteringscenter, primär- och specialistvård, läkemedelsindustri, medicinsk teknik, hälsoturism och wellness/fitness. Hälso- och sjukvårdssektorn har genomgått radikala förändringar under cirka två decennier: förutom tekniska och hälsopolitiska aspekter spelar även kulturella, sociodemografiska och ekonomiska förändringar en avgörande roll. Idag är hälsa mycket mer än att bota sjukdomar. Det är en livsstil. Tack vare de informationsmöjligheter som digitaliseringen erbjuder har patienter och kunder fått allt fler alternativ att välja mellan. Det innebär att områden som kundorientering, transparens och komfort blir allt viktigare inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Ny teknik som avancerad analys, big data, artificiell intelligens och maskininlärning leder till nya tjänster och möjligheter. Detta omfattar bland annat Brain Computer Interfaces (gränssnitt mellan människor och medicinsk teknik), nätverksanslutna operationssalar, hjälprobotar, 3D-avbildning i realtid, hälsoappar och mycket mer. Internetjättar som Amazon, Alibaba, Apple, Samsung och Tencent gör entré i hälso- och sjukvårdssektorn, vilket gör att branschgränserna suddas ut. Tjänsteleverantörer och tillverkare inom sjukvården måste anpassa sina affärsmodeller över hela världen, bland annat har nya regler för medicinska produkter tillkommit i EU och Kina.

Under 2022 uppgick Sveriges export av läkemedel och farmaceutiska produkter till 132 miljarder kronor, vilket motsvarade 6,6 procent av exporten från samtliga varugrupper. Drygt 15 000 personer arbetade i läkemedelsbranschen 2022. Det är en av de mest forskningsintensiva branscherna i det svenska näringslivet. Drygt 7 miljoner personer i Sverige hämtade ut minst ett läkemedel på recept år 2023. Den globala läkemedelsmarknaden omsatte nästan 13 000 miljarder kronor under 2022 (baserat på tillverkarens priser). Industrin hanterar naturligtvis en stor mängd ämnen och läkemedel som måste kylas. Dessa kräver lämplig hantering under lagring och transport. God distributionssed (GDP) säkerställer kontroll av distributionskedjan och skydd mot förfalskade läkemedel. Syftet med detta är att upprätthålla läkemedlens kvalitet och integritet. Läkemedel som kräver kylning, till exempel insulin, får förvaras i temperaturer över +8° C under korta perioder, medan läkemedel med krav på kylkedja (till exempel TNF-blockerare för reumatiker) alltid måste förvaras inom det föreskrivna temperaturintervallet på +2° C till +8° C. För båda läkemedelsgrupperna gäller dock att de under inga omständigheter får transporteras eller förvaras under 0° C, eftersom substanserna då kan frysa. Frysning eller alltför varma temperaturer kan förändra strukturen hos läkemedel och teststickor, vilket kan leda till oförutsägbara intoleranser och biverkningar, men också till att läkemedlet helt förlorar sin effekt. Därför behöver läkemedelsindustrin tillförlitlig och snabb logistik och intralogistik.

Trender

  • E-handel och onlineapotek blir alltmer populära. Onlinebeställningar och avhämning direkt på apoteken kräver extremt snabb logistik.
  • Branschgränserna suddas ut på grund av att internetjättar som Amazon, Alibaba, Apple, Samsung och Tencent etablerar sig inom hälso- och sjukvårdssektorn.
  • Hygienisk lagring, efterlevnad av kylkedjor, renlighet och ordning på lagret är extremt viktigt. Särskilda kylbehållare krävs. Industritruckar och lagringsteknik måste vara köldtåliga.
  • Skydd mot obehörig åtkomst till varorna måste säkerställas, till exempel genom robusta behållare med plomberingar och streckkoder.
  • Digitaliseringen leder till ny teknik och nya tjänster (hälsoappar, spårare etc.)
  • Befolkningens stigande ålder leder till nya tjänster och produkter.
  • Väl synliga märkningar för identifiering av varor bidrar till att undvika fel.
  • Automatisering och digitalisering går snabbt framåt inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Krav på logistik

För att läkemedels- och sjukvårdsindustrin ska kunna uppfylla även framtidens höga krav förlitar sig tillverkningsföretag alltmer på intelligenta logistiklösningar, till exempel inom lagring, påfyllning och varuplockning. Optimerad åtkomst till lager och kontinuerlig kylförvaring av läkemedel är viktiga aspekter. Precis som i andra branscher blir lagret alltmer automatiserat för att öka genomströmningshastigheten och minska felfrekvensen. Absolut precision är avgörande inom hälso- och sjukvårdssektorn. Läkemedelsgrossisternas uppgift är bland annat att förse apoteken med produkter från läkemedelstillverkarna. Grossisternas logistikavdelningar måste garantera mycket snabba, dagliga leveranser. Detta kräver stora lager. Naturligtvis behöver läkemedelstillverkarna också mycket stora lager. För läkemedelslager gäller ett antal speciella förutsättningar. Till exempel är kraven på de produktgrupper som ska lagras mycket höga när det gäller temperatur, lagringsförhållanden och renhet. På grund av förbudet mot kombinerad lagring ska det för varje temperaturområde skapas ytterligare lager och brandsektioner för ämnen med olika faroklassificeringar, toxicitetsnivåer och andra egenskaper. Som ett resultat av detta kan antalet lagringsutrymmen mångdubblas, vilket förändrar byggnader, logistik och produktionsprocesser.

Isolerade lastramper är viktiga för att säkerställa en obruten kylkedja för de läkemedel som ska kylas. Konditioneringskammare för temperering av varor som antingen är för kalla eller för varma bör också övervägas. Höglager måste utrustas med särskilda luftkonditionerings- och ventilationssystem för att bibehålla temperaturen. Att använda gaffeltruckar i områden med extremt låg temperatur är problematiskt. Ständig rekonditionering i varma områden måste övervägas. BITO:s thermoinlägg passar perfekt i vår Pharma box och möjliggör säker transport av läkemedel och vacciner. Det säkerställer att en temperatur mellan 2-8 °C bibehålls i minst 12 timmar. Thermoinlägget består av en stöttålig lådinsats av polystyren, ett Neopor-skuminlägg och tre kylelement av typen Icecatch Solid Isolated. BITO:s sortiment omfattar även statiska och dynamiska hyllsystem, entresoler, lager- och transportlådor, särskilt anpassade för sjukvårdsindustrin.

Referenser

Har vi övertygat dig?

Då ser vi fram emot ditt samtal:
042-151 910

BITO Nyhetsbrev