Scrolla
01

Perfekt när ...

  • du vill lagra flera lastpallar med samma produkt korrekt sorterade.
  • du vill strukturera dina logistikprocesser på ett överskådligt sätt.
  • du vill använda lagret optimalt.
  • du vill se till att artiklarna ständigt är tillgängliga för påfyllning och att du kan komma åt dem direkt.

Stämmer några av dessa punkter in på dig?

Läs då vidare eller kontakta oss personligen:
042-151 910

02

Systemet

Företag kan spara mycket tid och pengar genom att välja rätt lagersystem. Perfekt koordinerade logistikprocesser bidrar i hög grad till företagets framgång.

BITO PROflow genomloppsställ för lastpallar möjliggör en mycket kompakt och överskådlig förvaring. Processtiderna förkortas och dina interna logistikflöden kan beräknas enklare. Därmed undviks driftstopp, lagerproduktiviteten ökar och lagerkostnaderna minskar.

Genomloppssystem för lastpallar kräver färre truckgångar, så 60 % av lagerutrymmet kan sparas jämfört med ett vanligt pallställ. Dessutom har du alltid direkt åtkomst till alla förvarade artiklar. Detta garanterar en hög grad av flexibilitet och minskar plocktiden.

BITO PROflow arbetar enligt två principer:

Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip, Zeichnung 02
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 01
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 02
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 03
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 04
Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip, Zeichnung 02
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 01
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 02
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 03
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 04

FIFO-principen

Vid förvaring enligt FIFO-principen (First In – First Out) tas de artiklar som lagts in först ut först. De enskilda kanalerna i varje block fylls med lastpallar från inmatningssidan. Uthämtningen sker på motsatta sidan. En pallseparator på uthämtningssidan ser till att trucken kan hämta pallen utan mottryck. Därmed förhindras skador på artiklarna. Underlättar kontroll av hållbarhetsdatum, partier och produktionsserier.

LIFO-principen

Enligt LIFO-principen (Last In – First Out) tas de artiklar som lagts in sist ut först. Både in- och utlastning av godset utförs på samma sida av hyllan. Lastpallarna trycks mot lutningen i genomloppsställets kanal med hjälp av gaffeltrucken. Denna typ av hylla kallas därför också för push-back.

04

Sänk kostnaderna med PROflow

Lageromsättningen påverkar dina logistikkostnader i hög grad. Som diagrammet visar kan du redan från nio lageromsättningar per år spara stora kostnader med vårt PROflow-system. Om lagret hanteras med 600 pallar 20 gånger, sparas omkring 7 000 euro per år. Med en omsättning på 50 pallar kan runt 25 000 euro sparas. Kostnaderna för förvaring, hyllor, gaffeltruckar och hyllställshantering har redan beaktats.

I detta avseende antar vi att BITO PROflow – jämfört med ett traditionellt pallställ – kommer att uppnå en volymbesparing på 20 %. Med en mindre försiktig beräkning sparar du mellan 50 och 60 % av rumsvolymen.

Dina fördelar

Direktåtkomst

Jämfört med ett konventionellt hyllsystem kännetecknas detta genomloppssystem för lastpallar av en mycket mer kompakt och överskådlig förvaring. Alla artiklar finns på hyllans framsida för direkt plockning. Varje artikel matas fram automatiskt. Konstant tillgång till artiklar tack vare en tillräckligt stor reserv. Bilden visar två lagerlösningar för plockning av 36 olika artiklar.

Mer lageryta

Genom kompakt förvaring och eliminering av överflödiga gångar mellan pallställen kan den utnyttjade lagerytan ökas med upp till 60 %. Med separata servicegångar för in- och utlastning undviks störningar i arbetsflödet. Detta ger en säkrare pallställshantering och arbetsmiljö på lagret. Genom en högre plockfrekvens ökar också produktomsättningen. Korta avstånd ökar produktiviteten – särskilt vid utlastning.

Mindre transporttid

Medan informations- och plocktider är ungefär likvärdiga för konventionella pallställ och genomloppsställ för lastpallar, finns det tydliga skillnader i transporttid. Tack vare gångtidsminskningen med BITO PROflow reduceras arbetstiden avsevärt, samtidigt som produktomsättningen höjs.

05

Komponenteter och tillval

BITO FlowStop pallseparator

 • Pallseparatorn BITO FlowStop skiljer den första pallen vid plockplatsen från övriga pallar i rullbanan för en trygg och smidig lossning. Den är tillverkad av tåliga komponenter för en lång livslängd och monteras utom räckhåll för truckens gafflar. Det ökar säkerheten och effektiviteten samtidigt som behovet av service och underhåll minskar.

Palettendurchlaufregal PROflow mit hochklappbarer Rollenbahn
Palettendurchlaufregal PROflow mit hochklappbarer Rollenbahn
 • Genomloppssystemets rullbana kan vikas upp. Rengöring av golvet under hyllan kan därmed ske snabbt och enkelt. Detta är särskilt viktigt för företag inom livsmedels- och läkemedelsindustrin, där hygien och renlighet har högsta prioritet.

Palettendurchlaufregal PROflow im Baukastensystem, Zeichnung
Palettendurchlaufregal PROflow im Baukastensystem, Zeichnung
 • BITO:s modulsystem erbjuder ett brett utbud av möjligheter för att utforma era genomloppsställ för lastpallar. Den höga standardiseringsgraden möjliggör mångsidiga lagerlösningar och garanterar snabb leverans och installation av ditt system. Det ger en hög grad av flexibilitet och effektiv driftsättning av din nya lagerlösning.

Uppfällbar rullbana

Modulsystem

BITO Nyhetsbrev