Integritetspolicy

A. Ansvarig

Ansvarig enligt den allmänna dataskyddsförordningen, andra dataskyddslagar som är tillämpliga i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser som bäring på dataskydd är:

BITO Storage Systems Nordic
Florettgatan 29c
SE-25467 Helsingborg
Tel. +46 42 151 910
E-Mail: info@bito.se
Internet: www.bito.com
Verkställande direktör: Winfried Schmuck

B. Dataskyddsombud

tekit Consult Bonn GmbH
Andreas Schmidt
TÜV Saarland Gruppe
Alexanderstraße 10, 53111 Bonn

C. Allmänt om behandling av uppgifter

Operatören av dessa webbplatser tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagarna för om uppgiftsskydd samt denna integritetspolicy.

Vi samlar in och använder personuppgifter från våra användare endast i det den mån detta är nödvändigt för att tillhandahålla av en funktionsduglig och fungerande webbplats samt vårt innehåll och våra tjänster.

Insamling och användning av personuppgifter om våra användare sker regelbundet först efter användarens samtycke. Ett undantag gäller i de fall där ett tidigare samtycke inte är möjligt av faktiska skäl och behandling av uppgifterna är tillåten enligt lagbestämmelser.

D. Rättslig grund för behandling av personuppgifter

Artikel 6 i EU:s dataskyddsförordning (nedan kallad "GDPR") utgör den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter.

Detaljerat:

Vid behandling av personuppgifter med ett föregående samtycke från den berörda personen utgör artikel 6.1. a) GDPR rättslig grund för behandlingen av uppgifter.

I den mån personuppgifter behandlas som är nödvändiga för att fullgöra ett avtal eller åtgärder som vidtas innan avtalet ingås som den registrerade är part i, utgör artikel 6.1. b) GDPR den rättsliga grunden.

Artikel 6.1 c) GDPR utgör rättslig grund i den mån en behandling av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som är underställd vårt företag. Artikel 6.1 d) GDPR utgör rättslig grund när den berörda personens eller någon annan fysisk persons vitala intressen kräver en behandling av personuppgifter.

I den mån behandlingen är nödvändig för att upprätthålla ett berättigat intresse för vårt företag eller en tredjepart och den berörda personens intressen, grundläggande rättigheter och grundläggande friheter inte uppväger det första intresset, utgör artikel 6.1 f) GDPR den rättsliga grunden för behandlingen.

Personuppgifterna för den berörda personen kommer att raderas eller spärras när syftet med lagringen faller bort. Lagring kan också ske om detta föreskrivs av de europeiska eller nationella lagstiftarna i EU-bestämmelser eller andra lagar och förordningar som den ansvariga personen är underställd. Uppgifterna kommer att spärras eller raderas även när en i nämnda texter föreskriven lagringstid löper ut, såvida det inte finns ett krav på ytterligare lagring av uppgifterna för ingående av ett avtal eller fullgörande av kontrakt.

1. Serverloggfiler

Varje gång du besöker vår webbplats samlar vårt system automatiskt in data och information från den anropande datorns system. Webbplatsens ägare samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss.

Följande uppgifter samlas in:

 • Webbläsare och webbläsarversion
 • det använda operativsystemet
 • referens URL
 • värdnamn för den anropande datorenheten
 • klockslaget för serverförfrågan

Uppgifterna lagras i loggfilerna i vårt system.

Användarens IP-adresser eller andra uppgifter som möjliggör tilldelning av uppgifter till en användare påverkas inte. Dessa uppgifter kan inte kopplas till en bestämd person. Sammanslagning av dessa uppgifter med andra datakällor görs inte. Lagring av dessa uppgifter tillsammans med andra personuppgifter om användaren förekommer inte.

 1. Rättslig grund

  Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av uppgifterna utgörs av artikel 6.1 f) GDPR.

 2. Ändamål för lagringen

  Lagring i loggfiler görs för att säkerställa webbplatsens funktionalitet. Dessutom använder företaget uppgifterna för att optimera webbplatsen och säkerställa säkerheten av våra informationstekniska system. En utvärdering av uppgifter i marknadsföringssyften sker inte i detta sammanhang.

  I detta syfte har vi också ett berättigat intresse av att behandla uppgifter i enlighet med artikel 6.1 f) GDPR.

 3. Radering

  Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå syftet för insamlingen. I händelse av att uppgifter samlas in för att tillhandahålla webbplatsen, är detta fallet när respektive session är avslutad. I händelse av lagring av uppgifter i loggfiler är detta fallet senast efter sju dagar.

 4. Möjlighet till invändning

  För driften av webbplatsen är insamling av uppgifter för tillhandahållande av webbplatsen och lagring av uppgifter i loggfiler absolut nödvändigt. Av denna anledning finns det i detta fall ingen möjlighet för användaren att invända.

2. Cookies

Denna webbplats använder sig av cookies Cookies är små textfiler som lagras på användarens datorenhet och som sparas i användarens webbläsare. Cookies skadar inte användarens datorenhet och innehåller inga virus. När en användare besöker en webbplats kan en cookie lagras på användarens dator. Denna cookie innehåller en karakteristisk sträng som gör att webbläsaren kan identifieras unikt när webbplatsen öppnas igen. Dessa cookies gör det möjligt att identifiera användarens webbläsare vid nästa besök.

Vid åtkomst till vår webbplats informeras användaren om användningen av cookies för analysändamål och godkännande inhämtas för behandling av de personuppgifter som används i detta sammanhang. I detta sammanhang görs också en hänvisning till denna integritetspolicy.

 1. Rättslig grund

  Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter med hjälp av cookies utgörs av artikel 6.1 f) GDPR. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter som använder cookies för analysändamål utgörs av artikel 6.1 a) GDPR med förutsättning att användaren har gett sitt samtycke till detta.

 2. Syfte

  Syftet med att använda cookies är att förenkla webbplatser för användaren. I detta syfte har vi också ett berättigat intresse av att behandla personuppgifter i enlighet med artikel 6.1 f) GDPR.

 3. Radering och avaktivering

  De flesta av de cookies vi använder är så kallade "session cookies". De kommer att raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Andra cookies ligger kvar på din enhet tills du raderar dem.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras över inställningar av cookies och endast tillåter cookies i enskilda fall, godkännande av cookies i vissa fall eller generellt utesluta samt automatisk radering av cookies när du stänger av webbläsaren. Genom deaktivering av cookies kan webbplatsens funktionalitet begränsas.

3. Tredjepartscookies

Denna webbplats använder sig av också av tredjepartscookies. Det är cookies som läggs in av tredjepartsleverantörer. Vid åtkomst till vår webbplats informeras användaren om användningen av tredjepartscookies för analysändamål och användarens samtycke till behandling av de personuppgifter som används i detta sammanhang inhämtas. I detta sammanhang görs också en hänvisning till denna integritetspolicy.

Följande tjänster som används av webbplatsen innehåller tredjepartscookies:

 1. Google Analytics
 2. Google Maps
 1. Google Analytics

  Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics använder "cookies". Dessa är textfiler som lagras på din datorenhet och gör att din användning av webbplatsen kan analyseras. Information som har tagits fram av cookien om din användning av webbplatsen, till exempel

  1. webbläsartyp/-version,
  2. det använda operativsystemet,
  3. referens-URL (för den föregående besökta adressen),
  4. värdnamnet för den anropande servern (IP-adress),
  5. klockslaget för serverförfrågan,

  överförs vanligen till en Google-server i USA och lagras där.

  Den rättsliga grunden för användning av cookies från tredjepart utgörs av artikel 6.1 f) GDPR.

  Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och som gör att din användning av webbplatsen kan analyseras. IP-adressen som skickas av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-uppgifter. På denna webbplats har vi också utökat Google Analytics med koden "anonymizeIP". Detta garanterar maskering av din IP-adress, så att alla data som samlas in förblir anonyma. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där.

  Syftet med användningen är följande: På uppdrag av operatören av denna webbplats, kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, att sammanställa rapporter om trafiken på webbplatsen och för att tillhandahålla ytterligare tjänster som är kopplade till webbplats- och internetanvändningen gentemot webbplatsoperatören. Denna webbplats använder funktionen "demografiska kännetecken" från Google Analytics. På så sätt kan rapporter skapas som innehåller utlåtande över besökarnas ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter kommer från Googles intresserelaterade annonsering och besöksuppgifter från tredjepart. Dessa uppgifter kan inte kopplas till en bestämd person. Du kan inaktivera den här funktionen när som helst genom att deaktivera annonsinställningarna i ditt Google-konto eller generellt förbjuda insamling av dina uppgifter i Google Analytics som det beskrivs i avsnittet "Invändning mot datainsamling".

  Du kan också förhindra lagring av cookies genom en motsvarande inställning i din webbläsares programvara; vi vill emellertid påpeka att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin helhet.

  Du kan vidare förhindra insamling av uppgifter som genereras av cookies och i samband med din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) till Google samt bearbetning av sådana uppgifter av Google genom att ladda ner och installera webbläsarens insticksprogram som kan hittas under följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Som ett alternativ till Browser-Add-On, särskilt för webbläsare på mobila enheter, kan du också hindra Google Analytics att få åtkomst till den genom att klicka på den här länken. En opt-out-cookie kommer att sättas för att förhindra framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats. En opt-out-cookie är endast giltig i den här webbläsaren och endast för vår webbplats och lagras på din enhet. Om du tar bort cookies i den här webbläsaren måste du återställa opt-out-cookien. [Anm. Anvisningar för hur du integrerar opt-out-cookie hittas under: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=sv#disable].

  Fortsättningsvis använder vi Google Analytics för att utvärdera data från double-Click-Cookies och även AdWords för statistiska ändamål. Om du inte önskar detta kan dessa avaktiveras med hjälp av visningsriktlinjehanteraren (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=en)

  Mer information om uppgiftsskydd avseende Google Analytics beskrivs i avsnittet Hjälp för Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

  Google Maps

  Vi använder Google Maps-komponenten från företaget Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, nedan kallad ”Google”, på vår webbplats. Varje gång Google Maps-komponenten anropas sätter Google in en cookie för att bearbeta användarinställningar och uppgifter när den visar sidan där Google Maps-komponenten är integrerad.

  Denna cookie tas i regeln inte bort när webbläsaren stängs, men den slutar att gälla efter en viss tidsperiod, så länge den inte tas bort manuellt av dig.

  Om du inte samtycker till denna behandling av dina personuppgifter är det möjligt att avaktivera tjänsten för Google Maps och på så sätt förhindra överföring av uppgifter till Google. För detta ändamål måste du avaktivera JavaScript-funktionen i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att du i detta fall inte kommer att kunna använda Google Maps eller endast delvis. Användning av Google Maps och den information som erhållits via Google Maps görs i enlighet med Googles användarvillkor för användning http://www.google.de/intl/en/policies/terms/regional.html och de ytterligare avtalsvillkoren för "Google Maps" https://www.google.com/intl/sv_se/help/terms_maps.html.

4. Webbanalystjänster

Google Analytics

Denna webbplats stöder webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. De uppgifter som genereras av Google Analytics om din användning av webbplatsen, till exempel

 1. webbläsartyp/-version,
 2. det använda operativsystemet,
 3. referens-URL (för den föregående besökta adressen),
 4. värdnamnet för den anropande servern (IP-adress),
 5. klockslaget för serverförfrågan,

överförs vanligen till en Google-server i USA och lagras där. Google Analytics är en tredjepartsleverantör. Användningen av Web Analytics-tjänsten kräver att användaruppgifter överförs till tredjeparten Google Analytics.

 1. Rättslig grund

  Den rättsliga grunden för användningen av webbanalystjänsten utgörs av artikel 6.1 f) GDPR.

 2. Syfte

  Syftet med användningen är att öka effektiviteten på vår webbplats. Google kommer att använda denna information från operatören av denna webbplats för utvärdering av din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter över webbplatsens trafik och för att tillhandahålla ytterligare tjänster som har koppling till användningen av webbplatsen och Internetanvändningen gentemot webbplatsoperatören. Denna webbplats använder funktionen "demografiska kännetecken" från Google Analytics. På så sätt kan rapporter skapas som innehåller utlåtande över besökarnas ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter kommer från Googles intresserelaterade annonsering och besöksuppgifter från tredjepart. Dessa uppgifter kan inte kopplas till en bestämd person. Du kan inaktivera den här funktionen när som helst genom att deaktivera annonsinställningarna i ditt Google-konto eller generellt förbjuda insamling av dina uppgifter i Google Analytics som det beskrivs i avsnittet "Invändning mot datainsamling".

  Uppgifterna överförs som pseudonymer.

 3. Förhinder

  Google Analytics skapar cookies. Detta kan du förhindra på följande sätt:

  Du kan också förhindra lagring av cookies genom en motsvarande inställning i din webbläsares programvara; vi vill emellertid påpeka att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin helhet.

  Du kan vidare förhindra insamling av uppgifter som genereras av cookies och i samband med din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) till Google samt bearbetning av sådana uppgifter av Google genom att ladda ner och installera webbläsarens insticksprogram som kan hittas under följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Som ett alternativ till Browser-Add-On, särskilt för webbläsare på mobila enheter, kan du också hindra Google Analytics att få åtkomst till den genom att klicka på den här länken. En opt-out-cookie kommer att sättas för att förhindra framtida insamling av dina uppgifter när du besöker denna webbplats. En opt-out-cookie är endast giltig i den här webbläsaren och endast för vår webbplats och lagras på din enhet. Om du tar bort cookies i den här webbläsaren måste du återställa opt-out-cookien. [Anm. Anvisningar för hur du integrerar opt-out-cookie hittas under: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/?hl=sv#disable].

  Fortsättningsvis använder vi Google Analytics för att utvärdera data från double-Click-Cookies och även AdWords för statistiska ändamål. Om du inte önskar detta kan dessa avaktiveras med hjälp av visningsriktlinjehanteraren (http://www.Google.com/settings/Ads/onweb/?hl=en).

  Mer information om uppgiftsskydd avseende Google Analytics beskrivs i avsnittet Hjälp för Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

Lead Forensics

Denna webbplats använder också spårningskoder från företaget Lead Forensics, som gör det möjligt att analysera användningen av webbplatsen.

Härmed kommer endast IP-adressen för den begärda enheten att sparas, andra personuppgifter kommer inte att samlas in. Inga uppgifter samlas in i syfte att identifiera en bestämd användare.

Detta är information som är fritt tillgänglig i det offentliga rummet.

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredjepart.

 1. Rättslig grund

  Den rättsliga grunden för användningen av webbanalystjänsten utgörs av artikel 6.1 f) GDPR.

 2. Syfte

  Syftet med användningen är att öka effektiviteten på vår webbplats. Som operatör av webbplatsen, kommer vi att använda denna information.

 3. Förhinder
Inaktivera Lead Forensics

5. Kontaktformulär och e-postadress

På vår webbplats finns ett kontaktformulär som kan användas för elektronisk kontakt. Om en användare använder denna möjlighet kommer de angivna uppgifterna i indatamasken att överföras och sparas hos oss. Dessa uppgifter är:

 1. Titel
 2. Namn
 3. Företag
 4. E-post
 5. Adress
 6. Angående

I den tidskod som sparas då meddelandet skickades sparas även användarens IP-adress och datum och tid för registrering.

För behandling av uppgifterna inhämtas ditt samtycke under avsändningsprocessen och det hänvisas då till denna integritetspolicy. Användaren kan också kontakta företaget via den e-postadress som anges under Kontakt. I detta fall kommer användarens personuppgifter som överförs med e-postmeddelandet att sparas.

I detta sammanhang kommer inga uppgifter att överföras till tredjepart. Uppgifterna används uteslutande för behandling av kommunikationen.

 1. Rättslig grund

  Rättslig grund för behandling av uppgifterna vid samtycke från användare utgörs av artikel 6.1 a) GDPR. Rättslig grund för behandling av uppgifter sända genom ett e-postmeddelande utgörs av artikel 6.1 f) GDPR. Är syftet med e-postkontakten att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6.1 b) GDPR.

 2. Syfte

  Behandlingen av personuppgifterna från kontaktformuläret är avsedd för företaget enbart för att hantera kontakten. Vid kontakt genom e-post omfattar detta också det nödvändiga legitima intresset för behandlingen av uppgifterna.

  Andra personrelaterade uppgifter som behandlas under sändningsprocessen tjänar till att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att garantera säkerheten i våra IT-system.

 3. Radering

  Uppgifterna från kontaktformuläret kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå syftet för insamlingen. Detta gäller för personuppgifter som har hämtats genom indatamasken i kontaktformuläret och de som skickas via e-post när respektive konversation med användaren avslutas. Konversationen är avslutad när det framgår av omständigheterna att de aktuella sakförhållandena har klargjorts.

  De ytterligare personuppgifter som samlas in under sändningsprocessen kommer att raderas senast efter en period på sju dagar.

 4. Återkallelse

  Användaren har möjlighet att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter.

  Om användaren får kontakt med företaget via e-post, kan han eller hon när som helst motsätta sig lagring av sina personuppgifter. I ett sådant fall kan konversationen och en eventuell fortsatt initiering av kontraktet inte fortsätta.

  Användaren kan också återkalla sitt samtycke på andra sätt. Samtycket kan också göras muntligt, till exempel per telefon eller skriftligt.

  I detta fall raderas alla personuppgifter som sparats under kontaktens förlopp.

6. Nyhetsbrev

På vår hemsida finns möjligheten att prenumerera på ett gratis nyhetsbrev. Användaren måste registrera sig för detta. När du registrerar dig för nyhetsbrevet överförs de inmatade uppgifterna från indatamasken till vårt företag. Dessa är:

 1. Titel
 2. Namn
 3. Företag
 4. E-post
 5. Adress

Dessutom samlas följande data in vid registreringen: IP-adressen för den anropande datorn samt datum och tider för registrering. Under registreringsprocessen kommer ditt samtycke att inhämtas för behandling av uppgifterna och det hänvisas till denna integritetspolicy.

Om du köper varor eller tjänster på vår webbplats och lämnar din e-postadress kan denna så småningom användas för utskick av ett nyhetsbrev. I sådana fall kommer endast nyhetsbrev som innehåller direktreklam för våra egna varor eller tjänster att skickas.

De uppgifter som behandlas i samband med utskick av nyhetsbrev kommer inte att överföras till tredjepart. De uppgifterna kommer endast att användas för att skicka nyhetsbrevet.

 1. Rättslig grund

  Om nyhetsbrevet skickas på grundval av registreringen av användaren på webbplatsen, är den rättsliga grunden för behandling av uppgifterna efter registrering till nyhetsbrevet av användaren om medgivande från användaren föreligger artikel 6.1 a) GDPR.

  Den rättsliga grunden för utskick av nyhetsbrev som en följd av försäljning av varor eller tjänster utgörs av § 7 punkt 3 UWG.

 2. Syfte

  Uppgifterna som har samlats in för syftet att tillhandahålla nyhetsbrev används för utskick av nyhetsbrevet. Insamling av andra personuppgifter som en del av registreringsprocessen är avsedd att förhindra missbruk av tjänsterna eller den e-postadress som används.

 3. Radering

  Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå syftet för insamlingen. Användarens e-postadress kommer att sparas så länge prenumerationen på nyhetsbrevet är aktiv.

  De övriga personuppgifter som samlas in under registreringsprocessen raderas vanligtvis efter en period av sju dagar.

 4. Avbokning och uppsägning av nyhetsbrev

  Prenumerationen på nyhetsbrevet kan sägas upp av den berörda användaren när som helst. För detta ändamål kommer du att hitta en länk i varje nyhetsbrev.

  Detta tillåter också ett återkallande av samtycke till lagring av de personuppgifter som samlats in under registreringsprocessen.

Newsletter - Mailchimp

Nyhetsbrevet skickas med hjälp av sändningstjänstleverantören "MailChimp", en plattform för sändning av nyhetsbrev från den amerikanska leverantören Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Du kan läsa frakttjänstleverantörens sekretesspolicy här: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp har infört åtgärder för att följa internationella dataöverföringar. Dessa gäller för all global verksamhet där Stripe behandlar personuppgifter om personer i EU. Dessa åtgärder bygger på EU:s standardavtalsklausuler. För mer information, besök: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/ och https://mailchimp.com/en/help/mailchimp-european-data-transfers/.

Leverantören av frakttjänster används på grundval av våra legitima intressen enligt artikel 6.1 f i GDPR och ett avtal om orderhantering enligt artikel 28.3 första meningen i GDPR.

Leverantören av försändelsetjänsten får använda mottagarnas uppgifter i pseudonym form, dvs. utan att de kan hänföras till en användare, för att optimera eller förbättra sina egna tjänster, t.ex. för att tekniskt optimera försändelsen och presentationen av nyhetsbrevet eller för statistiska ändamål. Leverantören av försändelsetjänsten använder dock inte uppgifterna om mottagarna av våra nyhetsbrev för att själv skriva till dem eller för att lämna uppgifterna vidare till tredje part.

7. Registrering

På vår webbplats erbjuder vi användare möjligheten att registrera sig med personuppgifter. Uppgifterna matas in i ett formulär med en indatamask och överförs till oss och sparas. Överföring av uppgifterna till tredjepart förekommer inte. Följande uppgifter samlas in som en del av registreringsprocessen:

 1. Användarens IP-adress
 2. Datum och klockslag för registrering
 3. Användarens e-postadress

I samband med registreringsprocessen inhämtas användarens samtycke till behandlingen av dessa uppgifter.

För att en beställning ska kunna göras samlas även adressuppgifterna om leveransadressen in.

 1. Rättslig grund för uppgiftsbehandling

  Rättslig grund för behandling av uppgifterna vid samtycke från användare utgörs av artikel 6.1 a) GDPR.

  Om registreringen avser genomförandet av ett avtal som användaren är part i eller syftar till att genomföra åtgärder innan avtalet ingås är en ytterligare rättslig grund för behandling av uppgifterna artikel 6.1 b) GDPR.

 2. Syfte med uppgiftsbehandling

  Registreringen av användaren är nödvändig för att fullgöra ett avtal med användaren eller för att genomföra åtgärder före avtalets ingång.

  Insamlingen av e-post används för orderbekräftelse efter beställningsprocessens slut, adressen är nödvändig för att samordna leveransen.

 3. Lagringstider

  Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå syftet för insamlingen.

  Detta är fallet under registreringsprocessen för genomförandet av ett kontrakt eller för att genomföra åtgärder före avtalets ingång, när uppgifterna inte längre är nödvändiga för genomförandet av kontraktet. Även efter att avtalet har upphört att gälla kan ett krav på att lagra personuppgifter om den avtalsslutande parten finnas kvar för att uppfylla avtalsmässiga eller rättsliga skyldigheter.

 4. Möjlighet till invändning och borttagning

  Som användare har du möjlighet att avbryta registreringen när som helst. Du kan kräva att ändra dina sparade uppgifter när som helst.

  Du kan göra detta på vår webbplats/genom e-post till shop@bito.com

  Om uppgifterna behövs för att fullgöra ett avtal eller för att genomföra åtgärder före avtalets ingång, är en förtida radering av uppgifterna endast möjlig om inga avtalsmässiga eller lagstadgade skyldigheter strider mot en radering.

8. Överföring av uppgifter

Dina personuppgifter kommer inte att överföras till tredjepart för andra syften än de som anges nedan.

Vi delar endast dina personuppgifter med tredjepart om:

 • du har gett oss ditt uttryckliga samtycke enligt artikel 6.1.1 a) GDPR
 • överföring av uppgifter i enlighet med artikel 6.1.1 f) GDPR är nödvändigt för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk och att det inte finns någon anledning att anta att du har några överskuggande intressen av att inte lämna ut sina uppgifter. Vi kommer särskilt att göra en granskning genom Creditreform för att verifiera dina adressuppgifter och din kreditvärdighet.
 • i händelse av att det föreligger en rättslig skyldighet att göra överföringen i enlighet med artikel 6.1.1 c) GDPR, och
 • detta är tillåtet enligt lag och krävs enligt artikel 6.1.1 b) GDPR för att reglera avtalsförhållanden med dig.
 1. PayPal

  De personuppgifter vi samlar in kommer inom ramen för kontraktsförvaltningen att skickas vidare till det transportföretag som är ansvarig för leverans, om detta är nödvändigt för leveransen av varorna. Överföringen ska endast bestå av uppgifter som är nödvändiga för leveransen av varorna.

  Den rättsliga grunden utgörs av artikel 6.1 b) GDPR

  Vid betalning via PayPal, kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller - om det erbjuds - "köp mot faktura" via PayPal, kommer dina betalningsuppgifter överföras till PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan “PayPal”), inom ramen för betalningsprocessen. PayPal förbehåller sig rätten att utföra en kreditkontroll för betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller - om det erbjuds - "köp mot faktura" via PayPal. PayPal använder sig av kreditkontroll i förhållande till statistisk sannolikhet för betalningsbortfall för att avgöra vilka betalningsmetoder som kan användas. Kreditkontrollen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade score-värden). Om score-värden ingår i resultatet av kreditrapporten är dessa beräknade genom en vetenskapligt erkänd matematisk statistisk process. I beräkningen för score-värden ingår bland annat adressuppgifter. Ytterligare information om dataskydd inklusive de kreditupplysningsbyråer som används, se PayPals sekretesspolicy: https://www.paypal.com/se/webapps/mpp/ua/privacy-full

 2. Trusted Shops

  För att visa vår Trusted Shops-sigill och i förekommande fall den samlade bedömningen och utbudet av Trusted Shops-produkter för köpare efter en beställning ingår Trusted Shops Trustbadge på denna webbplats.

  Avsikten är att skydda våra legitima intressen som ur intressesynpunkt överväger för att skapa en optimal marknadsföring av vårt utbud. Trustbadge och de tjänster som saluförs med det är ett erbjudande från Trusted shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln.

  Vid anrop av Trustbadge lagras automatiskt en så kallad serverloggfil på webbservern, som bland annat kan innehålla din IP-adress, datum och tid för kontakten, mängden överförd data och vem som begär uppgifterna (åtkomstdata) och dokumenterar kontakten. Dessa åtkomstdata utvärderas inte och skrivs automatiskt över senast sju dagar efter att du har besökt sidan.

  Ytterligare personuppgifter kommer endast att överföras till Trusted Shops om du bestämmer dig för att använda Trusted Shops produkter efter att du har avslutat din beställning eller om du redan har registrerat dig för användning. I detta fall gäller det avtal som slutits mellan dig och Trusted Shops.

  Följande uppgifter samlas in:

  • Webbläsare och webbläsarversion
  • det använda operativsystemet
  • referens URL
  • värdnamn för den anropande datorenheten
  • klockslaget för serverförfrågan
  1. Rättslig grund

   Den rättsliga grunden för tillfällig lagring av uppgifterna utgörs av artikel 6.1 f) GDPR.

  2. Ändamål för lagringen

   Lagring i loggfiler görs för att säkerställa webbplatsens funktionalitet. Dessutom använder företaget uppgifterna för att optimera webbplatsen och säkerställa säkerheten av våra informationstekniska system. En utvärdering av uppgifter i marknadsföringssyften sker inte i detta sammanhang.

   I detta syfte har vi också ett berättigat intresse av att behandla uppgifter i enlighet med artikel 6.1 f) GDPR.

  3. Radering

   Uppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå syftet för insamlingen. I händelse av att uppgifter samlas in för att tillhandahålla webbplatsen, är detta fallet när respektive session är avslutad. I händelse av lagring av uppgifter i loggfiler är detta fallet senast efter sju dagar.

  4. Möjlighet till invändning

   För driften av webbplatsen är insamling av uppgifter för tillhandahållande av webbplatsen och lagring av uppgifter i loggfiler absolut nödvändigt. Av denna anledning finns det i detta fall ingen möjlighet för användaren att invända.

9. Användning av sociala insticksprogram

Användning av insticksprogram från Facebook, Google+, Twitter och Instagram
På vår webbplats används så kallade sociala insticksprogram ("Insticksprogram") från de sociala nätverken Facebook och Google+, mikrobloggtjänsten Twitter och Instagram.

Det är företagen Facebook Inc., Google Inc., Twitter Inc. och Instagram LLC. (”leverantörer”) som erbjuder dessa tjänster.

Facebook drivs av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (“Facebook”).
En översikt över Facebooks insticksprogram och deras utseende kan hittas här: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Google+ drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”).
En översikt över insticksprogram från Google och deras utseende finns här: https://developers.google.com/+/web/

Twitter drivs av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (”Twitter”).
En översikt över Twitterknapparna och deras utseende finns här: https://about.twitter.com/en_us/company/brand-resources.html

Instagram drivs av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland („Instagram“).
En översikt över Instagramknapparna och deras utseende finns här: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges

Om du besöker en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant insticksprogram, kommer din webbläsare att ansluta direkt till servrarna hos Facebook, Google, Twitter eller Instagram. Innehållet i insticksprogrammet överförs direkt till din webbläsare av respektive leverantör och integreras i sidan.

Genom integrering av insticksprogrammet får leverantörerna information om att din webbläsare har aktiverat motsvarande sida på vår webbplats, även om du inte har någon profil eller i just i det ögonblicket inte är inloggad. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs från din webbläsare direkt till en server hos respektive leverantör till USA och lagras där.

Om du är inloggad på någon av tjänsterna kan leverantören direkt tilldela besöket på vår webbplats till din profil på Facebook, Google+, Twitter eller Instagram.

Om du interagerar med insticksprogrammen, till exempel ”Gillar”-, ”+1”, ”twittra” eller ”Instagram”-knappen, överförs motsvarande information direkt till en server av leverantören och lagras där. Informationen publiceras också på det sociala nätverket, på ditt Twitter- eller Instagramkonto och visas i dina kontakter.

Syftet och omfattningen av uppgiftsinsamlingen och den fortsatta behandlingen och användningen av uppgifterna av leverantörerna samt deras respektive rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet beskrivs i leverantörens integritetsmeddelande.

Facebooks integritetsmeddelande: http://www.facebook.com/policy.php

Googles integritetsmeddelande: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Twitters integritetsmeddelande: https://twitter.com/privacy

Instagrams integritetsmeddelande https://help.instagram.com/155833707900388/

Om du inte vill att Google, Facebook, Twitter eller Instagram omedelbart ska tilldela de uppgifter som samlats in via vår webbplats till din profil i respektive tjänst måste du logga ut från den tjänsten innan du besöker vår webbplats. Du kan helt förhindra laddningen av insticksprogram för din webbläsare med hjälp av Add-Ons, till exempel med script Blocker "NoScript" (http://noscript.net/).

E. Den berörda personens rättigheter

Operatören av dessa webbplatser tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagarna om uppgiftsskydd samt denna integritetspolicy.

Om personuppgifter behandlas av dig är du registrerad i den mening som avses i GDPR och du åtnjuter följande rättigheter gentemot personuppgiftsansvarig:

 1. Rätt till tillgång

  Du kan kräva en bekräftelse av personuppgiftsansvarig huruvida dina personuppgifter behandlas av oss.

  Om sådan behandling föreligger kan du begära att den personuppgiftsansvarige ger dig följande information:

  1. de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas;
  2. de kategorier av personuppgifter som behandlas;
  3. de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka dina personuppgifter har lämnats ut eller som kommer att lämnas ut;
  4. den planerade längden för lagring av dina personuppgifter eller, om konkreta uppgifter om detta saknas, kriterier för fastställande av lagringstiden;
  5. förekomsten av en rätt att rätta eller radera dina personuppgifter, en rätt att begränsa behandlingen genom den personuppgiftsansvarige eller en rätt att invända mot sådan behandling;
  6. förekomst av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet;
  7. all tillgänglig information om uppgifternas ursprung om personuppgifterna inte samlas in direkt genom den registrerade;
  8. förekomsten av en automatiserad beslutsprocess, inbegripet profilering enligt artikel 22.1 och 22.4 i GDPR, och, åtminstone i sådana fall, relevant information om den inblandade logiken, omfattningen och den avsedda effekten av en sådan behandling avseende den registrerade.

  Du har rätt att begära information om huruvida dina personuppgifter överförs till ett tredje land eller till en internationell organisation. I detta sammanhang kan du begära att bli informerad om lämpliga garantier i enlighet med artikel 46 GDPR i samband med överföringen.

 2. Rätt till rättelse

  Du har rätt till rättelse och/eller komplettering gentemot den personuppgiftsansvarige, om de behandlade personuppgifterna som rör dig är oriktiga eller ofullständiga. Den personuppgiftsansvarige är skyldig att göra rättelsen utan dröjsmål.

 3. Rätt till begränsning av behandling

  Under följande förutsättningar kan du begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör dig:

  1. om du bestrider riktigheten av de personuppgifter som rör dig under en tidsperiod, vilket gör det möjligt för den personuppgiftsansvarige att kontrollera riktigheten i personuppgifterna;
  2. behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället kräver begränsning av användningen av personuppgifterna;
  3. den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålet med behandlingen, men du behöver dem för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller
  4. om du har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 GDPR i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än dina skäl.

  Om behandlingen av dina personuppgifter har begränsats kan dessa uppgifter - med undantag för lagring - endast användas med ditt samtycke eller i syfte att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga krav eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller en medlemsstat.

  Om begränsningen av behandlingen har begränsats i enlighet med ovanstående villkor, kommer den personuppgiftsansvarige att informera dig innan begränsningen hävs.

 4. Rätt till radering
  1. Raderingsplikt

   Du kan kräva att den personuppgiftsansvarige raderar dina personuppgifter omedelbart och den personuppgiftsansvarige är skyldig att radera dessa uppgifter omedelbart, förutsatt att ett av följande skäl gäller:

   1. Dina personuppgifter är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats.
   2. Du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig enligt artikel 6.1 a) DGPR eller artikel 9.2 a) GDPR, och det finns inte någon annan rättslig grund för bearbetning.
   3. Du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 GDPR och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 GDPR.
   4. Dina personuppgifter har behandlats på olagligt sätt.
   5. Dina personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
   6. Dina personuppgifter har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, i de fall som avses i artikel 8.1 GDPR.

   Om den personuppgiftsansvarige har offentliggjort dina personuppgifter och enligt artikel 17.1 i GDPR är skyldig att radera personuppgifterna ska den personuppgiftsansvarige med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta personuppgiftsansvariga, som behandlar personuppgifterna, att du som registrerad har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.

   Rätten till radering ska inte gälla i den utsträckning som behandlingen är nödvändig av följande skäl:

   1. för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet.
   2. för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.
   3. för skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9.2 (h) och (i) samt artikel 9.3 GDPR.
   4. För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 89.1 GDPR i den utsträckning som den rätt som avses i avsnitt a), sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av syftet med den behandlingen, eller
   5. för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 5. Rätt att bli informerad

  Har du gjort gällande din rätt till korrigering, radering eller begränsning av behandlingen gentemot den personuppgiftsansvarige är han/hon skyldig att meddela alla mottagare för vilka dina personuppgifter har blivit avslöjade om korrigering eller radering av uppgifter eller begränsning av bearbetning, såvida inte detta visar sig vara omöjligt eller innebära en oproportionerlig börda.

  Du har rätt att få information om dessa mottagare från den personuppgiftsansvarige.

 6. Rätt till dataportabilitet

  Du har rätt att få de personuppgifter som rör dig som du har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Dessutom har du rätt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits uppgifterna hindrar detta, om

  1. behandling grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a) GDPR eller artikel 9.2 a) GDPR eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b) GDPR och
  2. behandlingen sker automatiserat.

   Vid utövandet av denna rätt har du också rätt att få de personuppgifter som rör dig att överföras direkt av en personuppgiftsansvarig till en annan personuppgiftsansvarig i den mån detta är tekniskt genomförbart. Friheter och rättigheter för andra personer får härigenom inte bli påverkade.

  Rätten att överföra uppgifter för den personuppgiftsansvarige gäller inte för behandling av personuppgifter som är nödvändiga för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.

 7. Rätt att göra invändningar

  Du ska, av skäl som hänför sig till din specifika situation, ha rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter enligt artikel 6.1. e) eller f) GDRP; inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser.

  Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla dina personuppgifter såvida denne inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen, som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

  Om de personuppgifter som rör dig behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifterna; vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring.

  Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring ska de personuppgifter som rör dig inte längre behandlas för sådana ändamål.

  När det gäller användningen av informationssamhällets tjänster, och trots vad som sägs i direktiv 2002/58/EG, får du utöva din rätt att göra invändningar på automatiserat sätt med användning av tekniska specifikationer.

 8. Rätt att återkalla förklaringen om samtycke

  Du har rätt att när som helst återkalla din förklaring om samtycke. Återkallandet av samtycket påverkar inte lagligheten av behandlingen fram till återkallandet.

 9. Automatiserat beslutsfattande i enskilda fall, inklusive profilering.

  Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på en automatiserad behandling, inklusive profilering, och som kan medföra rättsliga följder eller påverka dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet.

  1. är nödvändigt för att fullgöra ett avtal mellan dig och den ansvarige.
  2. är tillåtet på grundval av unionens eller de medlemsstaters lagstiftning som den ansvarige omfattas av och om sådan lagstiftning innehåller lämpliga åtgärder för att skydda dina rättigheter och friheter och berättigade intressen, eller
  3. med ditt uttryckliga samtycke.

  Dessa beslut får dock inte grundas på särskilda kategorier av personuppgifter i enlighet med artikel 9.1 GDPR, såvida inte artikel 9.2 a) eller g) GDPR gäller och lämpliga åtgärder har vidtagits för att skydda rättigheter och friheter och dina berättigade intressen.

  När det gäller de fall som avses i (1) och (3) skall den ansvarige personen vidta lämpliga åtgärder för att skydda de rättigheter och friheter och deras legitima intressen, inbegripet åtminstone rätten till en persons ingripande från den ansvariga partens sida och för att kunna redogöra för sin egen position och överklaga beslutet.

 10. Rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet

  Utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga påföljder har du rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, speciellt till landet du befinner dig i, din arbetsplats eller orten för det eventuella intrånget, när du är av den uppfattningen att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot den allmänna dataskyddsförordningen.

  Den tillsynsmyndighet där klagomålet lämnades in ska underrätta klaganden om status och resultat av överklagandet, inklusive möjligheten till ett rättsmedel enligt artikel 78 GDPR.

BITO Nyhetsbrev