Hållbarhet

Hållbar bolagsstyrning är en av våra grundläggande principer.

  • Klimatneutralt företag
  • Hållbara produkter och lösningar
  • Ansvar för medarbetare och samhälle

En fantastisk möjlighet för oss alla

Idén om hållbarhet har alltid genomsyrat BITO. Att ta ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar bör inte ses som en plikt, utan som en stor möjlighet. Ett gediget ledarskap och arbete, ett ärligt och öppet samspel samt enkla processer och strukturer är viktiga bidrag för att nå detta mål.

När BITO ansökte om certifiering för klimatneutralitet gjordes detta inte bara med tanke på vår yttre bild, utan även vår interna uppfattning. Det är viktigt för oss att även våra medarbetare identifierar sig med detta mål.”

Winfried Schmuck, verkställande direktör för BITO-Lagertechnik

Förändratt tankesätt och agerande

Hållbar utveckling kräver ett nytt tankesätt som påverkar alla områden av affärsverksamheten. Tack vare innovativ teknik och processer kan hållbar förvaltning implementeras i hela leverans- och värdekedjan. Noggrant utvalda råvaror, resurs- och miljövänlig bearbetning, hållbara material, effektiv logistik och engagemang från våra kunder är viktiga förutsättningar.

Som erfarenheten visar är hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt inga motstridiga värden. Tvärtom främjar de innovationskraft och prestanda, bidrar till att uppnå ett balanserat pris-prestandaförhållande, underlättar rättvisa affärer med personal, leverantörer och kunder samt skapar medvetenhet om miljömässiga och sociala frågor.

Certifierat av TÜV Rheinland som klimatneutralt företag

Vi har ambitiösa mål när det gäller miljöskydd och hållbar resursanvändning. Certifieringen som ett klimatneutralt företag är ett logiskt steg i denna pågående process.

Sedan september 2021 innehar BITO certifikatet "Klimatneutralt företag" som utfärdas av TÜV Rheinland Det bekräftar att BITO kompenserar sina verifierade koldioxidutsläpp genom vidtagna klimatskyddsåtgärder. Certifikatet baseras på företagets beräknade koldioxidavtryck. Vi är officiellt klimatneutrala, eftersom 100 % av vår elförbrukning inom scope 1+2 kommer från förnybara energikällor. För att neutralisera scope 3-utsläpp samarbetar vi med leverantörer inom klimatkompensation såsom GOLDSTANDARD eller myclimate.

”Att driva ett företag innebär mycket mer än att göra vinst. Vi förbrukar naturens resurser snabbare än någonsin, trots att många råvaror endast finns i begränsade mängder. Klimatförändringarnas effekter på miljön, samhället och ekonomin har sedan länge blivit omöjliga att ignorera.

Hållbar bolagsstyrning innebär att man inte bara agerar i harmoni med naturen, utan också med de människor som arbetar för och med företaget, och därmed tar ett socialt ansvar för framtiden.”

Winfried SchmuckVerkställande direktör för BITO-Lagertechnik

Certifikat

Alla BITO:s anläggningar övervakas och certifieras oberoende av varandra. Detta gör det möjligt för BITO att garantera en hög standard inom kvalitet, säkerhet och hållbarhet.

Hitta er personliga kontakt:

Vi ser fram emot ditt samtal:
042-151 910

BITO Nyhetsbrev