Scrolla
01

Perfekt när ...

  • du vill utnyttja den kostnadsintensiva lagerytan fullt ut. Hyllställ i flera våningar från BITO ökar kapacitetsutnyttjandet med upp till 100 %.
  • du vill lagra många olika artiklar där sortimentet stadigt ökar och du måste komma åt varje artikel direkt.
  • du vill förvara ditt gods på olika nivåer beroende på omsättningen (artiklar med låg omsättning förvaras på högre plan, artiklar med hög omsättning förvaras på nedre plan).

Stämmer några av dessa punkter in på dig?

Läs då vidare eller kontakta oss personligen:
042-151 910

02

Systemet

Hyllställ i flera våningar från BITO innebär kostnadseffektiv lagerhållning. Hyllställen är utformade så att du kan utnyttja rumshöjden fullt ut och därmed öka utnyttjandegraden av golvytan många gånger om. Tack vare ett brett utbud av utrustning och tillbehör är hyllställ i flera våningar lämpliga för alla branscher!

Det finns flera olika utföranden: varianter med en våning och en entresol på toppen, eller modeller med flera våningar. Gångvägarna på de olika våningsplanen är anslutna till varandra via trappor och/eller hissar.

Genom att hyllorna placeras på olika nivåer ovanför varandra förkortas avstånden för personalen och beställningar kan bearbetas snabbare.

03

Dina fördelar

Generella fördelar

Mehrgeschossanlage mit 2 Ebenen und Treppe vor Doppelzeile, Zeichnung 05
Mehrgeschossanlage mit 2 Ebenen und Treppe zwischen zwei Einzelzeilen, Zeichnung 04
Mehrgeschossanlage mit 2 Ebenen und Treppe vor Doppelzeile, Zeichnung 05
Mehrgeschossanlage mit 2 Ebenen und Treppe zwischen zwei Einzelzeilen, Zeichnung 04
 • Perfekt utnyttjande av utrymmet tack vare kompakt förvaring på flera plan:

  • Hög utnyttjandegrad av ytan
  • Ökning av rumsutnyttjandet med upp till 100 % – ytterligare lager- och plockyta
  • Parallell plockning i flera nivåer är möjlig – snabbare orderhantering
  • Kompakta lagerytor – korta transportsträckor, direkt åtkomst vid plockning

  » Mer ekonomisk kan lagerteknik knappast vara. Flervåningsanläggningar gör det möjligt att utnyttja lagerhallens volym fullt ut. Som en fristående lösning eller som del av en helhetslösning – flervåningsanläggningar är ideala för att indirekt mångfaldiga den befintliga golvytan och utnyttja dyra lagerhallar effektivt. Flervåningssystemet är ekonomiskt också därför att hyllkonstruktionerna utgör bärande element till de ovanliggande hyllorna, vilket sänker byggkostnaderna.

Systemspecifika fördelar

  • Säkra trapplösningar

  » Trapporna i hyllställ med flera våningar är utrustade med skyddsräcken. Trappstegen är säkra och lätta att gå på.

  • Stabila räcken

  » Skyddsräckena är extra kraftiga för att skydda er personal.

  • Hög bärförmåga och stabilitet

  » Hyllsystemens bärförmåga och hållfasthet är särskilt höga tack vare förstärkningsbalkar och extra krysstag. Därmed höjs också hyllplanens stabilitet.

  • Enkel höjdinställning av hyllplanen

  » Beroende på ändringar i sortimentets omfattning eller lagervolymen kan fackavståndet snabbt och enkelt justeras i steg om 25 mm.

Hyllställ med en eller två våningar: en systemjämförelse

Jämfört med en konstruktion på en våning ökar den andra nivån det användbara området med upp till 100 %, vilket på motsvarande sätt utökar det tillgängliga lagerutrymmet. Det minskar lager- och utrymmeskostnaderna.

BITO erbjuder två lösningar för anläggningar med två våningar. Valet av lösning 1 eller 2 beror på vilken trapplösning som passar dig bäst. Beroende på trappans placering förändras rummets kapacitetsutnyttjande, lagervolymen (varje våning plus 86 %) och det möjliga antalet hyllplan (plus 68 %) – särskilt vid mindre hyllsystem är detta av grundläggande betydelse.

Eingeschossiges Fachbodenregal, Zeichnung 02
Eingeschossiges Fachbodenregal, Zeichnung 02

Mått på hyllanläggningen:
8,60 m x 5,09 m x 2,20 m (B x D x H)

Golvyta: 43,7 m²

Rumshöjd: 4,5 m

Hyllplansstorlek: 1,0 x 0,5 m

Antal hyllplan: 240 (100 %)

Hyllplansyta: 120 m²

Lagervolym: 47,3 m³ (100 %)

Utnyttjandegrad av utrymmet: 24,1 % (100 %)
(gäller bruttolagervolymen)

Mehrgeschossanlage mit 2 Ebenen und Treppe vor Doppelzeile, Zeichnung 02
Mehrgeschossanlage mit 2 Ebenen und Treppe vor Doppelzeile, Zeichnung 02

Mått på hyllanläggningen:
8,60 m x 5,09 m x 4,15 m (B x D x H)

Golvyta: 43,7 m²

Rumshöjd: 4,5 m

Hyllplansstorlek: 1,0 x 0,5 m

Antal hyllplan: 338 (140 %)

Hyllplansyta: 169 m²

Lagervolym: 73,6 m³ (156 %)

Utnyttjandegrad av utrymmet: 37,4 % (158 %)
(gäller bruttolagervolymen)

Mehrgeschossanlage mit 2 Ebenen und Treppe zwischen zwei Einzelzeilen, Zeichnung 02
Mehrgeschossanlage mit 2 Ebenen und Treppe zwischen zwei Einzelzeilen, Zeichnung 02

Mått på hyllanläggningen:
8,60 m x 5,09 m x 4,15 m (B x D x H)

Golvyta: 43,7 m²

Rumshöjd: 4,5 m

Hyllplansstorlek: 1,0 x 0,5 m

Antal hyllplan: 404 (168 %)

Hyllplansyta: 202 m²

Lagervolym: 87,9 m³ (186 %)

Utnyttjandegrad av utrymmet: 44,7 % (186 %)
(gäller bruttolagervolymen)

BITO:s varianter av hyllställ i flera våningar

System med flera våningsplan kan antingen utformas som ett våningsplan och en påmonterad entresol eller som en konstruktion med flera våningsplan. Ytterligare arbetsområden kan skapas både på golvet och i de överliggande hyllvåningsplanen.

Vilket byggnadssätt som är den bästa lösningen för dig kan vår hyllspecialist gå igenom med dig direkt på plats. Beroende på det individuella arbetsförloppet, materialflödet och dina krav och förutsättningar, förklarar vi exakt vilka fördelar respektive system har för dig. Vi går igenom vilken design som är bäst lämpad för ditt företag och utformar sedan en skräddarsydd lösning tillsammans med dig.

Översikt över varianter av hyllställ i flera våningar från BITO:

Mehrgeschossanlage mit 2 Ebenen und Treppe vor Doppelzeile, Zeichnung 04
Mehrgeschossanlage mit 2 Ebenen und Treppe vor Doppelzeile, Zeichnung 04
Mehrgeschossanlage mit 2 Ebenen und Treppe zwischen zwei Einzelzeilen, Zeichnung 03
Mehrgeschossanlage mit 2 Ebenen und Treppe zwischen zwei Einzelzeilen, Zeichnung 03
Mehrgeschossanlage mit 3 Ebenen und Treppe vor Doppelzeile, Zeichnung 02
Mehrgeschossanlage mit 3 Ebenen und Treppe vor Doppelzeile, Zeichnung 02
Mehrgeschossanlage mit 3 Ebenen und Treppe zwischen zwei Einzelzeilen, Zeichnung
Mehrgeschossanlage mit 3 Ebenen und Treppe zwischen zwei Einzelzeilen, Zeichnung

Har vi övertygat dig?

Då ser vi fram emot ditt samtal:
042-151 910

BITO Nyhetsbrev