Scrolla
01

Pallställ är perfekt när ...

  • du alltid måste ha tillgång till alla artiklar i sortimentet. En lösning med pallställ är också väldigt flexibel.
  • du behöver ett mångsidigt lagersystem och vill förvara många olika förpackningar med olika storlekar och vikter.
  • du vill förvara stora kvantiteter per artikel i ett relativt litet sortiment. Naturligtvis är det också möjligt att lagerhålla ett stort sortiment med små mängder per artikel i pallställ.
  • du kan plocka artiklarna på marknivå direkt från pallen och använda de övre nivåerna i pallstället som en buffert.

Stämmer några av dessa punkter in på dig?

Läs då vidare eller kontakta oss personligen:
042-151 910

02

Pallställ – för optimal förvaring av ditt lagergods

Trots att modern teknik används mer och mer inom förvaring och orderplockning, är det klassiska pallstället det populäraste lagersystemet för artiklar på lastpallar.

I pallställ är varje lastpall lättåtkomlig och konstruktionen kan lätt förändras och kompletteras. Hög flexibilitet i kombination med relativt låga investeringskostnader har gjort detta lagersystem till en oerhört viktig komponent inom lager- och plockningsteknik.

BITO:s pallställ med sina praktiska tillbehör möjliggör optimal förvaring av lagergods i olika storlekar. Den vanligaste utformningen är 2–4 lastpallar per sektionsbredd. Vid buffertlagring samt hantering av hela lastpallar ordnas lastpallarna för kortsides hantering. Vid orderplockning lagras pallarna däremot vanligtvis långsides för bättre åtkomst.

BITO erbjuder pallställ i en rad olika varianter. De används oftast i bredgångslager, smalgångslager och som mobila lösningar.

Truck hämtar gods från pallställ i ett smalgångslager.
Pallställ med rullbanor för styckegods
Mobilt pallställ
Bredgångslager med pallställ
Bredgångslager är den vanligaste lösningen när det gäller pallställ
Truck hämtar gods från pallställ i ett smalgångslager.
Pallställ med rullbanor för styckegods
Mobilt pallställ
Bredgångslager med pallställ
Bredgångslager är den vanligaste lösningen när det gäller pallställ
Pallställ med bredgångskonstruktion
Pallställ med utdragsenheter
Pallställ med dubbelt djup
Automatiskt kranlager för pallar
Pallställ med smalgångskonstruktion och orderplockare
Mobilt pallställ
Pallställ med bredgångskonstruktion
Pallställ med utdragsenheter
Pallställ med dubbelt djup
Automatiskt kranlager för pallar
Pallställ med smalgångskonstruktion och orderplockare
Mobilt pallställ
  • Bredgångslager

  Bredgångslager är den vanligaste lösningen när det gäller pallställ. In- och utlastning sker i regel med motviktstruckar, skjutstativ eller plocktruckar. Gångarnas bredd anpassas efter truckarnas storlek. Gods som lagras på golvnivå hanteras enkelt med en hand- eller eltruck.

  • Smalgångslager

  Pallställens höga konstruktion med smala gångar gör det möjligt att utnyttja både lagrets höjd och yta på bästa sätt. In- och utlastning sker i regel med manuella smalgångstruckar eller plocktruckar. Detta möjliggör även manuell plockning av mindre lastenheter på alla nivåer. Guideräls och induktiv styrning säkerställer att servicefordon alltid följer den avsedda rutten.

  • Mobilt pallställ

  När du använder mobila pallställ minskar behovet av dyra lagerytor. Tack vare att hela pallstället går att flytta behövs endast en öppen plockgång i taget. De andra pallställsraderna står tätt ihop, vilket maximerar din lagringsyta. Du kan flytta enskilda rader eller hela sektioner av pallstället, vilket innebär att du alltid har åtkomst till alla lastpallar. Istället för att ha en huvudgång kan du vid behov öppna flera smala plockgångar samtidigt så att de blir tillgängliga för trucktrafik.

  • Automatiserad åtkomst till hyllorna

  Den automatiserade hyllställshanteringsenheten ökar i betydelse, detsamma gäller användningen av skyttlar. De högre investeringskostnaderna betalar sig på kort tid genom avsevärt snabbare plockning och orderhantering.

  • Övriga konstruktioner

  Pallställ i flera våningar gör det möjligt för flera personer att plocka artiklar samtidigt och därmed hantera betydligt fler beställningar.

  BITO:s pallställ är helt kompatibla med andra hyllsystem, till exempel med genomloppsställ, och kan därför enkelt anpassas till den logistiska processen i din lagerverksamhet.

04

Fördelar med BITO:s pallställ

Generella fördelar:

  • 100 % åtkomst

  » Det klassiska pallstället tillåter, i motsats till block- eller kanallagring, fullständig tillgång till alla förvarade artiklar. Varje pall är lättåtkomlig.

  • Hög flexibilitet

  » Pallstället kan lätt ändras och kompletteras. Det är det mest robusta och flexibla lagersystemet, då artiklar och förpackningar av alla storlekar kan förvaras.

  • Enkel användning

  » Pallställen kan användas med alla vanliga gaffeltruckstyper och plockningsfordon.

  • Låga investeringskostnader

  » Grundinvesteringen för ett pallställssystem är låg.

Smalgångslager med pallställ – även kallat VNA (very narrov aisle)
Pallställ med smalgångskonstruktion ger maximalt utnyttjande av lagrets golvyta och höjd
Plocktorn med pallställsintegrering och genomloppshyllor
Pallställ, bredgångslager
Smalgångslager med pallställ – även kallat VNA (very narrov aisle)
Pallställ med smalgångskonstruktion ger maximalt utnyttjande av lagrets golvyta och höjd
Plocktorn med pallställsintegrering och genomloppshyllor
Pallställ, bredgångslager
Bredgångslager med pallställ är väldigt flexibla
Lagergodset kan plockas från alla nivåer med manuella smalgångstruckar.
Mobila pallställ ger optimalt utnyttjande av lagerytan
Bredgångslager med pallställ ger enkel åtkomst till alla artiklar
Bredgångslager med pallställ är väldigt flexibla
Lagergodset kan plockas från alla nivåer med manuella smalgångstruckar.
Mobila pallställ ger optimalt utnyttjande av lagerytan
Bredgångslager med pallställ ger enkel åtkomst till alla artiklar

Generella fördelar med pallställens olika utföranden

  • Bredgångslager

  » Startmodellen för kostnadseffektiv lastpallslagring. Perfekt för flexibel förvaring, med direkttillgång till alla artiklar. Bredgångslagret kan användas med alla vanliga truckar.

  • Smalgångslager

  » Perfekt för optimal användning av existerande lageryta och lagerhöjd. Överföring av de artiklar som ska plockas till de lägre nivåerna är inte nödvändig. Artiklarna kan plockas med plocktruckar för smala gångar från alla lagernivåer. Systemet erbjuder hög driftsäkerhet eftersom inga personer finns i hyllgångarna.

  • Mobilt pallställ

  » Särskilt effektivt: lagerytan utnyttjas på bästa möjliga sätt, lagerkapaciteten är mycket hög med enorma utrymmesbesparingar. Speciellt i dyra fryslager möjliggör den kompakta konstruktionen en massiv minskning av utrymmeskrav och därmed energikostnader.

Systemspecifika fördelar:

  • Färgsättning

  Galvaniserade gavlar och pulverlackerade blå bärbalkar som skiljer sig från träpallar och möjliggör en färgseparation. Därmed garanteras en större säkerhet under lastning och lossning, särskilt vid stora hyllhöjder. Färgkombinationer skapar också en behaglig arbetsmiljö.

  • Omfattande tillbehörsprogram

  Olika tillbehör och säkerhetsanordningar kompletterar byggsystemet för pallställ. De säkerställer problemfri hantering i ditt lager, förhindrar skador på hyllorna och därmed kan eventuella förluster undvikas.

  • Flera utrustningsalternativ för hyllplan

  Beroende på vilka artiklar eller lastbärare som ska förvaras kan hyllplanen utrustas med nedfällda hyllsegment i olika utföranden.

  • Från förråds- till plocklager

  Som tillverkare av genomloppssystem för styckegods gör vi om ditt lager med pallställ till ett effektivt plocklager. Plocka kartonger, lådor, behållare och enskilda artiklar enkelt och ergonomiskt från de lägre nivåerna, och fyll på i de övre nivåerna. Din BITO sakkunniga rådgivare hjälper dig att planera den optimala lösningen.

  • Kvalitetsutmärkelse

  BITO:s pallställ har RAL-kvalitetsmärkning som ett speciellt kvalitetskriterium.

  • Förvaringsalternativ

  Pallställen är lämpliga för både längsgående och tvärgående förvaring samt multi- och enkellagring.

BITO Nyhetsbrev