Scrolla
01

Perfekt när ...

  • du vill utnyttja ditt lagerutrymme maximalt och samtidigt ha åtkomst till alla enskilda förpackningar.
  • du måste hålla ett brett varusortiment – särskilt praktiskt är systemet för partistorlek 1.
  • du vill hålla varierande sortiment eller följa säsongsfluktuationer.

Stämmer några av dessa punkter in på dig?

Läs då vidare eller kontakta oss personligen:
042-151 910

02

Systemet

PROmobile

Det mobila pallstället BITO PROmobile är ett flyttbart pallställ på räls. Varje rad på pallstället är monterad på en flyttbar vagn med eldrift. Vagnarna kör på räls som är ingjutna i golvet.

Systemet styrs direkt genom anläggningens manöverenhet eller bekvämt med en fjärrkontroll. Styrning och integrering av din existerande lagerhantering är möjlig.

Med mobila pallställ minskar behovet av dyra lagerytor. Tack vare hyllornas mobilitet öppnas bara en hyllgång i taget som truckgång för plockning av artiklar. Resten av ytan kan utnyttjas optimalt med stängda pallställsrader. Varje del av ett pallställ kan flyttas så att alla lastpallar alltid är åtkomliga. Istället för en huvudgång för gaffeltruckar kan flera smala plockgångar öppnas samtidigt vid behov.

Ett mobilt pallställssystem kan byggas in i en ny hall eller eftermonteras i en existerande lagerhall.

PROmobile synchro

Det mobila pallstället BITO PROmobile synchro skiljer sig från BITO PROmobile genom synkroniseringen. Under hela pallställets körsträcka säkerställs att hyllraderna rör sig helt parallellt med varandra, oavsett om lasterna är ojämnt fördelade. Styrningen är inte som vanligt mekanisk, utan regleras elektriskt så att vagnarna alltid står eller rör sig parallellt bredvid varandra. Gångarnas bredd kan planeras nästan exakt på millimetern och plockgångarna kan uppdelas optimalt.

03

Videor

04

Fördelar och nytta

Generella fördelar

 • Größere Raumgewinnung mit verfahrbarer Palettenregalanlage PROmobile im Vergleich zur konventionellen Palettenregalanlage, Zeichnung
  • Ytvinst

  » Maximal lagringskapacitet genom att golvyta och rumsvolym utnyttjas optimalt. Vid nybyggnation kan du planera ett mindre lagerutrymme och därmed sänka byggkostnaderna avsevärt, eller behålla ytan för framtida expansion.

 • Kapazitätserhöhung mit verfahrbarer Palettenregalanlage PROmobile im Vergleich zur konventionellen Palettenregalanlage, Zeichnung
  • Kapacitetshöjning

  » För redan existerande (statiska) hyllsystem kan en omställning till ett mobilt system öka lagerkapaciteten avsevärt.

Konventionellt pallställ med skjutstativ

Gångbredd:4 x 3.000 mm
Antal lastpallar över varandra:6
Lagerkapacitet
(i europallar):
1.008
Byggnadens kostnader:ca. 560.000,- €
Kostnader för hyllteknik:ca. 20.160,- €
Kostnader för transportteknik:ca. 24.000,- €
Total investering:ca. 404.160,- €
Totalkostnad per pallplats:ca. 600,- €
Utnyttjandegrad40 %
Grundanläggning för beräkning
 • av kapacitetsökningen
 • av ytbesparingen
 • av kostnadsminskningen

Konventionellt pallställ med smalgångstruck

Gångbredd:5 x 1.800 mm
Antal lastpallar över varandra:6
Lagerkapacitet
(i europallar):
1.260
Byggnadens kostnader:ca. 560.000,- €
Kostnader för hyllteknik:ca. 25.200,- €
Kostnader för transportteknik:ca. 57.000,- €
Total investering:ca. 642.200,- €
Totalkostnad per pallplats:ca. 510,- €
Utnyttjandegrad51 %
Kapacitetsökning25 %
Ytbesparing11 %
Kostnadsminskning18 %

Mobilt pallställ med skjutstativ

Gångbredd:1 x 3.000 mm
Antal lastpallar över varandra:6
Lagerkapacitet
(i europallar):
1.764
Byggnadens kostnader:ca. 560.000,- €
Kostnader för hyllteknik:ca. 105.840,- €
Kostnader för transportteknik:ca. 24.000,- €
Total investering:ca. 689.840,- €
Totalkostnad per pallplats:ca. 391,- €
Utnyttjandegrad75 %
Kapacitetsökning75 %
Ytbesparing35 %
Kostnadsminskning53 %

Generella fördelar med PROmobile synchro

  • Permanent låga driftkostnader

  » Kontroll av synkroniseringen minskar slitaget på hjul och skenor. Anläggningen håller längre och underhållskostnaderna minskar.

  • Tillåter ojämn belastning

  » Även med ojämn belastning reglerar synkroniseringen från BITO PROmobile synchro vagnens parallelldrift och gör anläggningen säker. Artiklarna kan fördelas på hyllan så som det passar din verksamhet, utan att behöva ta hänsyn till deras typ och vikt.

  • Optimerade körvägar

  » BITO PROmobile synchro gör det möjligt att lagra artiklar på ett sätt som optimerar dina processer – högfrekvensartiklar nära körgången och C-artiklar längst in. Detta minskar kostnaderna för in- och utlastning.

05

Funktioner hos en mobil anläggning från BITO

  • Självreglerande vagnavstånd

   I traditionella system ökar eller minskar vagnavstånden beroende på den förvarade vikten. Därigenom uppstår luckor och till och med olyckor som orsakas av för tätt sammanförda hyllrader. Avstånden måste justeras manuellt. Därför har vi byggt in en självreglerande avståndsmätare i våra körvagnar som standard. Användaren ställer in avståndet en gång på en manöverpanel. Detta avstånd hålls sedan oberoende av vagnens last. Det sparar tid och reducerar skador på anläggningen.

  • Selkäreppupaikat
   • Överhängsplatser

   Överhängsplatser är hyllplatser som kan monteras längst fram eller längst bak på vagnen. På så sätt skapas ytterligare lageryta över utrymnings- eller truckvägar. Därmed kan du utnyttja lagerhallen ännu bättre.

  • Detailansicht des abgesetzten Bedientableaus für verfahrbare Palettenregalanlage PROmobile
   • Separat manöverpanel

   Manöverpanelen för en mobil anläggning sitter i ett kopplingsskåp. En separat manöverpanel kan placeras på valfri plats, till exempel nära en plockstation. Därmed förkortas sträckan till manöverpanelen, vilket sparar mycket tid.

  • Detailansicht der Steckdose am Verfahrwagen für verfahrbare Palettenregalanlage PROmobile
   • Eluttag på vagnen

   Eluttag på vagnen underlättar det nödvändiga, regelbundna rengöringsarbetet. Du slipper leta efter eluttag!

  BITO Nyhetsbrev