• E-handel och detaljhandel

  Modern multikanalförsäljning kräver flexibel intralogistik som kan anpassas efter dina behov och utmaningar.

Scrolla

E-handel är mer aktuellt än någonsin och en årlig tillväxttakt på tio procent visar den enorma potentialen, inte bara i Europa. Eftersom tillväxten förväntas fortsätta framöver kommer många distributionscenter att behöva ompröva eller ständigt uppdatera sin syn på logistik. Den pågående utvecklingen av innovativa och effektiva lagrings- och hyllsystem för e-handel spelar en viktig roll i affärsmodellens framgång. Bland erfarna e-handelsaktörer syns en tydlig trend mot automatisering. BITO erbjuder system för både omnikanal- och multikanalförsäljning, allt från små plockjobb till returhantering. Vi skapar en effektiv plocklösning som ger dig korta plock- och transportvägar.

Kundkrav

Idag förväntar e-handelskunder ultrakorta leveranstider samt effektiv och snabb returhantering. Med en stor och varierad marknad, som dessutom präglas av säsongsvariationer och trender, innebär detta en enorm press på företagens logistikplanering. Framför krävs flexibla lösningar, och lagringsprocesserna måste vara noga genomtänkta.

Trender

  • Kunderna tänker inte längre i termer av försäljningskanaler. Ständig tillgänglighet och hög service förväntas både på nätet och i fysiska butiker.
  • Hög transparens på marknaden skapar en efterfrågan på innovativa, förstklassiga logistik- och plocklösningar.
  • Produktutbudet ökar dramatiskt, även känsliga varor såsom färska livsmedel måste levereras i toppskick.
  • Effektiv returhantering är avgörande för framgång i ett antal sektorer.
  • E-handelsföretag behöver samarbetspartners som kan följa med på hela resan från garagelager till gigantiska logistikcenter. Hög skalbarhet bidrar starkt till en framgångsrik tillväxt.
  • Näthandeln måste kunna anpassa sig till såväl snabba förändringar av kapacitetsutnyttjandet som säsongsvariationer. Därför krävs en extrem flexibilitet inom lagerhållning och plockning.
  • Helautomatiserade lager- och plocksystem är användbara när stora mängder av liknande artiklar ska hanteras. Det blir dock svårt att reagera på säsongsvariationer eller ständigt föränderliga artikelmängder och -storlekar.
  • Tidigare levererades varorna till återförsäljare på pallar, idag skickas enskilda paket direkt till slutkunden. Motsvarande lagerstrukturer måste således byggas upp och anpassas.

BITO:s moderna lagringssystem för e-handel:

 • Speciella system för flerkanalslogistik, vilket gör att beställningar och returer kan hanteras via flera kanaler.
 • System som möjliggör en effektiv hantering av små till medelstora artiklar, vilket är typiskt för onlineförsäljning.
 • System som minimerar felfrekvensen i plockningen.
 • Flexibla system som mycket snabbt kan anpassas till förändringar av sortimentstorlek, ordervolymer och -strukturer.
 • Modulärt uppbyggda system som även lämpar sig för snabbväxande startups och e-handelsföretag.

BITO Nyhetsbrev