• E-handel och detaljhandel

  Modern multikanalförsäljning kräver flexibel intralogistik som kan anpassas efter dina behov och utmaningar.

Scrolla

E-handel är mer aktuellt än någonsin och en årlig tillväxttakt på tio procent visar den enorma potentialen, inte bara i Europa. Eftersom tillväxten förväntas fortsätta framöver kommer många distributionscenter att behöva ompröva eller ständigt uppdatera sin syn på logistik. Den pågående utvecklingen av innovativa och effektiva lagrings- och hyllsystem för e-handel spelar en viktig roll i affärsmodellens framgång. Bland erfarna e-handelsaktörer syns en tydlig trend mot automatisering. BITO erbjuder system för både omnikanal- och multikanalförsäljning, allt från små plockjobb till returhantering. Vi skapar en effektiv plocklösning som ger dig korta plock- och transportvägar.

Kundkrav

Trender

  • Kunderna tänker inte längre i termer av försäljningskanaler. Ständig tillgänglighet och hög service förväntas både på nätet och i fysiska butiker.
  • Hög transparens på marknaden skapar en efterfrågan på innovativa, förstklassiga logistik- och plocklösningar.
  • Produktutbudet ökar dramatiskt, även känsliga varor såsom färska livsmedel måste levereras i toppskick.
  • Effektiv returhantering är avgörande för framgång i ett antal sektorer.
  • E-handelsföretag behöver samarbetspartners som kan följa med på hela resan från garagelager till gigantiska logistikcenter. Hög skalbarhet bidrar starkt till en framgångsrik tillväxt.
  • Näthandeln måste kunna anpassa sig till såväl snabba förändringar av kapacitetsutnyttjandet som säsongsvariationer. Därför krävs en extrem flexibilitet inom lagerhållning och plockning.
  • Helautomatiserade lager- och plocksystem är användbara när stora mängder av liknande artiklar ska hanteras. Det blir dock svårt att reagera på säsongsvariationer eller ständigt föränderliga artikelmängder och -storlekar.
  • Tidigare levererades varorna till återförsäljare på pallar, idag skickas enskilda paket direkt till slutkunden. Motsvarande lagerstrukturer måste således byggas upp och anpassas.

BITO:s moderna lagringssystem för e-handel:

 • Speciella system för flerkanalslogistik, vilket gör att beställningar och returer kan hanteras via flera kanaler.
 • System som möjliggör en effektiv hantering av små till medelstora artiklar, vilket är typiskt för onlineförsäljning.
 • System som minimerar felfrekvensen i plockningen.
 • Flexibla system som mycket snabbt kan anpassas till förändringar av sortimentstorlek, ordervolymer och -strukturer.
 • Modulärt uppbyggda system som även lämpar sig för snabbväxande startups och e-handelsföretag.

BITO Nyhetsbrev