Hållbarhet

Hållbara logistiklösningar

  • Högsta kvalitetsstandard
  • Hållbara produkter och lösningar
  • Återanvändbara transportlådor ersätter kartonger och undviker förpackningsavfall.

Våra höga kvalitetskrav är svaret på frågan om hållbarhet

BITO:s produkter är hållbara eftersom de har utformats för en lång livslängd och tillverkats enligt de högsta kvalitetsstandarderna. Redan vid valet av råvaror och material som används för att tillverka våra produkter lägger vi stor vikt vid kvalitet.

Hållbara förvaringslösningar

BITO:s hyllsystem fungerar tillförlitligt under hela sin livslängd. Regelbundna inspektioner och underhåll av hyllor och ställningar garanterar driftsäkerheten. Att välja rätt lagringssystem leder till betydande tids- och kostnadsbesparingar. Med kompakt, tydlig förvaring som är optimalt anpassad efter kundernas krav underlättas intralogistiken samtidigt som processtiderna förkortas. På så sätt undviks stillestånd, produktiviteten i lagret ökar medan lagringskostnader och energiförbrukning minskar.

BITO:s hyll- och pallställ är tillverkade av kvalitetsstål och har en pulverlackerad yta, som appliceras utan lösningsmedel. Pulverlackerade delar är extremt slagtåliga, väderbeständiga och hållbara. Vi använder endast färgpigment som är ekologiskt säkra och som tvärbinder vid låga temperaturer. På så sätt kan utsläpp och energiförbrukning hållas så låga som möjligt under produktionen.

Läs mer om BITO:s hyllsystem

Hållbara plastlådor och behållare

Under sin långa livslängd ersätter BITO:s plastlådor massor av kartoing.

Oavsett variant är BITO-lådor det idealiska alternativet till engångskartonger eftersom de är stabila, tåliga och robusta.

BITO:s lådor tillverkas av kvalitetsplast och är därför extremt slitstarka och hållbara. De kan återanvändas hundratals gånger. Återanvändbara lådor är en hållbar lagrings- och transportlösning. De bidrar till att undvika mycket förpackningsavfall. Låt oss ta en titt på BITO MB-serien. Varje behållare ersätter hundratals engångskartonger och därmed över ett ton kartongförpackningar under sin livslängd.

BITO:s plastbehållare som är avsedda för kontakt med livsmedel är tillverkade av livsmedelssäkert material i enlighet med Eu-lagstiftningen. BITO-lådor med lock och metallsnäpplås är godkända för transport av farligt gods. De skyddar också miljön genom att förhindra läckage.

Hållbarhet blir allt viktigtare för användarna. Återanvändbara behållare har alltid varit efterfrågade för lagring, orderplockning och transport samt i produktionsmiljöer, till exempel i Kanban-arbetsflöden. Idag lägger allt fler kunder större vikt vid hållbarhet även på dessa områden.

Läs mer om BITO:s lådor och behållare

Energieffektiv produktion och miljövänliga alternativ till varor som tillverkas av nyproducerad plast

För BITO är det viktigt att att erbjuda miljövänliga produktalternativ som inte är tillverkade av nyproducerad plast. Varje ton polypropen som inte produceras sparar 1,7 ton koldioxid.

Genom att använda återvunnet material eller blandningar som solroskomposit minskar mängden energiintensivt plastgranulat (PP) samt våra koldioxidutsläpp.

Välorganiserade återvinningsprocesser

BITO har sedan många år tillbaka tillhandahållit välorganiserade återvinningstjänster för plastlådor. För kunder som lägger särskild vikt vid hållbarhet återvinner vi materialet från uttjänta lådor tlll nya behållare och tillbehör. Sedan 2019 tillverkar BITO de mest populära lådstorlekarna i MB-serien av återvunnen plast från hushållsavfall. Lösningen kallas MB ECO och tar nästa steg från "återvinning" till "upcycling" genom att förvandla kasserade engångsprodukter till högkvalitativa, miljövänliga och återanvändbara behållare. Miljöpåverkan minskar på flera vis: hushållsavfall förbränns inte (minskar luftföroreningar), råvaruanväningen av olja minskar (sparar ca 950 kg koldioxid per ton polypropen) och MB ECO ersätter en stor mängd engångsförpackningar.

Hållbara tillbehör

Anpassade avdelare och återanvändbara lådinlägg med perfekt passform.

BITO utvecklar också nya lådtillbehör och funktioner för att spara förpackningsavfall genom intelligenta lösningar. Indelningssystem, till exempel längs- och tvärgående avdelare, insatser och inlägg, ser till att varorna förvaras på ett säkert sätt i passande fack för att eliminera behovet av ytterligare engångsförpackningar och skyddande emballage. Återanvändbara, skräddarsydda inlägg, fack och lådinredningar som utvecklats av BITO enligt kundernas önskemål är ett miljövänligt alternativ till engångsförpackningar. De skyddar produkterna på bästa möjliga sätt under lagring och transport och bidrar till att spara utrymme.

Lådor tillverkade av solroskomposit

Ett alternativ till konventionell polypropen (PP) är det miljövänliga materialet solroskomposit (Sunflower Compound), som används för att tillverka BITO-lådor för C-artiklar. 2018 nådde BITO en milstolpe inom hållbara plastbehållare genom lanseringen av denna miljövänliga lådserie för smådelar. Det behövs inga livsmedel för att producera solrosfröskal och inte heller någon ytterligare markareal, eftersom skalen är en biprodukt från produktionen av solrosfrön. Istället kan man spara mycket energi under produktionen och minska koldioxidavtrycket genom att använda detta material.

Så fungerar det

Hittills har skalen bara varit en avfallsprodukt från livsmedelsindustrin, medan solrosfrön exemplevis används för att producera olja eller som livsmedel. Ett företag kom på idén att använda denna naturliga råvara som fyllnads- och förstärkningsmaterial i plast, eftersom solrosfröskal lämpar sig som fibertillsats vid tillverkning av högkvalitativ naturfiberplast. För att få fram den miljövänliga blandningen mals skalen och blandas sedan med polypropen. Plastkompositen har utmärkta bearbetningsegenskaper och kännetecknas av hög styvhet och slaghållfasthet. Materialet lämpar sig för tillverkning av högkvalitativa behållare.

Det behövs inga livsmedel för att producera solrosfröskal och inte heller någon ytterligare markareal, eftersom skalen är en biprodukt från produktionen av solrosfrön. Istället kan man spara mycket energi under produktionen och minska koldioxidavtrycket genom att använda detta material. Produktionen av denna komposit genererar mindre växthusgaser än produktionen av konventionell plast. Dessutom krävs lägre temperaturer för att bearbeta materialet, vilket minskar energibehovet.

”Våra produkter är dörröppnare, men den påtagliga skillnaden för kunderna är vår förmåga att genomföra komplexa projekt över hela världen med absolut tillförlitlighet. Detta är grunden i vår projektverksamhet. Framtida framgångar och innovationer är i första hand ett resultat av partnerskapet med våra viktigaste kunder - en uppgift som vi fokuserar helhjärtat på.

Uwe Sponheimer

Hitta er personliga kontakt:

Vi ser fram emot ditt samtal:
042-151 910

BITO Nyhetsbrev