• BITO:s engagemang för hållbarhet

    Vårt hållbarhetsarbete är integrerat i hela verksamheten.

Vad betyder hållbarhet egentligen?

En ofta citerad definition finns i 1987 års rapport från FN:s världskommission för miljö och utveckling: "Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” Carsten Deckert, professor i innovation och produktionsledning vid Düsseldorf University of Applied Sciences, definierar uppgifterna för hållbar logistik enligt följande: "Inom hållbar logistik präglas transport, lagring och packning av de ekologiska hållbarhetsmålen resurseffektivitet och miljökompatibilitet.” Hållbar logistik syftar till att tillhandahålla rätt kvantitet av rätt vara på rätt plats, vid rätt tidpunkt i rätt kvalitet och till rätt kostnad, samtidigt som man använder så lite resurser som möjligt och minimerar utsläppen.” Implementeringen av hållbara processer inom logistiken blir en allt mer angelägen fråga i tider av klimatförändringar.

Vad gör BITO för att främja hållbarhet?

Hållbar företagsledning

BITO:s ledning är inte bara engagerad i att skydda miljön och tillverka hållbara produkter. Att ta ansvar för våra medarbetare, och i förlängningen för samhället, är lika viktigt.

Hållbar upphandling

I allmänhet ger vi företräde till tillverkare och leverantörer som följer miljöstandarder. Vi väljer alltid produkter och hjälpmedel som tillverkas med processer och råvaror som är ofarliga för hälsa och miljö. Kortast möjliga transportvägar är också av stor betydelse. Därför köper vi 90% av vårt material från EU-marknaden.

Miljövänlig produktion

Hållbar produktion innebär tillverkningsprocesser som minimerar negativa effekter på miljön och samtidigt sparar energi och naturresurser. Byggnader och produkter har också ett koldioxidavtryck. Modern tillverkningsteknik, värmeisolerande byggmaterial och ett hållbart energikoncept hjälper oss att minimera vårt koldioxidavtryck. Förutom att välja en energileverantör med hög andel förnybar el, producerar vi egen el med hjälp av solcellspaneler på våra fabriksbyggnader i tyska Meisenheim. På så sätt minskade CO₂-utsläppen med 40% 2020, jämfört med 2018. Genom att byta till LED-belysning kunde vi minska vår energiförbrukning med 60%. De nya formsprutningsmaskinerna i vår fabrik i tyska Lauterecken reducerar energiförbrukningen med 12-20% per kilo plast. Under 2019 återvanns 96,76 procent av vårt avfall. Genom att byta till ett slutet vattensystem och installera frikyla istället för kyltorn kunde vi minska vattenförbrukningen med 60%. Värmeväxlare använder spillvärmen från formsprutningsmaskinerna för att värma upp arbetsplatser. Tillverkningsprocesserna för metallformning och formsprutning av plast är emissionsfria.

Hyllbesiktning i enlighet med DIN EN 15635

Vi vill att era hyll- och pallställ ska fungera perfekt under hela dess livslängd. En lageranläggnings operatör är skyldig att låta sina hyllsystem kontrolleras av sakkunniga minst var tolfte månad enligt standarden DIN EN 15635. Genom ett underhållskontrakt med BITO förlängs livslängden på hyllsystemet. Regelbundna besiktningar ökar säkerheten och sparar reparationskostnader.

Ekonomisk hållbarhet

Tack vare kompakt och överskådlig lagring förkortas processtiderna i kundens verksamhet och interna logistikflöden blir enklare att beräkna. Detta undviker stillestånd, ökar lagerproduktiviteten och minskar lagringskostnaderna. BITO:s genomloppsställ effektiviserar orderplock, möjliggör ergonomiskt arbete och skapar en bättre arbetsmiljö genom användarvänliga arbetsstationer. Med BITO:s utdragsenhet kan plockningen ske mycket snabbare och särskilt skonsamt för ryggen.

Miljövänliga BITO-produkter

Pulverlackerade gavlar och balkar

Jämfört med flytande färg kan pulverlack appliceras utan lösningsmedel. BITO använder ekologiskt säkra färgpigment som endast orsakar låga utsläpp under lackeringsprocessen. Det använda pulvret härdas vid mindre än 140 °C (normalt 140-200 °C). Pulverlackerade komponenter är extremt stöttåliga och väderbeständiga.

Lagerlådor tillverkade av återvunnet material

Lagerlådor tillverkade av återvunnet material, som BITO:s Kanban-låda för C-artiklar, hjälper till att minska vårt koldioxidavtryck och skydda miljön. Lådorna är tillverkade av solroskomposit (SFC), en blandning av polypropen (PP) och fibrer från solrosens frökapsel. Det sistnämnda är en outnyttjad restprodukt från livsmedelsindustrin som nu kommer till användning. Att producera detta kompositmaterial genererar en mindre mängd växthusgaser jämfört med jungfrulig plast. Dessutom minskar energiförbrukningen under bearbetningen tack vare lägre temperaturer. Slutprodukten har samma styvhet och lastegenskaper som en produkt av ny plast.

Vår MB-låda är idealisk för återanvändning, till exempel inom livsmedelsindustrin. Kunderna kan välja mellan lådor i ny eller återvunnen plast (MB ECO-variant). Under sin långa livslängd sparar varje BITOBOX MB mer än ett ton kartongförpackningar, vilket bidrar till att minska avskogning och de negativa effektrerna på vårt klimat. Nya MB ECO är ett bra alternativ, inte bara miljömässigt utan även ur ekonomisk synvinkel. Den är något billigare att tillverka och har därför ett lägre försäljningspris än den vanliga MB-lådan. Vid önskemål kan nästan alla BITO:s lådserier tillverkas av regranulat.

Hållbarhet och digitalisering

Sensorstyrd produktion och systemövervakning bidrar till en hög produktivitet och kvalitet. Automatisering är ofta en förutsättning för energieffektiv och resurssnål tillverkning. Det förarlösa transportsystemet (AGV) LEO Locative kan nämnas som ett exempel på en enkel och ergonomisk automationslösning från BITO. LEO Locative har designats för att transportera lådor och kartonger med en vikt på upp till 20 kg.

LEO rör sig mellan arbetsstationer och hämtar/lämnar lådor utan behov av en extern strömkälla eller ett kostsamt pneumatiskt system. LEO är enkel att installera och mycket användarvänlig. Det krävs inget Wi-Fi, affärssystem eller IT-support. LEO följer en spårtejp och läser av körinstruktioner via golvmarkörer längs vägen. Ruttplaneringen är decentraliserad: Arbetsorder läggs in via surfplatta eller skanner på stationsterminalen.

Vi uppmuntrar medarbetarutveckling

År 2002, vid FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling, definierades hållbarhet som ett koncept baserat på tre lika viktiga pelare: ekologiskt, ekonomiskt och socialt ansvar. Att främja medarbetare i deras professionella och personliga utveckling är därför en av våra viktigaste uppgifter. Vår BITO Academy erbjuder en mängd olika utbildningar. BITO stödjer även lokalsamhället genom insatser som främjar kultur, ungdomar och idrott. Detta sker i nära samarbete med föreningar och sociala institutioner.

Kontakta oss idag!

BITO Nyhetsbrev