Scrolla
01

Perfekt när ...

  • du vill utnyttja lagerytan flexibelt på flera våningar.
  • du vill utnyttja en kostnadsintensiv lageryta och rumshöjd på bästa möjliga sätt.
  • du söker en extra stabil lösning för förvaring av tungt gods. Entresolens bärförmåga överstiger 1 000 kg/m².
  • Beroende på artiklarnas omsättningshastighet vill du placera dem på olika plan (långsamma produkter högst upp och snabba produkter på nivån under eller på hallgolvet) och eventuellt utnyttja hallgolvet som produktionsyta.

Stämmer några av dessa punkter in på dig?

Läs då vidare eller kontakta oss personligen:
042-151 910

02

Systemet

BITO:s entresoler är mycket stabila, flexibla och finns i flera utföranden. Därmed kan de lätt integreras i olika lagerkoncept.

Enskilda våningar kan utformas efter behov för att utnyttja kostnadsintensiva lagerytor optimalt.

För tungt gods är det nödvändigt att använda ett extra stabilt och för ändamålet speciellt anpassat hyllsystem. Genom sin extremt stabila och självbärande stålkonstruktion passar entresoler utmärkt för förvaring av tungt gods (belastning upp till över 1000 kg/m² förutsatt att hallens golv klarar lasten).

Stomkonstruktionen gör det möjligt att avstå från krysstag, vilket gör anläggningen tillgänglig från alla sidor. Gavelinställningen kan praktiskt taget väljas fritt för detta system.

Vi planerar ditt system tillsammans med dig och anpassar konstruktionen och utrustningen efter dina specifika behov.

Foto Bühnensystem, Referenz Aswo 01
Foto Bühnensystem, Referenz Aswo 02
Foto Bühnensystem, Referenz Kühne und Nagel
Foto Bühnensystem, Referenz Cena
Foto Bühnensystem, Referenz Ruko
Foto Bühnensystem, Referenz Aswo 01
Foto Bühnensystem, Referenz Aswo 02
Foto Bühnensystem, Referenz Kühne und Nagel
Foto Bühnensystem, Referenz Cena
Foto Bühnensystem, Referenz Ruko
03

Dina fördelar

Perfekt utnyttjande av utrymmet tack vare kompakt förvaring på flera plan:

  • Hög utnyttjandegrad av ytan

  » BITO:s entresoler erbjuder mycket lagerplats på samma golvyta. Utnyttjandegraden av golvytan ökar flerfaldigt med entresoler.

  • Rumsutnyttjande: Plus 100 %

  » Med BITO:s entresoler kan du utnyttja rumshöjden maximalt. På detta sätt blir byggnaderna mer kostnadseffektiva och lönsamma, och nyttjandegraden av utrymmet ökar med upp till 100 %.

  • Ytterligare platsvinst

  » Entresolens design med flera våningar skapar ytterligare lager-, plocknings- och/eller monteringsytor. Området under entresolen kan också användas som till exempel arbetsutrymme om så behövs.

  • Snabbare orderhantering

  » Det effektiva utnyttjandet av rumshöjden genom en flervåningsanläggning tillåter parallell plockning på flera nivåer – med direkt tillgång till alla artiklar. Detta snabbar upp orderhanteringen.

04

Entresolens konstruktion

Übersicht 2-geschossiges Bühnensystem mit Positionen, Zeichnung
Übersicht 1-geschossiges Bühnensystem, Zeichnung
Detailansicht des Palettenübergabeplatzes mit Schwenkgeländer für Bühnensystem, Zeichnung
Detailansicht der Treppe für Bühnensystem, Zeichnung
Übersicht 2-geschossiges Bühnensystem mit Positionen, Zeichnung
Übersicht 1-geschossiges Bühnensystem, Zeichnung
Detailansicht des Palettenübergabeplatzes mit Schwenkgeländer für Bühnensystem, Zeichnung
Detailansicht der Treppe für Bühnensystem, Zeichnung
 • 1. Pelare

  Pelarna i BITO:s entresoler består av operforerad stålprofil och dimensioneras efter planerad belastning.

 • 2. Tvärbalkar

  Tvärbalkarna består operforerad stålprofil eller perforerade systemprofiler och dimensioneras efter planerad belastning.

 • 3. Golvbeläggning

  Som golvmaterial kan du välja mellan spånplattor, förzinkade galler och korrugerad eller halkskyddad plåt. Beroende på individuella krav och behov samt typ av belastning kommer vi tillsammans att hitta det lämpligaste materialet.

 • 4. Räcken

  Räckena i BITO:s entresoler är konstruerade enligt gällande europeiska normer. Räckena har en led- och en knästång av stabilt, runt rör. Våra fotlister är speciellt kantade plåtar till skydd för plattformar och gångvägar, och går runt ytterkanten. Detta säkerställer att personalen inte utsätts för säkerhetsrisker, även om de arbetar på hög höjd.

 • 5. Trappor

  Trapporna till entresolen är utrustade med skyddande räcken och kan levereras med eller utan avsatser. Stegen är säkra att använda och finns i bredderna 800 mm, 1 000 mm eller 1 200 mm. Beroende på slitage och förutsättningar kan de tillverkas av antingen galler, korrugerad plåt eller trä.

 • 6. Mottagningsplats för pallar

  På entresolens golv eller gångvägar kan pallöverföringsplatser inrättas, vilka gör det enkelt och säkert att fylla på förråden och hämta gods.

 • 7. Fällbar grind

  En fällbar grind, som är en annan variant av pallöverföringsplats, har alltid en sida stängd beroende på överföringsriktningen. På så sätt garanteras ett optimalt personligt skydd på höga höjder när överföringen sker. Extra enkel hantering.

05

Har vi övertygat dig?

Då ser vi fram emot ditt samtal:
042-151 910

BITO Nyhetsbrev