• Tillerkningsindustri

  Robusta och intelligenta lagringslösningar för produktion och tillverkning

Scrolla

Branschinformation

Industriproduktionen står inför stora omvälvningar. Industristandard 4.0 och den ökade digitaliseringen, automatiseringen och dataintegrationen kommer att förändra den industriella produktionen fullständigt. Vid smart tillverkning är alla komponenter anslutna till varandra via Internet of Things och utbyter data. Cyberfysiska system möjliggör självorganisering och anpassning till förändrade produktionsförhållanden och företagets orderläge. Produktionen är helt automatiserad, vilket innebär att mänskliga ingrepp inte behövs lika ofta. Även batchstorlek 1, det vill säga skräddarsydda produkter för massproduktion, är möjlig. Smart tillverkning omfattar många olika tekniker, till exempel datautbyte mellan maskiner, sensorer och människor via Industrial Internet of Things (IIoT), bearbetning och analys av big data, avancerad robotteknik, snabb prototypframtagning, 3D-utskrifter, förstärkt verklighet och mycket mer.

Målet är att förbättra produktionsresultaten genom att analysera data och identifiera möjligheter att automatisera enskilda processer. Genom att analysera de enorma dataströmmarna (big data) från de nätverksanslutna maskinerna kan man till exempel upptäcka ett förestående fel på enskilda maskiner eller grupper av maskiner och därmed initiera förebyggande underhåll eller utbyte av delar. På så sätt kan driftstopp undvikas. Datatrender kan också analyseras för att upptäcka långsam eller ineffektiv produktion. I en smart fabrik genomförs intelligent produktion med hjälp av ovan nämnda teknik och organisationsprinciper. Den smarta fabriken är en produktionsmiljö som organiserar sig själv och därför är extremt anpassningsbar.

Trender inom industriell produktion

  • Industri 4.0 och den därmed sammanhängande ökningen av digitalisering, automatisering och dataintegration förändrar industriproduktionen fullständigt och gör den snabbare och mer effektiv.
  • Vid intelligent tillverkning organiserar  produktionsprocesserna sig själva och är därför extremt anpassningsbara. Till och med batchstorlek 1 (styckproduktion) är möjlig.
  • Det ökande antalet varianter (batchstorlek 1) och den höga volymflexibiliteten måste hanteras av lager som är lätta att anpassa.
  • Kortare utvecklingstider och produktlivscykler kräver flexibla och dynamiska logistiksystem.
  • Intelligent tillverkning är endast relevant i samband med "lean produktion" och "lean logistik". Kanban-system, just-in-time-leveranser, lean lagerhantering, Kaizen och många andra metoder och processer används inom smart tillverkning. Kaizen är ett begrepp inom verksamhetsstyrning som står för ett stort engagemang samt kontinuerlig optimering och förbättring.
  • Hela fabriken med dess maskiner, komponenter, byggnader, robotar, automatiserade fordon och de produkter som ska tillverkas existerar också digitalt vid sidan av sin fysiska form. Såväl enskilda fysiska komponenters som hela produktionslinjers beteende, funktionalitet och kvalitet kan simuleras.
  • Tillförlitliga och intelligenta lagringssystem med streckkoder och RFID integreras sömlöst i materialflödet.

Krav på logistik

Smart tillverkning är naturligtvis bara meningsfullt i samband med lean produktion och lean logistik, eftersom fokus alltid ligger på effektivitet. Lean logistik kan beskrivas som ett sätt att eliminera överflödiga processer i leveranskedjorna för att öka produktflödet och hastigheten. Kanban är ett system för hantering av material- och produktionsflöden enligt pull-principen. Produktionsstyrningen är decentraliserad med hjälp av datakort - Kanban på japanska. Detta utlöser enskilda produktions- och logistikprocesser. Numera används dock lagringsmedia som streckkoder eller RFID-chips istället för Kanban-kort. Data eller produktionsorder överförs via WiFi till lagerhanteringssystemet, ERP-systemet eller den relevanta komponentleverantören. Kanban-systemet säkerställer också att varor och komponenter endast levereras när de behövs (just-in-time). Detta leder i sin tur till ett slimmat lager i företaget.

Inom industriproduktionen är det avgörande att ha pålitliga, stabila och flexibla logistiksystem. Oavsett om det gäller metallbearbetning, kemisk industri eller storskalig anläggningskonstruktion. Råvaror och halvfabrikat måste finnas tillgängliga i tid (JIT). Transparenta lager- och materialflöden med hjälp av RFID och streckkoder är en av många viktiga delar av produktionslogistiken. När utvecklingscyklerna blir kortare måste intralogistiken kunna koordinera alltmer flexibla kvantiteter och varianter. En perfekt samordnad logistik är en förutsättning för att industriproduktionen ska kunna vara internationellt konkurrenskraftig.

BITO har specialiserade ställage och lådor för Kanban-system och logistik i sitt produktsortiment. Bland dessa finns lådor för C-delar, som kombinerar fördelarna med hyll- och plocklådor, samt Eurolådor. Naturligtvis kan alla lådor utrustas med streckkoder eller RFID. Det mobila pallstället PROmobile och PROmobile Synchro är särskilt lämpligt när det krävs maximalt utnyttjande av lagringsutrymmet och åtkomst till alla enskilda lådor. Systemet är idealiskt för ett brett produktsortiment och för batchstorlek 1. Andra bra användningsområden är förändrade produktsortiment eller säsongsvariationer. Det förarlösa lådtransportsystemet LEO Locative från BITO lämpar sig väl för användning i automatiserade processer och produktion, tack vare sin höga flexibilitet, plug-and-play-lösning, stand-alone-system, låga anskaffningskostnader och decentraliserade styrning. Med LEO förkortas gångavstånden och medarbetarnas arbetsmiljö förbättras. Naturligtvis erbjuder BITO många andra lagertekniska komponenter för industriell produktion, såsom statiska och dynamiska hyllsystem för en eller flera våningar samt lager-, transport- och plocklådor. Robusta lådor och förvaringslösningar som du tryggt kan använda i din produktionsmiljö. Inklusive intelligent styrning och transparens via RFID.

BITO Nyhetsbrev