Scrolla
01

Perfekt när ...

  • du kontinuerligt vill förse plockstationerna med artiklar enligt principen ”gods till plockare” och hela tiden säkerställa tillgång till alla artiklar i sortimentet.
  • du vill uppnå en hög plockförmåga för ett stort antal småartiklar.
  • du vill utnyttja lagerutrymmet optimalt genom att bygga ett högt hyllställ på en relativt liten lageryta.
  • du vill hantera artikelsortimentet med modern styrprogramvara.

Stämmer några av dessa punkter in på dig?

Läs då vidare eller kontakta oss personligen:
042-151 910

02

Systemet

Moderna logistikcentraler som måste klara av en kontinuerligt hög ordervolym behöver lagersystem som säkerställer konstant åtkomst till alla artiklar.

Automatiserade smådelslager möjliggör kompakt förvaring och helautomatisk leverans av godset, så att hög plockprestanda kan uppnås för ett stort antal små artiklar. Artiklarna transporteras automatiskt till plockaren med transportbandsteknik enligt principen ”gods till plockare”.

Beroende på omsättningshastighet och typ av lastbärare finns detta system som ett enplatssystem eller ett dubbelplatssystem med olika djup: enkelt, dubbelt eller med flera olika djup. Artiklarna förvaras och hämtas med hjälp av servicefordon.

Tack vare höga hyllställskonstruktioner för automatiserade smådelslager krävs en relativt begränsad golvyta. Moderna servicefordon kör i extremt smala gångar, vilket också effektiviserar utnyttjandet av det tillgängliga lagerutrymmet.

Ett automatiserat smådelslager består vanligtvis av hyllställ med ett eller flera servicegångar, ett servicefordon, transportband, sortimentslådor för förvaring och varutransport samt ett styrsystem som ger en genomgripande organisation och processtyrning. Detta säkerställer smidig åtkomst till de enskilda artiklarna.

BITO anpassar det automatiserade smådelslagret till ert utrymme, vikten på ert lagergods, plockningskoncept och godsomsättning. För att säkerställa bästa möjliga anläggningssäkerhet är BITO:s hyllställ tillverkade enligt gällande normer och föreskrifter samt stränga produktionskrav med minsta möjliga tillverknings- och monteringstoleranser.

 • Automatisches Kleinteilelager AKL mit Einplatzstellsystem, Zeichnung

  Enplatssystem

  Enplatslagring är den vanligaste systemlösningen. För dessa system förvaras i varje hyllfack en låda, bricka eller kartong på djupa hyllplan (enkelt eller dubbelt djup).

 • Automatisches Kleinteilelager AKL mit Mehrplatzstellsystem, Zeichnung

  Flerplatssystem

  I detta system förvaras flera lådor eller kartonger i varje hyllfack med enkelt eller dubbelt djup. Flerplatssystem används ofta för lagerenheter med medeltunga artiklar.

 • Direktkommissionierung aus dem Automatischen Kleinteilelager AKL, Zeichnung

  Direktplockning

  I automatiserade smådelslager sker materialförsörjningen på den nedersta genomloppsnivån. Buffertzonen ombesörjer konstant påfyllning till plockstationerna. Beroende på godsets vikt och beskaffenhet, eller typen av lastbärare, kan systemet utformas som ett enplatssystem eller ett flerplatssystem.

 • Automatisches Kleinteilelager AKL als hochdynamisches System, Zeichnung

  Skyttellösning

  I moderna plock-, distributions- eller konsolideringslager används skyttelsystem mer och mer. Med denna högteknologiska och mycket dynamiska lösning är det möjligt att öka godsgenomströmningen många gånger om. Om flera skyttlar används kan genomströmningen öka ytterligare.

03

Dina fördelar

  • “Gods till plockare”-principen

  » Artiklarna transporteras till plockstationerna med hjälp av transportsystemet. Detta eliminerar den tid som krävs för att gå, lyfta och ställa ned godset. Åtkomsttiden förkortas avsevärt.

  • Permanent inventering

  » Om ett lagerhanteringsprogram ansluts till det automatiserade smådelslagret möjliggörs en permanent inventering av lagret.

  • Slutet system

  » Tack vare automatiseringen är plock- och lagringsområdet helt inneslutet. Detta förhindrar obehörig åtkomst till artiklarna.

  • Allt från en leverantör

  » Vi utvecklar och tillverkar både hyllställsteknik och lådor för automatiserade system. Därför är det möjligt för oss att samordna alla väsentliga komponenter som behövs för automatiserade smådelslager.

Hög effektivitet

Flächeneinsparung mit Automatischem Kleinteilelager AKL im Vergleich zum Fachbodenregal 02
Flächeneinsparung mit Automatischem Kleinteilelager AKL im Vergleich zum Fachbodenregal 02
  • Utrymmesbesparing

  » Platsbehovet för automatiserade smådelslager är betydligt lägre i jämförelse med ett hyllsystem i två våningar med samma antal lådor.

  » Det här exemplet gjordes för tydlighetens skull med en normerad låda med måtten 600 x 400 x 220 mm. Såväl i hyllagret som i det automatiserade smådelslagret uppnås en kapacitet på 3700 lådor.

  » I det automatiserade smådelslagret har dock lådorna ett dubbelt djup jämfört med lådorna i hyllsystemet.

  » Tack vare den kompakta konstruktionen behövs färre gångar och rumshöjden kan utnyttjas fullt ut, vilket gör att ytbesparingen för det automatiserade smådelslagret kan uppgå till 20 %.

  • Förkortade transporttider

  » Plockområdet framför det automatiska smådelslagret är särskilt ergonomiskt utformat för att ge mycket bättre överblick av sortimentet. Detta resulterar i enorma fördelar vid identifiering och hämtning. Gångsträckor och transporttider försvinner nästan helt i jämförelse med ett manuellt hyllsystem i två våningar.

Har vi övertygat dig?

Då ser vi fram emot ditt samtal:
042-151 910

BITO Nyhetsbrev