Hållbarhet

Hållbar produktion

 • Miljövänliga råvaror och hjälpämnen av hög kvalitet
 • Energieffektiva maskiner
 • Resursbesparande produktionsprocesser

Vår kvalitet är hållbar - liksom våra processer

Vi ser också till att spara energi och därmed koldioxidutsläpp vid tillverkningen av våra produkter. Vi har under många år investerat i modernisering av våra energiförsörjningssystem och produktionsanläggningar för att minska energiförbrukning och koldioxidutsläpp.

BITO:s hyllsystem tillverkas i vår anläggning i Meisenheim med hjälp av energieffektiv, toppmodern teknik. Profilering och hylltillverkning sker med de senaste kant-, stans- och bockmaskinerna. Detta kompletteras av en hög grad automatisering, som garanterar måttnoggrannhet och jämn kvalitet.

Produktionsanläggningen för plastlådor och behållare i Lauterecken är en av de modernaste i branschen och utökades 2018 med ytterligare en produktionshall. Här tillverkas våra lådor med högpresterande, toppmoderna och energieffektiva formsprutningsmaskiner av den senaste generationen. Dessutom kan vi anpassa lådor efter kundspecifika krav i ett stort efterbehandlingscenter.

Resursbesparande och energieffektivt tillvägagångssätt

Vi väljer alltid råvaror och material som inte är skadliga för hälsan och som möjliggör en miljövänlig bearbetning. Våra produkter tillverkas med hjälp av resurssparande, energieffektiva förfaranden för att minimera eventuell negativ inverkan på miljön samtidigt som råvaror sparas. Vi ger företräde åt tillverkare och leverantörer som uppfyller miljöstandarder. Dessutom prioriteras transportvägar som är så korta som möjligt.

Energieffektivitet har inte bara högsta prioritet i våra produktionsanläggningar. Genom att använda modern belysning och VVS-teknik sparar vi också energi på våra kontor och verkstäder. Modern tillverkningsteknik, värmeisolerande byggnadsmaterial och ett hållbart energikoncept hjälper oss att minska vårt koldioxidavtryck.

Under 2019 invigdes en ny produktionsanläggning i Polen för att möta den ständigt ökande efterfrågan i Östeuropa. Den avlastar våra produktionsanläggningar i Tyskland och kortar transportvägarna.

Snabba fakta

Energieffektivitet

  • Genom att välja en energileverantör med betydligt högre andel förnybar energi kunde vi minska koldioxidutsläppen med 40 % 2020, jämfört med 2018. Bytet till grön energi sparar redan cirka 2 800 ton CO₂.
  • År 2006 driftsatte vi vårt första solcellssystem för att generera egen, förnybar el. På senare tid har ytterligare två solcellssystem tagits i drift, så att vi nu genererar mer än 1 miljon kWh grön el per år.
  • Genom att byta ut all konventionell belysning på våra kontor och anläggningar mot modern LED-teknik kunde vi minska vår elförbrukning med 60 % och därmed spara cirka 700 000 kWh årligen.
  • I vår anläggning i Lauterecken har vi utrustat den senaste generationen av våra formsprutningsmaskiner med miljövänliga motorer. Deras specifika energiförbrukning för bearbetning av ett kilo polymer är 12-20 % lägre jämfört med konventionella maskiner.
  • Vi planerar också att investera i en ny anläggning för pulverlackering som använder upp till 40 % mindre energi.

Vatten och uppvärmning

  • Genom att byta till ett slutet vattensystem och installera fristående kylaggregat istället för kyltorn kunde vi minska vår vattenförbrukning med 60 %.
  • Dessutom har alla pumpar i våra kallvattensystem som behövs för formsprutning och pumparna i våra värmekretsar moderniserats för att spara energi.

Minskade koldioxidutsläpp

  • Särskild uppmärksamhet ägnas åt avgasfria produktionsprocesser, både vid metallformning och vid formsprutning.
  • Den (energikrävande) genereringen av tryckluft har också optimerats. Luftkompressorer stängs av automatiskt när trycket har nått en viss nivå, vilket leder till en 10-procentig minskning av energiförbrukningen och koldioxidutsläppen.

”Förmågan till förändring innebär att ständigt ifrågasätta det man gör och ha modet och orken att ständigt förbättra sig själv. Denna förmåga är central för att kunna anpassa sig till kundernas krav.”

Dominik Freyland-MahlingProduktionschef på BITO-Lagertechnik

Hitta er personliga kontakt:

Vi ser fram emot ditt samtal:
042-151 910

BITO Nyhetsbrev