Scrolla
01

Perfekt när ...

  • du måste uppnå en hög plockeffektivitet. Med genomloppsställ för styckegods kan plockfrekvensen ökas fem gånger jämfört med vanliga hyllställ.
  • du vill plocka artiklar med hög och/eller medelhög omsättning utan stilleståndstider på grund av utebliven artikelpåfyllning.
  • du vill hantera kundorder ekonomiskt och snabbt och samtidigt undvika plockfel i största möjliga mån.
  • du måste tillhandahålla artiklar vid arbetsplatser eller längs produktionslinjer snabbt och överskådligt enligt FIFO-principen.

Stämmer några av dessa punkter in på dig?

Läs då vidare eller kontakta oss personligen:
042-151 910

02

Systemet

  • I genomloppsställ för styckegods sorteras artiklarna i FIFO-ordning. Plockningen sker enligt principen ”gods till plockare”.
  • Hyllorna fylls på med artiklar från baksidan. Artiklarna glider på plastrullar över till den motsatta sidan där de kan plockas efter behov.
  • I genomloppsställ för styckegods förvaras artiklarna individuellt i plastlådor eller som förpackningsenheter.
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Ave 02
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Zwilling J.A. Henkels AG
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Hoermann
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Borg Warner
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Eurotape
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Ave 02
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Zwilling J.A. Henkels AG
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Hoermann
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Borg Warner
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Eurotape
 • BITO:s genomloppsställ för styckegods

  • Flexibilitet
  • Ökning av effektiviteten
  • Kompakt, överskådlig förvaring
  • Genomtänkt ergonomi
  • Snabbt intjänande

  » Genomloppsställ för styckegods är lämpliga både som beredskapshyllor i produktion och som lager- och plockställ. De kan användas flexibelt och möjliggör kompakt och överskådlig förvaring av artiklarna. Korta gångtider ökar effektiviteten i systemet. Arbetstiden reduceras och investeringskostnaderna är ofta intjänade inom ett år. En väl genomtänkt ergonomisk konstruktion garanterar fysisk avlastning för medarbetarna.

Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Meyer
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz König 01
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Meyer
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz König 01
 • BITO:s genomloppsställ för styckegods med buffertlager

  • Plockstationer på de nedersta nivåerna
  • Pallplatser som buffertlager på den övre nivån
  • Korta gångtider vid påfyllning
  • Effektivt rumsutnyttjande

  » Genomloppsställ för styckegods med buffertlager är utformade så att artiklarna för plockning finns i den undre delen av hyllsystemet, medan pallplatser på den övre delen erbjuder utökat lagerutrymme. Avställningsplatserna används som buffertlager för att påfyllning av artiklar ska bli så effektiv som möjligt. Samtidigt kan lagerlokalens höjd utnyttjas helt.

Foto Stückgutdurchlaufregal, Beschickung mit automatisiertem Kleinteilelager AKL, Referenz Zwiling J.A. Henkels AG
Foto Stückgutdurchlaufregal, Beschickung mit automatisiertem Kleinteilelager AKL, Referenz Zwiling J.A. Henkels AG
 • BITO:s automatiserade genomloppsställ

  • Kortare orderhanteringstider
  • Betydligt färre plockningsfel
  • Fullt utnyttjande av utrymmet
  • Utvalda systempartners

  » Automatiserade eller delvis automatiserade genomloppsställ möjliggör synnerligen snabb orderhantering. Därmed går felprocenten för plockning mot noll och lagerutrymmet utnyttjas maximalt. Vid utformningen av våra automatiserade genomloppsställ arbetar BITO uteslutande med utvalda, välkända trucktillverkare.

04

Dina fördelar

Generella fördelar

Diagramm, Vergleich Kommissioniermethoden
Diagramm, Vergleich Kommissioniermethoden
  • Hög effektivitet vid plockning, hög produktivitet
  • Korta hanteringstider, enorma utrymmesbesparingar

  » Med genomloppsställ förvaras alla artiklar kompakt och överskådligt på plocksidan. Artiklarna är direkt synliga och gångtiden är mycket kort, så plockningstiden minskas med cirka 40 % jämfört med plockning från konventionella hyllsystem. Detta ökar inte bara effektiviteten hos plockarna, utan minskar även tiden för orderhantering. Den mer kompakta förvaringen av artiklarna innebär att besparingar på 30 % av golvytan eller mer kan uppnås. Genom strikt separering av påfyllnings- och plockgångar ökar också medarbetarnas produktivitet.

  • Låg olycksrisk, hög säkerhet
  • Lång livslängd

  » I genomloppsställ för styckegods sker påfyllning helt separat från plockning av artiklarna. Detta minskar risken för olyckor avsevärt. Dessutom garanterar systemets robusta och massiva komponenter en lång livslängd även vid intensiv användning. Investeringskostnaderna för anläggningen betalar sig ofta inom ett år, så genom att skaffa BITO:s genomloppsställ tar du inte några ekonomiska risker.

Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Foto 01
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Greifkurve, Zeichnung
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Foto
Stückgutdurchlaufregal, Referenz Andrae - Noris Zahn AG Foto
Stückgutdurchlaufregal, Foto 02
Foto Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Referenz SK Pharma Logistics GmbH 01
Stückgutdurchlaufregal, Foto 03
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Foto 01
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Greifkurve, Zeichnung
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Foto
Stückgutdurchlaufregal, Referenz Andrae - Noris Zahn AG Foto
Stückgutdurchlaufregal, Foto 02
Foto Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Referenz SK Pharma Logistics GmbH 01
Stückgutdurchlaufregal, Foto 03
  • Genomtänkt ergonomi, tysta rullskenor
  • Främjar personalens hälsa

  » BITO:s genomloppsställ för styckegods är särskilt ergonomiskt utformade. Framtagningen av en optimal gripkurva i utformningen av hyllsektionens front överensstämmer med den naturliga rörelsen under plockning. Dessutom är våra rullskenor med plastaxlar extremt tysta, så att störande buller minimeras. Det överskådliga arrangemanget av alla artiklar på hyllans plocksida och de korta transportsträckorna avlastar medarbetarna i den dagliga arbetsprocessen.

  • Lätt att anpassa till nya krav
  • Kan utökas och byggas om när som helst

  » Genomloppsställ kan också byggas om och utvidgas efter montering. Detta ger en ökad flexibilitet vid ändrade förhållanden. Det är också möjligt att modifiera existerande pallställ med BITO:s genomloppsställ för styckegods.

Foto Stückgutdurchlaufregal
Foto Stückgutdurchlaufregal
  • Förvaring av separata artikelgrupper
  • Bästa möjliga övervakning

  » Genom att strikt följa FIFO-principen och förvaring av en artikelgrupp inom en kanal kan partier och datummärkningar lätt övervakas. Den överskådliga förvaringen bidrar också till att undvika plockningsfel – och förebygger därmed dyra felleveranser.

Systemspecifika fördelar

Foto Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Referenz SK Pharma Logistics GmbH 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Zeichnung 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Foto 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Zeichnung 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Foto
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Zeichnung
Foto Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Referenz SK Pharma Logistics GmbH 03
Foto Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Referenz SK Pharma Logistics GmbH 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Zeichnung 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Foto 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Zeichnung 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Foto
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Zeichnung
Foto Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Referenz SK Pharma Logistics GmbH 03
  • Hyllans utformning matchar lagergodsets typ och storlek
  • Rak genomloppshylla
  • Vinklad genomloppshylla
  • Genomloppshylla med integrerade transportband

  » BITO:s genomloppsställ för styckegods finns med genomloppshyllor i olika utföranden. Valet av genomloppshylla bestäms främst av godsets typ och mått. Den andra faktorn är om och hur transportband ska integreras i hyllstrukturen.

  » Utformningen av hyllfronten påverkar plockeffektiviteten avsevärt. Vid lagerplock är det mycket viktigt att ta hänsyn till ergonomiska aspekter, särskilt att skapa en gripkurva som motsvarar den naturliga plockrörelsen.

Rak genomloppshylla

Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Zeichnung 01
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Zeichnung 01
  • Optimalt utnyttjande av höjden tack vare kompakt förvaring

  » Raka genomloppshyllor har den fördelen att höjden på hyllorna utnyttjas helt tack vare den kompakta förvaringen av artiklarna. Detta utförande lämpar sig för plockning av hela lagerenheter.

Vinklad genomloppshylla

Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Zeichnung 01
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Zeichnung 01
  • Bästa möjliga insyn, snabb plockning

  » Genomloppshyllor med lutande hyllplan möjliggör mycket god insyn i lagrade lådor. Passar perfekt för plockning av enskilda artiklar. Åtkomsten till artiklarna underlättas och artiklarna kan plockas snabbare och bekvämare.

Genomloppshylla med integrerade transportband

Stückgutdurchlaufregal mit angetriebenen und nicht angetriebenen Förderstrecken, Zeichnung
Stückgutdurchlaufregal mit angetriebenen und nicht angetriebenen Förderstrecken, Zeichnung
  • För högsta plockförmåga

  » Genomloppsställ med integrerad transportbandsteknik ökar plockförmågan och produktiviteten många gånger om, eftersom personalen inte behöver vrida sig mot ett bakomliggande transportband. Den här varianten är perfekt vid orderbaserad plockning, då varje order samlas ihop av plockpersonalen.

BITO Nyhetsbrev