Hållbarhet

Hållbart näringsliv - Socialt engagemang

 • Vi har ett asnvar för vår region och människorna som bor här.
 • Vi är en attraktiv och engagerad arbetsgivar
 • Vi tar vårt sociala ansvar

Redo för framtiden

BITO är hemma i lagringsteknikens värld – och hemma i en region full av natur. Vi känner oss mycket nära knutna till vår hemregion. En grön region som präglas av skog, jordbruk och vinodling. Vi har alltid velat bevara denna naturrikedom.

För oss innebär hållbarhet också att ta ansvar för de människor som bor här och bidra till att regionen har en lovande framtid.

 

Läs mer om BITO som arbetsgivare

Ansvar för våra medarbetare och regionen

Största arbetsgivaren i regionen

Som ett traditionellt, medelstort och framtidsinriktat familjeföretag är vi globalt verksamma och samtidigt mycket nära vår hemregion. Ända sedan BITO grundades 1845 har vårt företags huvudkontor inklusive forskning och utveckling samt våra produktionsanläggningar legat i vår region. Som den största arbetsgivaren i regionen känner vi en särskild skyldighet. Därför kommer vi att förbli fast förankrade i och förknippade med vår hemregion.

Vi skulle inte vara vad vi är utan våra medarbetare. Med sina kunskaper, erfarenheter, innovativa idéer, visioner, ansvarstagande, prestationer, arbetsglädje och genom att upprätthålla våra gemensamma värderingar håller de våra visioner vid liv. Vi är stolta över att de flesta av våra medarbetare har varit hos oss i många år.

  • BITO Academy främjar yrkesmässig utveckling

  Att främja medarbetarnas yrkesmässiga och personliga utveckling är en av våra viktigaste uppgifter. Genom BITO Academy erbjuder vi våra medarbetare ett omfattande utbildnings- och fortbildningsprogram som kvalificerar dem för kraven på vår arbetsplats. Vi erbjuder även utvalda kurser för personlig vidareutbildning.

  • Stora utbildningsmöjligheter

  Vårt utbud av yrkesutbildningar omfattar många olika utbildningar inom både det kommersiella och tekniska området - från lärlingsutbildning till universitetsstudier. På så sätt kan vi ge unga människor från vår region möjlighet till kvalificerad yrkesutbildning och samtidigt erbjuda utbildning för våra yrkesarbetare. Vi är alltid intresserade av att anställa våra praktikanter.

  • Pensionsförsäkring

  Den demografiska förändringen påverkar äldreomsorgen i allt högre grad. Med BITO:s pensionsmodell bidrar vi på ett viktigt sätt till att trygga våra medarbetares pension.

Bittmann-stiftelsen

Gör en bestående skillnad

Ansvar för människorna i vår region.

Ungdomar är vår framtid. Därför brinner Bittmann-stiftelsen, som en del av sitt sociala ansvar, för att främja barns och ungdomars mentala och fysiska utveckling inom utbildning, vetenskap, idrott och kultur med en rad olika aktiviteter.

Sedan starten 2008 har vår stiftelse sponsrat många välgörenhetsprojekt, till exempel genom att utrusta idrottsklubbar, skolor och förskolor samt genom ekonomiskt stöd till kulturevenemang.

Stiftelsen anordnar också föreläsningar med kända talare för att ge värdefull drivkraft till regionen.

 

 

"Genom vår stiftelse vill vi ta ansvar för vår region och göra en bestående skillnad.

Vår önskan är att ge något av oss själva och att stödja meningsfulla projekt som ger värdefulla impulser, särskilt till unga människor som är de framtida ledarna i vår region.”

Fritz BittmannGrundare av Bittmann-stiftelsen

Hitta er personliga kontakt:

Vi ser fram emot ditt samtal:
042-151 910

BITO Nyhetsbrev