Scrolla
01

Perfekt när ...

  • du vill spara på lagerutrymme.
  • du vill förvara stora mängder av samma artikel.
  • du måste förvara tryckkänsliga och instabila artiklar.
  • du vill förvara artiklar med låg omsättning och lång försäljningstid.
  • du behöver lagerutrymme för ett litet till medelstort varusortiment.
  • du behöver en säsong- eller buffertförvaring.

Stämmer några av dessa punkter in på dig?

Läs då vidare eller kontakta oss personligen:
042-151 910

02

Systemet

BITO djuplagringsställ tillåter en mycket kompakt lagring av pallar i flera horisontella och vertikala gångar. Gaffeltrucken kör in i gången och ställer lastpallarna på djupgående skenor. På så sätt används ytan och lagerutrymmet optimalt.

Djuplagringsställ är särskilt lämpliga för stora lagervolymer av samma artikel, tryckkänsliga och instabila artiklar, små till medelstora varusortiment samt artiklar med låg omsättning. Dessutom är detta hyllsystem idealt för säsongs- och buffertlagring samt för produkter som långtidsförvaras.

Artiklarna lastas in och ut med hjälp av en truck som kör in i gången. På- och avlastning sker endast från ena sidan. Enligt LIFO-principen (Last In – First Out) tas den sist inställda pallen ut först. Detta system bör därför endast användas för att lagra varor där det inte krävs direkt tillgång till specifika pallar.

Artiklarna flyttas in och ut med hjälp av en manöverenhet som kör in i hyllan. På- och avlastning sker endast från ena sidan. Enligt LIFO-principen (Last In – First Out) tas den sist inställda pallen ut först, så artiklar som inte kräver direkt tillgång till en specifik lastpall kan förvaras i detta system.

Foto Einfahrregal
Foto Einfahrregal
Foto Einfahrregal
Foto Einfahrregal

Jämfört med BITO djuplagring kännetecknas BITO genomloppshyllor allmänt av samma fördelar, men genomloppshyllsystem kan användas på båda sidorna: på ena sidan lagras varorna och på motsatta sidan tas dem ut. Enligt FIFO-principen (First In – First Out) tas artiklarna som har ställts in först, också ut först.

03

Dina fördelar

  • Kostnadseffektivitet

  » Djuplagringssystemet möjliggör särskilt kompakt förvaring av lastpallar – detta sparar dyrt förvaringsutrymme.

  • Perfekt utnyttjande av utrymmet

  » Med djuplagring kan hallens volym användas extremt effektivt.

  • Skonsam och säker förvaring

  » Tryckkänsliga artiklar förvaras utan att skadas i detta hyllsystem. Även ojämnt lastade pallar förvaras säkert och kompakt.

Regalansicht Einfahrregal im Vergleich zum Palettenregal, Einsparung Lagerfläche, Zeichnung
Regalansicht Einfahrregal im Vergleich zum Palettenregal, Einsparung Lagerfläche, Zeichnung
Grundrissplanung Einfahrregal im Vergleich zum Palettenregal, Volumennutzung der Halle, Zeichnung
Grundrissplanung Einfahrregal im Vergleich zum Palettenregal, Volumennutzung der Halle, Zeichnung

Har vi övertygat dig?

Då ser vi fram emot ditt samtal:
042-151 910

BITO Nyhetsbrev