• Partihandel med drycker

  Materialhanteringslösningar för partihandel med drycker och dryckeslogistik.

Scrolla

Fakta & utmaningar

Bryggeribranschens totala försäljning ökade med 4% 2021, jämfört med 2020. Nivån var dock fortfarande något lägre än före pandemin. Dryckesproducenterna är väl representerade över hela landet. Tillverkningen sker i samtliga 21 län och i 75 procent av Sveriges 290 kommuner. Den specialiserade dryckespartihandeln fungerar som distributör av drycker till detaljhandeln (livsmedelsdetaljhandel och gastronomi). Detaljhandeln är den dominerande försäljningskanalen för drycker. Majoriteten av alla burkar och flaskor som pantas samlas in via livsmedelsbutikerna. 2021 låg pantningsgraden på 88,2% vilket motsvarar en koldioxidbesparing på cirka 180 000 ton. PET-flaskor och aluminiumburkar är de vanligaste förpackningstyperna. Tillsammans står de för 83% av bryggeribranschens volymer.

Trender som ökad automatisering och Industri 4.0 får genomslag i dryckesindustrin. Dessutom har dryckeskonsumtionen förändrats sedan några år tillbaka. Det var till exempel länge sedan intresset för öl var så stort som nu. Idag finns drygt 400 aktiva bryggerier med egen produktion av öl i Sverige, majoriteten av dessa är dock mycket små. Dryckesmarknaden är under stor press att sänka kostnader och priser på grund av förändrat konsumentbeteende och livsmedelshandlarnas starka ställning. Att sälja drycker online kan bli en växande försäljningskanal för lågprisföretag i framtiden. Utbudet av produkter som erbjuds online är än så länge begränsat och leveranser sker ofta endast i storstadsområden eftersom logistikkostnaderna är höga. Starka säsongsvariationer i försäljningssiffrorna är också utmärkande för dryckesindustrin.

Gods plockas från genomloppsstället och lastas på lastbilar
Inlastning av gods

Trender

  • Demografisk och sociokulturell utveckling leder till förändringar i dryckeskonsumtionen. När det gäller öl är alkoholfri öl det snabbast växande segmentet. De senaste tio åren har försäljningen av sockerfri läsk ökat med nästan 200%. Samtidigt har försäljningen av sockrad läsk minskat med cirka 25%. 2021 var hälften av all läsk som såldes i Sverige sockerfri. Kolsyrat, smaksatt vatten står för mer än hälften av försäljningen inom kategorin vatten.
  • Mikrobryggerier har uppvisat en stark tillväxt de senast åren. Enligt Dryckesbranschrapporten 2021 har intresset för lokala och hantverksmässigt framställda drycker fullkomligt exploderat. På många mindre orter har dryckestillverkningen blivit ett attraktivt besöksmål.
  • Livsmedelshandlare / lågprisbutiker fortsätter att ha ett starkt inflytande på prissättningen.
  • Nya distributionskanaler för drycker (onlinehandel, virtuella detaljhandelshyllor).
  • Implementering av Industri 4.0, digitaliseringen går framåt.
  • Stor potential för optimering genom automation och nya lagringstekniker.

Krav

Dryckeslogistik kännetecknas av kraftiga svängningar. Försäljningen kan variera upp till 40 procent beroende på säsong. Efterfrågan är betydligt högre på sommaren. Dessutom måste förråd fyllas på snabbt – svarstider på endast 24 till 36 timmar är vanliga i den här branschen. Detta kräver mycket flexibel och effektiv materialhantering och lagring. Arbetsscheman planeras vanligtvis utifrån tillgängliga gaffeltruckar och orderplockare, tidigare års siffror, helgdagar samt väderprognos. Ordertoppar jämnas ut i förväg. För framgång krävs en sömlös koppling mellan de olika aktörerna i försörjningskedjan. Inom dryckeslogistiken finns en enorm potential för optimering. Dryckeslager kan automatiseras, till exempel kan effektivare lagerhantering och kontrollsystem implementeras. För att förbättra produktiviteten kan separata plockområden eller lager inrättas och förbättras med hjälp av exempelvis pick-by-voice-teknik, eller så kan sorteringsstationer införas.

Dryckespallar blockstaplas ofta på lagergolvet. Denna lagringsmetod kräver mycket utrymme. Med ett genomloppsställ för pallar är det möjligt att avsevärt öka antalet pallpositioner och genomströmningshastighet, samt separera in- och utgående gods. Dryckeslådorna levereras med lastbil på europallar, lastas av med gaffeltruck och placeras sedan i genomloppstället. Pallbanorna är monterade med en svag lutning nedåt från godsmottagningssidan till plockområdet. Pallarna färdas nedför banan på transportrullar som är inställda på en fast lutning. Denna lagringsmetod möjliggör kompakt lagring och ger en tillräcklig buffert för att balansera efterfrågenivåer. Pallhastigheten styrs med hjälp av bromsrullar som ser till att pallarna inte kör in i varandra. Snabbrörliga varor såsom olika typer av mineralvatten lagras vanligtvis i genomloppsställ. Förutom lagring i FIFO-ordning kan operatören dra fördel av ett smidigt och säkert arbetsflöde. Inkommande och utgående varor är tydligt åtskilda och truckförare kommer inte i vägen för varandra, eftersom de arbetar på motsatta sidor.

Källor: Sveriges Bryggerier, Returpack, Dryckesbranschrapporten 2021

BITO Nyhetsbrev