• Tillverkning

Scrolla

Hyllsystem

Alla BITO-hyllor tillverkas utan undantag på vår fabrik i Meisenheim: små, stora, lätta, tunga, skrymmande eller långa artiklar, från enstaka hyllor till flervåningsställ. Tillverkningen sker enligt den senaste tekniska utvecklingen. Den höga automatiseringsgraden vid profilering och färdigställande av hyllplan liksom de senaste maskinerna för kantformning, stansning och bockning möjliggör en exakt produktion med genomgående hög kvalitet. Professionell arbetsplanering och kontinuerligt optimerade produktionsprocesser garanterar en snabb, felfri uppdragshantering och därigenom en säker expediering av beställningar.

I vår fabrik i Meisenheim färdigställer vi högkvalitativa hyllsystem på en 45 000 m² stor produktionsyta. Vi genomför hela kedjan från utveckling/testning, komponentkonstruktion och verktygstillverkning till färdigställande. Vår logistik kan sedan punktligt leverera högkvalitativa artiklar över hela världen. Vi skapar tillväxt genom kontinuerlig vidareutveckling av medarbetare och tillverkningsprocesser. Vår innovativa och aktiva investeringspolicy gör att vi kan utnyttja de olika distributionskanalerna på ett tillförlitligt sätt, och samtidigt tillämpa den senaste tekniken. Vi är en pålitlig partner oavsett om det gäller mindre partier, kundspecifika specialprodukter eller stora projekt och serieproduktion för distribution till detaljhandeln med snabba leveranser. Innovativ präglings- och pressteknik utnyttjas av våra experter med toppmoderna, energisnåla maskiner. Vi analyserar ständigt affärsprocesserna och fortsätter att utveckla oss själva för att uppfylla kundernas högt ställda krav. Våra välutbildade och motiverade medarbetare garanterar att vi kan behålla vår marknadsledande position även i framtiden.

Dominik Freyland-Mahling, Verkställande direktör Meisenheim

Lådsystem

Vår produktionsanläggning för plastlådor tillhör en av de modernaste i branschen. BITO-lådor tillverkas med högeffektiva och toppmoderna formsprutningsmaskiner. I en stor förädlingscentral kan lådorna anpassas ytterligare efter kundspecifika krav. BITO förädlar lådor på olika sätt, till exempel med automatisk applicering av streckkodsetiketter samt fräsning eller borrning för användning som brandsläckningslådor. Vi kan också lösa önskemål om företagslogotyper, särskilda dimensioner, specifika inlägg eller förstärkningar. Hela vårt produktionsförlopp är högautomatiserat och samtidigt flexibelt.

Vår toppmoderna anläggning har utvecklats kontinuerligt sedan invigningen år 2000. Vi tillverkar högkvalitativa produkter med hjälp av den senaste generationens energieffektiva formsprutningsmaskiner. Därigenom kan vi stadigt öka vår årliga produktion. Processkedjan för plastlådor börjar med produktutveckling och går via produktion, produktförädling, förvaring och plockning fram till leverans av artiklarna. Ett rikt erfarenhetsutbyte och nära kommunikation i hela kedjan gör att vi kan möta speciella kundönskemål och erbjuda korta leveranstider. Hybrida formsprutningsmaskiner och en välorganiserad lådåtervinning är bara två exempel på praktiska åtgärder för att stödja våra principer om miljöhänsyn och hållbart resursutnyttjande. Genom kontinuerlig förbättring ser vi till att våra välutbildade medarbetare när som helst kan uppfylla våra kunders förväntningar och tillgodose de krav som ställs på oss. De nödvändiga färdigheter och kompetenser som behövs kommer vi att fortsätta utveckla systematiskt.

Henrik Wolf, anläggningschef i Lauterecken

Produktionsanläggning för hyll- och pallställ

Vår nya fabrik i Zimna Wódka i södra Polen är den andra stöttepelaren för tillverkning av BITO-ställ. Här används samma toppmoderna teknik som på vår produktionsanläggning i tyska Meisenheim. Våra produkter tillverkas på helautomatiska, robotstödda produktionslinjer och uppfyller de mest avancerade kvalitetsstandarderna för att garantera högsta möjliga kundnöjdhet. Effektiv råvaruanskaffning med korta fraktvägar samt optimerade produktionsprocesser bidrar till att skapa konkurrensfördelar samt korta led- och leveranstider.

Den nya produktionsanläggningen med tillhörande lager stod färdig i mitten av 2019 på en 15 000 kvadratmeter stor tomt. Nästa generations tillverkningsprocesser hjälper till att minska energiförbrukningen och vår miljöpåverkan. Det utmärkta läget för denna anläggning stärker BITO:s marknadsposition i Central- och Östeuropa och främjar ytterligare tillväxt, eftersom vi är närmare våra kunder och kan svara ännu snabbare på deras behov. Vårt motiverade och kompetenta team ger utmärkt kundservice, med stöd av innovativa IT-system, för att hantera beställningar snabbt och effektivt. Vår framgång bygger på våra medarbetares kunskap, engagemang och fokus på att ytterligare stärka sin kompetens.

Marek Ilczuk, fabrikschef Polen

BITO Nyhetsbrev