Tillbaka

BITO certifierat som klimatneutralt företag

31.01.2022

Lager- och intralogistikspecialisten BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH har certifierats som ett klimatneutralt företag av den tyska tekniska inspektionsföreningen TÜV. Certifikatet intygar att innehavaren framgångsrikt har genomfört klimatskyddsåtgärder för att kompensera sin koldioxidpåverkan.

BITO är noggranna med att välja råvaror, implementera resursbesparande tillverkningsmetoder och organisera logistiken på ett sätt som minimerar företagets miljöpåverkan samtidigt som det skapar mervärde för kunden.

– Att ta ekonomiskt, ekologiskt och socialt ansvar ska inte ses som en plikt utan som en stor möjlighet. Erfarenhet visar att hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt inte är motstridiga intressen. Tvärtom, de främjar innovation, skapar medvetenhet om miljömässiga och sociala frågor, hjälper till att uppnå ett balanserat pris/prestandaförhållande samt främjar rättvisa relationer med personal, leverantörer och kunder, säger Winfried Schmuck, VD på BITO.

Minskat koldioxidavtryck kräver åtgärder på många områden
BITO väljer alltid råvaror och ämnen som inte är skadliga för hälsan och som tillåter miljövänlig bearbetning. Tillverkningsprocessen präglas av energieffektiva och råvarubesparande processer som minimerar negativ miljöpåverkan. Modern belysnings- och VVS-teknik, värmeisolering, solida byggmaterial och ett hållbart energikoncept hjälper till att begränsa företagets koldioxidavtryck från fastigheter. Hållbarhetstänket omfattar inte enbart de egna anläggningarna. BITO strävar efter att hålla transportvägarna så korta som möjligt och ger företräde åt leverantörer som följer ekologiska standarder.

Certifikatet för koldioxidneutralitet är utfärdat av TÜV Rheinland Group Carbon Services. Det intygar att BITO framgångsrikt har implementerat klimatskyddsåtgärder för att kompensera för sina officiellt verifierade CO2-utsläpp, vilka fastställts i linje med internationella standarder för koldioxidneutralitet.

Läs mer om BITO:s hållbarhetsarbete.

För mer information vänligen kontakta:
Torben Lüthje Hansen, VD på BITO Storage Systems Nordic
+45 51 95 08 23
htl@bito.dk

BITO Storage Systems Nordic
BITO står för innovativ lagringsteknik. Som en av få totalleverantörer erbjuder vi högkvalitativa hyll- och pallsystem, rullbanor, plock- och lagerlådor samt interna transportlösningar för alla branscher. Vi är ett internationellt företag med mer än 70 000 kunder och en av marknadsledarna i Europa. BITO:s tyska huvudkontor är ett traditionellt familjeföretag som grundades 1845 med devisen "Made in Germany"-kvalitet. Idag har koncernen 14 dotterbolag, mer än 1 000 anställda samt en egen utvecklingsenhet och två produktionsenheter. BITO Storage Systems Nordic har kontor i Danmark, Finland och Sverige.

BITO Nyhetsbrev