Hängande transportsystem blir allt populärare

Ett hängande transportsystem har många fördelar, särskilt inom e-handel. Stora mängder varor från online- och offlineförsäljning kan enkelt sorteras och sekvenseras. Det är även lämpligt som godsbuffert.

Hängande transportsystem med påssortering (på engelska pocket/pouch sorter) blir allt populärare till följd av e-handeln. Inom modelogistik, biltillverkning och tidningsproduktion har takhängda transportörsystem länge efterfrågats tack vare dess många fördelar. Trenden mot onlinebeställning – även av vardagliga konsumtionsvaror – skapar allt fler användningsområden för dessa lösningar. Den stora flexibiliteten uppskattas speciellt i omnikanals-miljöer (1). Systemet kan användas oavsett orderstorlek och för en mängd olika artiklar. Beställningar kan delas upp och sekvenseras. Alla artiklar från mindre och större beställningar kan behandlas i ett samordnat flöde och plockas mycket effektivt. Dessutom är transportören särskilt lämplig för stora returkvantiteter och som buffertlager. 

Effektiv hantering av returer

I onlinehandeln säljs 50 till 80 procent av returerna samma dag. Därför lönar det sig inte att lagra varorna igen. Efter tillståndsbesiktning och bedömning av ledig påskapacitet för de inkommande returnerade varorna, packas varje artikel i en påse som förses med streckkod eller RFID-chip. På så sätt är det enkelt att identifiera varorna via lagerhanteringssystemet (WMS). Returerna cirkulerar sedan i transportören tills de säljs igen och plockas. Om en beställning behöver kompletteras med varor som inte finns tillgängliga i transportörens dynamiska buffert, plockas de helt enkelt från lagret och lastas i påsar. Returer och nya varor sorteras via sorteringsmoduler så att de anländer till respektive orderplock- och packstation i rätt ordning. Lösningen gör det också möjligt att enkelt kombinera online- och offlineförsäljning, vilka sorteras och sekvenseras av systemet. På arbets- och packstationerna lossar den anställde föremålen i önskad ordning. Eftersom föremålen transporteras hängande i påsar har personalen på packstationerna gott om plats för mervärdestjänster. 

Konstruktion av ett hängande transportsystem

Ett hängande transportsystem kan exempelvis konstrueras enligt följande (2): 

• Försortering av många artiklar med huvudsorterare och sorteringslinjer 

• Dynamiskt buffertlager (kan matas via flera sorterare) 

• Packstationer med packningsmoduler för packning av godset 

Skonsam transport och högt utrymmesutnyttjande

En stor fördel med hängtransportörer är den skonsamma transporten av särskilt värdefullt hängande- och platta varor. Den gör att varorna inte skadas, vilket ökar företagets kundnöjdhet. Dessutom sparar man enormt mycket utrymme, eftersom det vertikala systemet gör att föremålen kan förvaras mycket tätare. Den effektiva lösningen sparar även golvyta som behövs för andra processer. 

Skalbarhet och flexibel expansion

Speciellt inom e-handel måste systemen kunna hänga med i den snabba ordertillväxten. En av de stora fördelarna med hängande transportsystem är skalbarheten. Detta tack vare den dynamiska bufferten, som kan byggas ut modulärt och kopplas till flera sorterare. Givetvis är det också möjligt att öka antalet påsar och därmed antalet artiklar. Lösningen kan därmed hantera sortering och sekvensering av upp till flera tiotusentals artiklar per timme. Storskaliga lösningar uppnår en packningskapacitet på upp till 700 000 artiklar per dag (3). Denna prestanda kan inte uppnås med markbaserad transportörteknik. Vid försortering behöver endast antalet sorteringsrader utökas. Dessutom kan fler packstationer integreras. Systemet förbrukar lite energi eftersom den rörliga massan är ganska liten till följd av den lätta transportörtekniken. Energi sparas också genom effektiva processer såsom intelligenta behovsavstängningar i delar av systemet som för närvarande inte används samt användningen av gradienter i systemhanteringen. 

Hög tillgänglighet på lång sikt

Ett hängande transportsystem lämpar sig generellt för varor som bara stannar på lagret en kort tid, som till exempel inom e-handel (retur, snabbrörliga varor). Den modulära designen, separata element och det låga antalet komponenter säkerställer hög tillgänglighet för lösningen. Komponenterna kan bytas enkelt och snabbt. En sorterares livscykel är noggrant genomtänkt. Genom att använda små enheter och hög effektivitet förbrukar de lite el. Snabb lastning, minimala underhållskrav och hög tillgänglighet garanterar en genomgående hög kundnöjdhet.  

Källor:

1. BITO insikter, Multikanalsstrategi och logistik, länk 

2. Video om hängande transportsystem, länk (tyska) 

3. Artikel om hängande transportsystem, MM Logistik, länk (tyska) 

4. Artikel om hängande transportsystem, Logistik KnowHow, länk (engelska) 

Du kanske också är intresserad av dessa ämnen

BITO Nyhetsbrev