Pokračovat níže
01

Ideální, pokud...

  • Chcete přehledně skladovat velké množství stejného výrobku.
  • Chcete jasně strukturovat své logistické procesy.
  • Chcete svou skladovací halu využít optimálně.
  • Chcete zajistit, aby bylo zboží permanentně doplňováno a abyste měli přímý přístup k výrobkům.

Odpovídají tato tvrzení Vašim požadavkům?

Pak čtěte dále nebo nás osobně kontaktujte:
+420 733 643 229

02

Systém spádových paletových regálů BITO PROflow

Při výběru toho správného skladovacího systému může Vaše firma ušetřit mnoho času a nákladů. Vzájemně perfektně sladěné logistické procesy tak výrazně přispívají k úspěchu Vaší firmy.

Spádový paletový regál BITO proto umožňuje velice kompaktní a přehledné skladování. Časové nároky na procesy se zkracují a Vaše interně logistické procesy lze lépe kalkulovat. Tak je zamezeno prodlevám, produktivita skladu se zvyšuje a Vaše náklady na skladování se snižují.

Ve paletovém regálu se spádovým systémem nejsou třeba žádné obslužné přístroje v rámci regálovém bloku, takže ve srovnání s paletovým regálem ušetří 60 procent skladovací plochy.

Kromě toho spádový regál pro palety umožňuje na rozdíl o blokového regálu kdykoliv přístup ke všem skladovaným výrobkům. To zaručuje vysokou flexibilitu a snižuje časovou náročnost při kompletování Vašeho zboží.

BITO PROflow funguje na dvou principech:

Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip, Zeichnung 02
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 01
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 02
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 03
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 04
Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip, Zeichnung 02
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 01
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 02
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 03
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 04

Princip FiFo

Při skladování dle principu FiFo (First in – First out) se nejprve odebírá zboží, které bylo založeno jako první. Jednotlivé kanály regálového bloku se plní paletami ze zakládací strany. Odběr se provádí na protilehlé straně. Blokování dojezdu na odebírací straně zajišťuje, aby vysokozdvižný vozík mohl odebrat paletu bez náporového tlaku. To zamezuje poškození zboží.

Princip LiFo

V případě principu LiFo (Last in – First out) se výrobky, které byly uloženy jako poslední, odebírají jako první. Jak zakládání, tak odběr zboží probíhají na stejné straně regálu. Palety se pomocí vysokozdvižného vozíku posouvají proti sklonu do kanálu spádového regálu. Tento typ regálu se proto označuje také jako vsouvací regál.

04

Bezpečný přístup do spádového paletového regálu s vyprošťovací sadou PDS Access Kit

 • Vyprošťovací sada Access Kit umožňuje snadný a bezpečný přístup k problémovému místu ve spádovém paletovém regálu. To znamená, že kanál uvnitř regálu může být vyčištěn nebo opraven bez rizika ohrožení zdraví nebo života.

  Základní sada obsahuje: 5x hák BITO easyHOOK, 5x karabinu twist-lock, 1x blokovací zařízení pro těžký náklad, 1x blokovací zařízení pro lehký náklad, 1x pojistku pro FlowStop, 1x jištění proti pádu, 1x sedací úvazek, 1x startovací nášlapná deska, 1x prostřední deska, 4x připojovací deska. K dispozici je také doplňková sada, která obsahuje 1x hák BITO easyHOOK, 1x karabina twist-lock a 1x připojovací deska.

  Vyprošťovací sada PDS Access Kit - 1 sada pro 3 řešení:

  • Odstranění překážek, které brání paletám v pohybu v kanálu nebo řešení obecných problémů vyskytujících se v kanálu. Správně zajištěný montážní pracovník se může pohybovat po deskách a dojít tak k problémovému místu.
  • Opravy a údržbu lze provádět v daném kanálu.
  • Čištění (například špinavých válečků) může být, díky možnosti chůze po deskách, provedeno v daném kanálu.
05

Výhody pro Vás

Obecné výhody

  • Vysoká flexibilita a nízké časové požadavky

  » Při skladování se systémem BITO PROflow se všechny skladované výrobky oproti skladování v bloku nacházejí na čelní straně s přímým přístupem. Vysoký stupeň flexibility, rychlejší vychystávání

  • Skladování na principu FiFo

  » Nejprve zaskladněné zboží se odebírá jako první: princip FiFo usnadňuje sledování dat spotřeby, šarže nebo výrobní série. Díky oddělení strany zakládání a odebírání lze kromě toho zamezit vzájemným kolizím řidičů vozíků. To zvyšuje bezpečnost pracovního prostředí ve skladu a obsluhy regálu.

  • Zrušení přebytečných uliček mezi regály

  » Kompaktním vyřešením skladování a zrušením nepotřebných regálových uliček lze uspořit až 60 % skladovací plochy. Disponibilní skladovací plochu lze efektivněji využít.
  Přepravní cesty ve skladu se enormně zkracují - časové nároky na přemísťování se snižují asi o 40 procent. Tím se minimalizují časy na odbavení Vašich zakázek a lze tak zvýšit tok zboží.

Ušetříte náklady se systémem PROflow

Frekvence překládky ve skladu enormně ovlivňuje Vaše logistické náklady. Obrázek ukazuje, že již při devíti překládkách skladu za rok můžete s naším PRO-Flow systémem efektivně ušetřit náklady. Pokud ve skladu s 600 skladovacími místy dochází 20krát k překládce, pohybuje se úspora ve výši přibližně kolem 7.000 eur za rok. Při frekvenci překládky 50 palet lze ušetřit asi 25.000 eur. V tom jsou již zahrnuty náklady na skladovací prostor, regálové zařízení, vysokozdvižné vozíky a obsluhu regálu.

Při tomto srovnání vycházíme z toho, že se systémem BITO PROFlow lze oproti paletovému regálu dosáhnout úspory objemu až 20 procent. Při optimističtějším úhlu pohledu ušetříte dokonce mezi 50 a 60 procenty objemu prostoru.

Přímý přístup

Ve srovnání s konvenčním regálovým zařízením se spádový paletový regál vyznačuje výrazně kompaktnějším a přehlednějším skladováním. Všechny výrobky se nacházejí v čelní části regálu s přímým přístupem. Každá položka se samočinně posouvá na uvolněné místo. Díky dostatečně velké rezervě lze položky vychystávat permanentně. Tento obrázek porovnává dvě různá řešení skladu na vychystávání položek 36 různých druhů.

Úspora skladovací plochy

Kompaktním vyřešením skladování a zrušením nepotřebných regálových uliček lze uspořit až 60 % skladovací plochy. Striktní oddělení regálových uliček zamezuje vzájemným kolizím při pracovním procesu - vyšším výkonem při kompletování se zvyšuje také výkon překládky. S krátkými vzdálenostmi se zvyšuje produktivita – zejména při přípravě rozvozů.

Ušetření času na přemísťování

Zatímco informační a uchopovací časy u konvenčních paletových regálů a spádových paletových regálů BITO zůstávají stejné, vykazují časy na přemísťování výrazné rozdíly. Díky ušetření časů na cesty se se systémem BITO PROFlow výrazně snižují pracovní časy při současném zvýšení výkonu překládky.

06

Konstrukční díly & možnosti

Blokovací zařízení BITO FlowStop

 • Ve srovnání s původními blokovacími zařízení doběhu se BITO Flow-Stop kvůli ochraně proti poškození vozíkem nachází mimo akční dosah přepravního vozidla. Náklady na opravy ve skladu se tím výrazně sníží.

  Blokovací zařízení zajišťuje, aby se paleta nacházela vždy ve správné pozici a obslužné vozidlo mohlo bez námahy a bez náporového tlaku odebírat palety z regálu.

  Regálový systém lze obsluhovat bezpečněji a komfortněji, odpadá opakované uchopování pro odběr celého nosiče nákladu.

Odklápěcí válečková lišta

Palettendurchlaufregal PROflow mit hochklappbarer Rollenbahn
Palettendurchlaufregal PROflow mit hochklappbarer Rollenbahn
 • Válečkové lišty spádového regálového systému lze vyklopit. Čištění podlahy pod regálem je proto rychlé a snadné. To je obzvláště důležité pro firmy v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, u nichž je hygiena a čistota při skladování nejvyšší prioritou.

Stavebnicový systém

Palettendurchlaufregal PROflow im Baukastensystem, Zeichnung
Palettendurchlaufregal PROflow im Baukastensystem, Zeichnung
 • Stavebnicový systém BITO nabízí rozmanité možnosti při sestavování Vašeho spádového regálu. Vysoký stupeň standardu umožňuje variabilní skladovací řešení a zaručuje možnost dodání a montáže systému v co nejkratší době. Takto profitujete z vysoké míry flexibility a rychlého uvedení Vašeho nového skladovacího řešení do provozu.