• Velkoobchod s potravinami

  Skladovací technologie vhodné pro velkoobchod s potrevinami

Pokračovat níže

Fakta a výzvy

Potravinářský průmysl sestávající z výrobců potravin, maloobchodníků a velkoobchodníků, gastronomie atd. v posledních letech prošel významnou změnou. Vliv digitalizace a Průmyslu 4.0 vedl a vede ke změnám v obchodních modelech a vzniku online maloobchodního prodeje potravin a doručování domů. Tyto modely mění velkoobchod i maloobchod s potravinami a také logistiku potravin. Kromě tradičních faktorů, jako je rostoucí nabídka produktů, nestabilní poptávka, omezený prostor pro logistiku, stále menší prodejní plocha a rostoucí stupeň urbanizace, lze podle studie TU v Berlíně "Budoucí trendy v potravinářské logistice“ pozorovat také změnu chování spotřebitelů.

Podle „Handelsreport Lebensmittel 2018“ je velkoobchod do značné míry zapojen do hodnotového řetězce potravin, který s objemem prodeje 248,9 miliard EUR v roce 2017 převyšuje objem maloobchodního prodeje potravin (LEH) s 158,3 miliardami EUR. Potravinářský průmysl má řadu alternativ k prodeji svých produktů mimo maloobchod s potravinami. Jedná se například o specializovaný maloobchod, teleshopping, prodejní automaty a přímý prodej, jakož i hromadné dodávky (včetně hotelů, stravování, stravování), jakož i průmyslových zpracovatelů a exportu. Celkově jsou alternativní prodejní kanály důležitější než maloobchod s potravinami.

Elektronický obchod s potravinami

Stále více velkoobchodů s potravinami provozuje svůj vlastní internetový obchod pro velkoodběratele i soukromé zákazníky a tím získává výhodu proti maloobchodníkům, jako jsou supermarkety a lékárnické řetězce, protože již mají zkušenosti s rychlými dodávkami do restaurací, čerpacích stanic a kiosků. Odborníci na logistiku se shodují, že online maloobchod s potravinami má slibnou budoucnost, jakmile bude spolehlivě vyřešeno doručování na poslední míli. Testují se modely doručování s vyzvedávacími stanicemi nebo například doručování ve stejný den. Nabídka sortimentu zahrnuje veškeré každodenní potraviny, jako je maso, zelenina, čerstvé ovoce, čaj, nealkoholické a alkoholické nápoje, káva, lahůdky a bioprodukty. V této souvislosti je důležité, aby byl zajištěn nepřerušený chladicí řetězec u na teplotu citlivých potravin. O tom, zda internetový obchod může být retabilní se většinou rozhoduje ve skladu, protože náklady na vychystávání jsou velmi často vysoké (okolo 70 centů za položku). Takže pouze ty e-shopy, které optimalizují své procesy na maximum, mohou být v budoucnu výnosné na poli online dodávek potravin. Příkladem je úspěšný britský online supermarket Ocado. S pomocí optimálního softwaru a technologií, jako jsou roboty, které přinesou zboží k vychystávajícímu personálu, mohou být objednávky kompltovány za méně než pět minut a náklady na objednávkutak mohou být drasticky sníženy.

Trendy ve velkoobchodě s potravinami

  • Je jasné, že nákupní chování zákazníka se mění a tím, samozřejmě, dochází ke změně ve velkoobchodě potravin. Například široká nabídka nápojů jako jsou lokální piva, poptávka po hotových jídlech a regionálních produktech, nových příchutích a tak dále stále roste.
  • Rostoucí rozsah sortimentu, volatilní poptávka, omezené kapacity logistiky a prodejních prostor, zvyšující se stupeň urbanizace
  • Velkoobchodníci se zapojují do nových obchodních modelů, online trh se otevřel koncovým zákazníkům
  • Nové modely doručování: sběrné boxy, doručení ve stejný den
  • Samostatné sklady pro zpracování online objednávek a objednávek pro B2B a B2C zákazníků
  • S neustálým nárůstem počtu domácností dramaticky roste trh se zmrazenými potravinami. To znamená stále více energeticky náročných skladovacích zařízení pro čerstvé i mrazené potraviny, proto je třeba energetickyúčinné technologie skladování, jakož i dobré plánování i konstrukce.
  • Požadavky na vychystávání a distribuci (kapacita a efektivita) stále rostou.
  • Zvýšené nároky na správu skladu s cílem zajistit dostupnost zboží v pravý čas a na správném místě.

Jaké jsou vaše požadavky na efektivní logistiku?

Nikdy předtím nebylo tak důležité jako dnes, aby byly logistické procesy v celém dodavatelském řetězci navrženy tak efektivně. V maloobchodě s potravinami je důležité dodržovat nejen dané chladicí řetězce a minimální datum spotřeby, ale také rychlou odezvu na objednávky od maloobchodníků, restaurací nebo koncových spotřebitelů. Zejména u mražených potravin je vysoký tlak na cenu z důvodu vysokých nákladů na energii při skladování. Skladovácí a vychystávací technologie musí být odolná proti chladu a mělo by být zaručeno maximální možné využití objemu skladování. Velká nabídka produktů a požadavek na jejich stálou dostupnost činí skladování potravn a jejich vychystávání stále více komplexnější. Velkoobchod s potravinami je charakterizován především složitou a diverzifikovanou zákaznickou základnou. Každý den je zpracováno velké množství objednávek se zbožím na různých pozicích ve skladu, což vyžaduje výkonný systém řízení skladu.

Tak jako online obchod s potravinami stále roste, tak nejen logistcké řešení "poslední míle" jsou stále optimalizována a testována v praxi. Navíc, intralogistika čelí neustálým výzvám zajistit zákazníkům doručení čerstvých potravin ve stejný den, je-li to možné. Z důvodu efektivity nákladů, malo- i velkobchodníci skladují své zboží ve skladech, speciálně navržených pro tento účel, kde mohou skladovat zboží na více úrovních a vychystávat jej efektivněji. Nad určitou kritickou úrovní mohou být náklay na logistiku významně sníženy ve srovnání s tradičním přístupem, pokud jsou všechny procesy navrženy efektivně.

Prostorově úsporné skladování potravin v odpovídající skladovací teplotě je podstatné pro úspěch v online maloobchodním prodeji. Spádové regály pro palety i kusové zboží nejen umožňují úsporné skladování, ale také zajistí, že příchozí zboží je jasně odděleno od potravin připravených k expedici. Navíc, FIFO způsob skladování pomáhá zkrátit proces vychystávání objednávek. Pro čerstvé potraviny jako jsou například saláty od regionálních producentů, které jsou zpravidla distribuovány ve stejný den, není fyzické skladování vhodné. Je vhodnější skladovat dočasně toto zboží v samostatné vychystávací zóně, odebírat jej společně s produkty ve skladu a odesílat je společně v kompletní objednávce.

Manipulační čas je možné dále zkrátit také odděleným skladováním B2B a B2C produktů, protože pro B2B je typické paletové nebo objemnější balení, které je manipulované paletovými vozíky. Naproti tomu, v B2C jsou vychystávány menší objemy a balení prostřednictvím vycystávacích vozíků. Pokud chcete obsluhovat obě cílové skupiny z jednoho skladu, tak si zbytečně komplikujete život.

Podstatou je, že kdokoliv chce obchodovat s potravinami online, musí velmi důkladně promyslet o tom, jak nastavit a optimalizovat logistické procesy.