• Sundhed og helse

  Fleksibel, hurtig og pålidelig logistik til sundhedssektoren.

Scroll

Brancheinformation

Sundhedsindustrien omfatter alle institutioner, der er med til at opretholde, fremme og genoprette befolkningssundheden samt forebygge sygdom.
Ud over hospitaler og rehabiliteringscentre omfatter sektoren også almen og speciallægepraksis, medicinalindustrien, medicinsk teknologi, sundhedsturisme, wellness, fitnessindustrien og naturligvis logistikudbydere.
Sundhedssektoren har befundet sig i en tilstand fuld af omvæltninger i omkring to årtier: Ud over teknologiske og sundhedspolitiske aspekter spiller også kulturelle, sociodemografiske og økonomiske forandringer en afgørende rolle.
I dag er sundhed meget mere end blot helbredelse af sygdom.
Det er en livs- og værditrend.
Takket være de mange informationskanaler på internettet har patienter og kunder et stigende antal valgmuligheder, og de benytter sig af dem.
Det betyder, at kundefokus, transparens og komfort bliver stadig vigtigere i sundhedssektoren.
Digitalisering er også med til hastigt at forandre branchen.
Nye teknologier som avanceret analyse, big data, kunstig intelligens og maskinlæring bringer nye tjenesteydelser og muligheder med sig.
Det omfatter bl.a. Brain Computer Interfaces (grænseflader mellem mennesker og medicinsk teknologi), netværksforbundne operationsstuer, hjælperobotter, 3D-billeder i realtid, sundhedsapps og meget mere.
Internetgiganter som Amazon, Alibaba, Apple, Samsung og Tencent har gjort deres indtog i sundhedssektoren, og det udvisker i stigende grad branchegrænserne.
Verden over er tjenesteudbydere og producenter i sundhedssektoren nødt til at tilpasse deres forretningsmodeller, da der er kommet nye regler for medicinsk udstyr i EU og Kina, og Brexit og den amerikanske skattereform har også stor indflydelse på industrien.

I de seneste årtier har medicinalindustrien været en af de vigtigste vækstmotorer i dansk økonomi. Ifølge Dansk Statistik omsatte den danske medicinalindustri for 1.129 mia. danske kroner i 2023 (inkl. råstofindvinding). Danmark er blandt de tre lande i verden, der set i forhold til befolkningstallet har den største beskæftigelse i life science-branchen. Branchen beskæftiger over 38.000 fuldtidsansatte heraf ca. 28.000 inden for lægemidler og ca. 10.000 inden for medico. Industrien håndterer selvsagt et hav af kølepligtige stoffer og medikamenter. Disse kræver passende håndtering under opbevaring og transport. God distributionspraksis (GDP) sikrer kontrol af distributionskæden og beskytter mod forfalskede lægemidler. På den måde opretholdes lægmidlernes kvalitet og integritet. Kølepligtig medicin såsom insuliner, kan kortvarigt tåle varme på +8° C, mens medicin, der kræver opbevaring i kølekæden (f.eks. TNF-blokkere til gigtpatienter), altid skal opbevares inden for det foreskrevne temperaturområde på +2° C til +8° C. For begge grupper af lægemidler gælder dog, at de under ingen omstændigheder må transporteres eller opbevares under 0° C. Ved temperaturer under nul kan stofferne fryse. Frysning eller for høje temperaturer kan ændre medicinens og teststrimlernes struktur, og det kan føre til uforudsete intolerancer og bivirkninger. Men det kan også bevirke, at medicinen helt mister sin virkning. Derfor har især farmaindustrien brug for pålidelig og hurtig logistik og intralogistik.

Tendenser

  • Online-handel og -apoteker bliver mere og mere poplulære. Onlineforsendelser og afhentning af bestillinger direkte på apotekerne kræver lynhurtig logistik.
  • Branchegrænser udviskes med indtog fra internetgiganter som Amazon, Alibaba, Apple, Samsung og Tencent i sundhedssektoren.
  • Hygiejnisk opbevaring, overholdelse af kølekæder, renlighed og orden på lageret er yderst vigtig. Derfor er der brug for specielle kølekasser. Gaffeltrucks og lagerteknologien skal være kuldebestandig.
  • Sikring mod uautoriseret adgang til varerne eventuelt ved hjælp af robuste kasser udstyret med plomber og stregkoder.
  • Digitaliseringen medfører nye teknologier og tjenester (sundhedsapps, trackere osv.)
  • Befolkningens stigende alder fører til nye tjenester og produkter.
  • Tydeligt synlige markeringer til vareidentifikation minimerer fejl.
  • Automatisering og digitalisering udvikler sig hurtigt også i sundhedssektoren.

Krav til intralogistik

For at sikre, at medicinal- og sundhedsindustrien også kan opfylde de høje krav i fremtiden, er produktionsvirksomhederne i stigende grad afhængige af intelligente logistikløsninger, f.eks. inden for opbevaring, varetilførsel samt plukning af kasser og stykgods. En optimeret adgang til lagerbeholdninger eller kontinuerlig køleopbevaring af medicin er også vigtig. Som i de fleste andre brancher bliver lageret i stigende grad automatiseret for at øge varegennemstrømningen og reducere fejlprocenten. Absolut nøjagtighed er helt afgørende i sundhedssektoren.

En af opgaverne for en lægemiddelgrossist er f.eks. at forsyne apotekerne med producenternes produkter. Grossisternes respektive logistikafdelinger skal garantere meget hurtige daglige leverancer. Det kræver store lagre. Medicinalproducenterne har naturligvis også brug for meget store lagre. Der gælder nogle helt særlige forhold for et pharmalager. I medicinalindustrien er kravene meget høje til de produktgrupper, man opbevarer - det være sig med hensyn til temperatur, opbevaringsforhold, renhedskrav eller i forhold til narkotikalovgivningen, og kravene skal altid overholdes. På grund af forbud mod kombineret opbevaring skal der for hvert temperaturområde oprettes yderligere lager- og brandsektioner for stoffer med forskellige fareklasseklassificeringer, toksicitetsniveauer og andre egenskaber. Som følge heraf kan antallet af lagerområder blive mangedoblet og betyde ændringer i bygninger, logistik og produktionsprocesser.

Isolerede læsseramper er vigtige for at sikre en ubrudt kølekæde for de lægemidler, der skal være nedkølet.Konditioneringskamre til temperering af varer, der enten er for kolde eller for varme, bør også overvejes.Højlagre skal udstyres med særlige aircondition- og ventilationssystemer for at opretholde temperaturen.Brug af gaffeltrucks i ultralavtemperaturområder er problematisk.Vedvarende rekonditionering i varme områder skal overvejes.
BITO's termoisoleringssæt passer perfekt i vores Pharma-box og muliggør sikker transport af medicin og vacciner.Hermed sikres det, at en temperatur mellem 2-8 °C opretholdes i minimum 12 timer.Sættet består af en slagfast kasseindsats af polystyren, en isolerende Neopor skumindsats samt tre køleelementer af typen Icecatch Solid Isolated udstyret med et integreret, hydrofobisk isoleringslag.

I sit produktprogram har BITO både statiske, dynamiske, enkelt- og fleretagers reolsystemer samt lager-, transport- og plukkekasser også specifikt målrettet mod sundhedssektoren.

BITO Newsletter