• Logistik og transport

  Nå frem til kunden til tiden med optimeret intralogistik

Scroll

Brancheinformation

Speditionsvirksomhedernes naturlige virkeområder er planlægning, organisering og kontrol af vareflow og den tilhørende informationsstrøm.Men de fleste transportvirksomheder har i de senere år spredt deres aktiviteter og er blevet logistikvirksomheder af høj kaliber.De påtager sig i stigende grad rollen som systemudbydere af logistik og tilbyder ikke blot alle former for logistikfunktioner men også servicefunktioner som merchandising, logistikrådgivning, kvalitetskontrol, montage og fakturering samt IT-ydelser.Andre områder omfatter transport og spedition af stykgods, pakke- og ekspresforsendelser, chartring af tredjepartslogistik, national og international transport, langdistance godstransport med egne biler (self-entry), jernbanespedition, international spedition, luftfragt, møbelspedition, søfragt, håndtering og opbevaring af farligt gods og farlige materialer, distribution af køretøjer, flyttetransport osv.

Digitaliseringen og industrien lægger et massivt pres på sektoren.Bestilling på online-platforme skærper konkurrencen om kunderne.Hertil kommer, at den stigende produktionsprocesautomatisering er med til at erstatte de højtlønnede jobs, og der sættes således spørgsmålstegn ved outsourcing til lavtlønslande.Godstrafik i forbindelse med outsourcing har skabt en enorm vækst for transportvirksomhederne gennem de seneste 25 år.Og hvis den bortfalder, vil det skabe en katastrofal konkurrencesituation for speditørerne.Men som tidligere nævnt har mange virksomheder allerede udvidet deres forretning og er blevet bredt funderede logistikvirksomheder.

Tendenser

  • Onlineplatforme skærper konkurrencen om kunderne.
  • Online-speditører tilbyder et bredere udvalg af ydelser via internettet. Det er muligt at beregne et pristilbud på godstransport og foretage bookinger  med et klik. Mange af platformene tilbyder også digitale tjenester som realtidssporing af transport, dokumenthåndteringssystemer og forsikring.
  • Komplekse internationale forsyningskæder er opstået, og speditørerne tilbyder en bred vifte af tjenester hertil. Speditionsvirksomhederne har udviklet sig til store logistikvirksomheder.
  • Digitaliseringen vil føre til yderligere forretningsdisruption. Men den kan også gøre nye forretningsmodeller og tjenester mulige. Eksempel: oprettelse af platforme for informationslogistik, der skaber gennemsigtighed i hele logistikkæden.
  • Digitale lagre vinder indpas. Varerne sender sig selv og kan til hver en tid give besked i realtid om deres placering (Industri 4.0 til lager). Det kræver en effektiv, omkostningseffektiv og fejlfri lagerlogistik.
  • I lagerstyring 4.0 spiller robotter, AGV'er (Automated Guided Vehicles), plukkerobotter, BIG data, blockchain, kunstig intelligens, augmented og virtual reality, wearables, 3D-print (kun informationsafsendelse) og meget mere en stadig vigtigere rolle. Alle disse teknologier kommer også til at påvirke transportvirksomhedernes forretning.
  • Klimaforandringer, CO2 og afgifter vil få afgørende betydning for vognmændenes forretning og indtjening.
  • Forestående og igangværende handelskrige gør det vanskeligere at drive forretning.

BITO Newsletter