• Engroshandel med drikkevarer

  Det rigtige lagersystem til engroshandel med drikkevarer (GFGH) og drikkevare logistik

Scroll

Brancheinformation

Med en omsætningsandel på ca. 8 procent er drikkevareindustrien ifølge Hans-Böckler-Stiftung den trejdestørste branche inden for nærings- og nydelsesmiddelindustrien. Ind til benet omfatter branchen ca 800 bryggerier (med mere end 1400 lokationer) og mere end 300 producenter inden for alkoholfrie læskedrikke og vand (AfG). Engroshandlen med drikkevarer (GFGH) fungerer som mellemhandlere for detailhandlen (fødevaredetailhandel (LEH) og gastronomi). Det tyske drikkevaremarked er meget heterogent og opdelt i mange lokale og regionale delmarkeder. Detailhandlen er den fremherskende afsætningskanal med en stigning på f.eks. godt 80 % på ølomsætningen i de seneste år Bundesverbands des Deutschen Getränkegroßhandels e. V. var der i 2017 3563 drikkevare engroshandlere med en årlig omsætning på næsten 22 milliarder Euro. Ideelt returnerer forbrugerne returflasker til deres forhandler. Flaskerne returneres derefter til producenterne Producenterne kontrollerer, rengør og genbruger flaskerne. Det registreres at mængden af engangsflasker øges hos læskedrikproducenterne.

Øget automatisering som f.eks. Industri 4.0 stopper ikke ved drikkevareindustrien Drikkevareforbruget har ændret sig gennem de senere år. Hvor ølforbruget er faldet gennem flere år (aktuelt ca. 106 l person/år) er forbruget af vand øget betydeligt (ca. 149 l person/år) Der er et stort pris- og omkostningstryk på drikkevaremarkedet på grund af ædrede forbrugsvaner og fødevare detailhandlens stærke position. Bøde øl- og non-alkoholmarkedet er opdelt i mange lokale og regionale delmarkeder. Man kan ikke forvente en øget konsolidering over de næste år, hvilket kan føre til omfattende reduktion i antallet af konkurrenter. Gennem de senere år er der også set en udvikling hvor drikkevareproducenter overtages af fødevare detailhandlere. Schwarz Gruppen (Lidl, Kaufland), som overtog mineralvandsproducentet MEG i 2008 er et klassisk eksempel. En fremtidig, voksende afsætningskanal for drikkevarer kan være online- og discounthandel. Under alle omstændigheder er produktsortimentet i onlinehandlen begrænset og leveringen begrænset til storbyer og større byområder på grund af høje logistik omkostninger. Branchen er karakteriseret ved meget sæsonsvingende afsætningstal.

Trends inden for engroshandel med drikkevarer

  • Den vedvarende demografiske og sociokulturelle udvikling fører til flere forandringer i forbruget af drikkevarer. Faldende forbrug af øl og saft Mulig markedsmætning inden for læskedrikke. Voksende afsætning af mineralvand
  • Vedvarende fald i antal drikkevareproducenter (vækst via konsolidering) Samlet set for lav vækstrate i den samlede eksport til vedvarende at kunne opveje nedgang i indenlandsk forbrug.
  • Fødevaredetail- og discounthandel har stor indflydelse på prissætningen i kraft af deres store markedsandel.
  • Retursystemer er under stigende pres på grund af øget brug af uøkologiske engangsflasker.
  • Nye afsætningskanaler for drikkevarer (onlinehandel, virtuelle hylder i detailhandlen
  • Implementering af industri 4.0 hvor digitalisering vinder frem
  • Stort optimeringspotentiale med automatisering og ny lagerteknik

Krav

Sæsonudsving er et særkende for drikkevarelogistikken, hvor der om sommeren drikkes op mod 40 % mere Der drikkes betydeligt mere om sommeren Desuden er meget korte reaktionstider på 24 til 36 timer normale. Det kræver et meget fleksielt og effektivt lagersystem. Planlægningen sker fortrinsvis på baggrund af ydeevnen for gaffeltrucks og plukkefunktion såvel som verudsigten og sidste års salgstal for helligdage og weekender og ordrespidser udjævnes på forhånd. Det hele afhænger af, at forsyningskæden fungerer upåklageligt. Især inden for drikkevarelogistik er der et enormt potentiale for optimering. Dertil er det muligt at automatisere drikkevarelagre, eksempelvis med lagerstyrings- og transportsystemer. Man kan også indføre særlige plukkeområder (f.eks. Pick-by-voice teknologi) henholdsvis plukkelagre og ordreopsamlingspladser. Paller med drikkevarer lageres ofte på gulv. Med pallegennemløbsreoler (PLS) er det ikke kun vare ind- og udlagring, men også antal pallepladser og gennemløbshastighed, der øges meget. Lastbiler leverer kasser med drikkevarer på EU paller i varemodtagelsen, som med gaffeltruck flytter pallen ind en kanal i pallegennemløbsreolen. Kanalerne hælder mod plukkeområdet. Pallen løber frem på rullebaner og puffes imod de øvrige paller i kanalen. Bremseruller sørger for, at pallerne støder på hinanden med kontrolleret hastighed. Ofte lagres hurtigt omsættelige varer som f.eks. mineralvand i pallegennemløbsreoler. Ved at adskille vare ind- og udlagring undgås afbrydelser i ordreafviklingen. Hverken gaffeltrucks eller ind- og udlagringsvarer kommer i vejen for hinanden.

BITO Newsletter