• Engroshandel med fødevarer

  Rigtig lagerteknik til fødevare engroshandlen

Scroll

Branche information

Fødevareindustrien omfatter producenter, detail- og engroshandlere, og gastronomi og har gennem de senere år gennemgået betydelige forandringer. Digitaliseringen og Industri 4.0 påvirkningen førte og fører til ændringer i forretningsmodellerne og nye fødevare-online-handel samt hjemme-levering-service. Disse modeller ændrer både engroshandlen og detailhandlen med fødevarer foruden fødevarelogistikken. Ud over de traditionelle faktorer så som øget sortimentsbredde, flygtig efterspørgsel, begrænsede logistik- og salgsarealer såvel som øget urbaniseringsgrad iagttager TU Berlin studiet "Fremtidstrends i fødevarelogistik" en ændring i kundernes forbrugsmønstre.

Jævnfør "Handelsreport Lebensmittel 2018" er engroshandlen i betydende omfang integreret i værdikæden for fødevarer med en med en omsætningsvolumen i 2017 på 248,9 milliarder Euro, som overstiger fødevare detailhandlen (LEH)-volumen med 158,3 milliarder Euro. Levnedsmiddelindustrien råder over talrige alternativer til salg af produkterne ud over LEH. Eksempelvis specialbutikker, teleshop, automater, iværksættere, direkte salg så vel som storforbrugere (inklusiv hoteller, restauranter og catering), industrielle processer og eksport. Sammenlagt er de alternative salgskanaler mere betydningsfulde end fødevare detailhandlen.

E-handel i engroshandel med fødevarer

Stadigt flere engroshandlere af fødevarer driver egen online-shop til engroskunder, men også til privatkunder og har ofte en fordel i forhold til detailhandlere, supermarkeder og apoteker fordi de i forvejen har erfaring med at levere til restaurationsbranchen, tankstationer og kiosker. Eksperterne er enige; Online handel med fødevarer har en lukrativ fremtid så snart udfordringer med levering på "last mile" løses. Der testes for tiden med afhentningsstationer eller centrale "samme-dag" leveringscentre. Sortimentet omfatter alle levnedsmidler til daglige behov som kød, grøntsager, frisk frugt, te, ikke-alkoholiske og alkoholiske drikkevarer, kaffe, delikatesser og økologiske produkter. I denne sammenhæng er det vigtigt, at kølekæden for sarte fødevarer ikke brydes. Om en onlineshop er profitabel eller ej afgøres for det meste på lageret. Ofte er plukkeomkostningerne meget høje (omkring 5 kr pr vare) Derfor er det kun dem, der trimmer til størst mulig effektivitet, som kan få onlinehandlen med fødevarer til at give sorte tal på bundlinjen. Et eksempel er det succesrige engelske online-supermarked Ocado. Ved hjælp af optimal software og teknologi som for eksempel robotter, der leverer varer til plukkemedarbejderen, kan ordrer ekspederes på under fem minutter og dermed sænke omkostningerne pr ordre drastisk.

Trends i engroshandlen med fødevarer

  • Ændrede forbrugermønstre påvirker naturligvis også engroshandlen med fødevarer. Eksempelvis er drikkevaresortimentet som specialøl bredere i dag og efterspørgslen efter færdigretter, regionale produkter, nye smagsvarianter etc. stigende.
  • Øget sortiment, flygtige købsmønstre, begrænset lager- og salgsareal samt tiltagende urbanisering.
  • Nye forretningsmodeller, også for engroshandel, online-handel og levering direkte til private forbrugere.
  • Nye leveringsmetoder; afhentningskasser, levering-samme-dag.
  • Separate lagre til ordreekspedition af online-, B2B- og B2C-kunder.
  • Med stadigt flere single-husholdninger vokser markedet for frostvarer hurtigt. Det betyder behov for stadigt mere energikrævende ferskvare- og frostlagre. Som fører til behov for energieffektiv lagerteknologi såvel som planlægning og bygningskonstruktion.
  • Stigende krav til pluk og distribution (kapacitet og effektivitet)
  • Øgede krav til lagerledelsen i forhold til at få varerne på det rigtige tidspunkt på den rigtige plads (eksempelvis afhentningsbokse)

Krav til effektiv logistik

Aldrig før har det været så vigtigt at organisere og effektivisere de logistiske processer i den samlede supply-chain. Inden for fødevarehandel er det ikke nok blot konstant at overholde kølekæden og holdbarhedsdato (bedst før dato), men også hurtig reaktionstid på bestillinger fra detailhandel, restaurations- og privatkunder. Især i frostvarebranchen er der et stort pristryk på varerne på grund af højere energiomkostninger. Lager- og pukkemetoden skal være kølesikret og desuden tage hensyn til bedst mulige udnyttelse af lagerpladsen. Generelt øger antallet af produkter og tilgængelighed af samme kompleksiteten ved lagring og pluk. Engroshandlen med fødevarer kendetegnes først og fremmes ved en kompleks og bredspektret kundemasse. Dagligt ekspederes en mængde ordrer med forskellige varer til forskellige kunder, hvilket kræver et højtydende lagerhåndteringssystem.

Med tiltagende online handel med fødevarer søges og testes vedvarende logistiske løsninger og ikke kun med "Last Mile" princippet. Desuden står intern logistik også over for store udfordringer så kunderne så vidt muligt kan få friske produkter leveret samme dag. For at opnå bedste omkostningseffektivitet lagres E-handel, detail- og engroshandel oftest i specielt indrettede lagre med det formål at opbevare og plukke mest effektivt. Over en vis kritisk masse kan logistikomkostningerne reduceres væsentligt ved brancheinddelt tilgang, hvis alle processer er organiseret effektivt.

Kompakt opbevaring af fødevarer ved forskellige temperaturer er naturligvis også vigtigt inden for E-handel. Kasse- og pallegennemløbsanlæg egner sig især til at skille varepluk og vareindlagring med denne rene og separerede metode, hvor gennemløbshastigheden desuden kan øges. For friske fødevarer; eksempelvis salat fra regionale leverandører, som leveres ud samme dag, kan gængs lagerhåndtering normalt ikke betale sig. Det er bedre at mellemlagre disse varer i et separat plukkeområde og plukke dem som "Cross-Docking" med øvrige varer fra lageret og sende dem samlet.

Desuden skal B2B og B2C lagre adskilles da der oftest håndteres paller og større lagerenheder med gaffeltruck i B2B området. Derimod bliver der håndteret mindre mængder af lagermedarbejdere med plukkevogne i B2C området. Hvis man ønsker at håndtere begge metoder fra samme lager gør man sig livet unødvendigt besværligt.

Konklusionen er, at når man arbejder med fødevarer, så er det nødvendigt nøje at overveje logistik, indretning og optimering af processerne.

BITO Newsletter