Generelle forretningsbetingelser

I. Tilbud/Priser

Priser på hjemmesiden er alene en opfordring til at gøre tilbud og er således først bindende for BITO Lagerteknik A/S, når ordrebekræftelse er modtaget. Der tages forbehold for trykfejl. Priser opgives altid ekskl. moms. Tegninger og tilbud udarbejdet af BITO Lagerteknik A/S må ikke forevises tredjepart uden forudgående skriftlig accept. Tegninger udarbejdet af BITO Lagerteknik A/S forbliver ejendom heraf.

II. Levering

Hvis intet andet er anført er, er leveringsbetingelser altid ab lager. Levering sker derfor på lastbilslad for modtagerens regning og risiko. Transport påhviler derfor også modtager, hvorfor skader eller lign. ved manglende levering er modtagerens ansvar.

Hvis ikke anden aftale foreligger, debiterer vi DKK 75,- pr. EUR-palle ved levering.

III. Montage

Det er forudsat, at montage altid udføres indenfor normal arbejdstid medmindre andet er skriftligt aftalt. Lokaler skal være ryddet og klar til montage med plads for samtidig opbevaring af delene til montagen. Nødvendig truckassistance stilles til rådighed af køber. Gulv-ujævnheder skal ligge indenfor 2 0/00 jvf. Dansk Standard, - hvis ikke disse krav opfyldes debiteres ekstra for arbejde + materialer. Da reoler bliver ekspanderet i gulv bedes venligst oplyst om der kan være evt. specielle krav til max. boredybde.

IV. Ændringer

Ændringer i et projekt efter ordreafgivelse vil medføre ændring af leveringstiden. Foreligger der ikke en skriftlig aftale om ændringens pris, udføres denne efter regning til gældende dagspriser. BITO Lagerteknik A/S forbeholder sig ret til produkt- og prisændringer uden forudgående varsel, med mindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne.

V. Reklamation

Eventuelle reklamationer må ske straks ved varens modtagelse og påføres fragtbrevet, eller for varer i papemballage senest 5 dage efter modtagelsen. Reklamationer skal ske skriftligt til BITO Lagerteknik A/S. Eventuelle reklamationer har betalingsmæssigt ingen opsættende virkning.

VI. Returvarer

Standard katalog varer tages efter forudgående aftale retur. Returnerede varer krediteres til den fakturerede værdi med et omkostningsfradrag på 20 %. Returnering sker for regning af den part som ønsker at returnere varerne.

VII. Garanti

Samtlige leverede varer fra BITO Lagerteknik A/S er omfattet af 12 måneders garanti mod fabrikationsfejl; plastkasser dog 5 år. Reklamationer skal fremsættes skriftligt senest 8 dage efter levering / overdragelse har fundet sted. Garantien bortfalder ved forkert anvendelse af varen og/eller hvis varen repareres af fremmed reparatør uden forudgående accept fra BITO Lagerteknik A/S. Garantien dækker kun over de leverede varer og ydelser, og BITO Lagerteknik A/S kan ikke gøres ansvarlig for skader på andet end de leverede varer og ydelser.

VIII. Betalingsbetingelser

Hvis intet andet er anført netto kontant. Ved for sen betaling beregnes rykkergebyr og et rentetillæg på 2,5 % pr. påbegyndt måned.

BITO Lagerteknik påtager sig ikke ansvar for bygninger eller lignende bæreevne, hvor vore produkter opstilles.