Salgs- og leveringsbetingelser for BITO Storage Systems Nordic

 1. Tilbud/Priser

  Priser på hjemmesiden er alene en opfordring til at gøre tilbud og er således først bindende for BITO Storage Systems Nordic, når ordrebekræftelse er modtaget. Der tages forbehold for trykfejl. Priser opgives altid ekskl. moms. Tegninger og tilbud udarbejdet af BITO Storage Systems Nordic må ikke forevises tredjepart uden forudgående, skriftlig accept. Tegninger udarbejdet af BITO Storage Systems Nordic forbliver dennes ejendom.

 2. Levering

  Hvis intet andet er anført, er leveringsbetingelser altid ab lager. Levering sker således på lastbilslad for købers regning og risiko. Transport påhviler altså køber, hvorfor evt. skader eller lign. ved levering er dennes ansvar.

  Hvis der ikke foreligger anden aftale, debiteres DKK 75,- pr. EUR-palle ved levering.

 3. Montage

  Det er forudsat, at montage altid udføres indenfor normal arbejdstid medmindre andet er skriftligt aftalt. Lokaler skal være ryddede og klar til montage med plads for samtidig opbevaring af montagedelene. Nødvendig truck- og/eller liftassistance stilles til rådighed af køber. Ujævnheder i gulv skal ligge indenfor 3/00 jvf. Dansk Standard. Hvis ikke disse krav opfyldes, debiteres ekstra for arbejde, materialer og evt. ventetid. Da reoler bliver ekspanderet i gulv, bedes det venligst oplyst, om der kan være specielle krav til f.eks. max. boredybde.

 4. Ændringer

  Ændringer i et projekt efter ordreafgivelse kan medføre ændring af leveringstiden. Foreligger der ikke en skriftlig aftale om ændringens pris, udføres denne efter regning til gældende dagspriser. BITO Storage Systems Nordic forbeholder sig ret til produkt- og prisændringer uden forudgående varsel, med mindre andet er aftalt skriftligt mellem parterne.

 5. Reklamation

  Eventuelle reklamationer må ske straks ved varens modtagelse og påføres fragtbrevet - for varer i papemballage dog senest 5 dage efter modtagelse. Reklamation skal ske skriftligt til BITO Storage Systems Nordic. Eventuelle reklamationer har betalingsmæssigt ingen opsættende virkning.

 6. Returvarer

  Standard katalogvarer tages retur efter forudgående aftale. Returnerede varer krediteres til den fakturerede værdi med et omkostningsfradrag på 20 %. Returnering sker for regning af den part, som ønsker at returnere varerne.

 7. Garanti

  Samtlige leverede varer fra BITO Storage Systems Nordic er omfattet af 12 måneders garanti mod fabrikationsfejl; plastkasser dog 5 år. Garantien bortfalder ved forkert anvendelse af varen, og/eller hvis varen repareres af fremmed reparatør uden forudgående accept fra BITO Storage Systems Nordic. Garantien dækker kun de leverede varer og ydelser, og BITO Storage Systems Nordic kan ikke gøres ansvarlig for skader på andet end de leverede varer og ydelser.

 8. Betalingsbetingelser

  Hvis intet andet er anført er betaling netto kontant. Ved for sen betaling beregnes rykkergebyr samt et rentetillæg på 2,5 % pr. påbegyndt måned.

BITO Storage Systems Nordic påtager sig intet ansvar for bygninger eller bæreevne, hvor vores produkter opstille

BITO Newsletter