• Produktionslogistik

  Innovative og effektive løsninger til intra- og produktionslogistikken

Scroll

Branche informationer

Produktionslogistikkens primære opgave er at sikre et optimalt og uafbrudt materialeflow fra råmaterialelager, gennem produktionsprocessen og til færdigvarelageret. Derfor fungerer produktionslogistikken som led mellem indkøbs- og distributionslogistik Idet produktionslogistikken er en del af enhver producerende virksomhed, er der ikke tale om en særskilt branche. Produktionslogistikken omfatter planlægning, styring, transport og lagring af råmateriale, hjælpe- og driftsmaterialer, indkøbte dele, reservedele, halvfabrikata og færdige produkter og dermed sammenhængen mellem alle funktioner i virksomhedens produktionssystem. Begreberne produktionslogistik og intralogistik bruges somme tider synonymt.

Produktionslogistik og Industri 4.0

Produktionslogistikken er i omfattende forandring grundet stigende automatisering, digitalisering og Industri 4.0 standarden Virksomheders produktudbud individualiseres i højere grad, med seriestørrelser helt ned til 1, og produkternes livscyklus bliver stadigt kortere. Nye produktionsmetoder som Rapid Prototyping og laserprint er allerede i brug i den intelligente fabrik. Med den netforbundne produktion bliver den kravene til intralogistikken stadigt mere komplekse. For at kunne planlægge og styre alle disse processer fejlfrit, sætter virksomheder deres lid til Supply Chain Management systemer. Når værdi- og leveringskæder udvikler sig til mere komplekse netværk, kan planlægnings- og styringsløsningen kun imødekommes med digitalisering.

Når systemerne har gennemført en fase af automatisering og digitalisering, er næste trin at netværke og udveksle data via Industri 4.0. Den målrettede, individuelle produktion under Industri 4.0 påvirker såvel produktions- som distributionslogistikken. I produktionen skal specielle materialer og individuelt fremstillede dele være til rådighed Just-in-Time (JIT), hvilket gør intralogistikken og databehandlingen væsentligt mere kompleks. Som nævnt lægges der ved enkeltstykproduktionen næsten ingen varer på lager.

Der opstår mange individuelle transaktioner, hvor flere forskellige dele på bestemte tidspunkter skal nå frem til de enkelte produktionsmaskiner. Derfor skal teknologien, der håndterer lager og transport, være på et højt niveau af fleksibilitet og automatisering. Forsyning med gaffeltruck er ikke hensigtsmæssig her. Der kan opnås en langt mere optimal løsning med skalérbare shuttle systemer til lager, samt førerløse køretøjer (AGV'er). Med den individualiserede serieproduktion er det nødvendigt at alle komponenter i værdikæden kan identificeres entydigt, f.eks. med RFID-tags på komponenten. De enkelte stationer i forsyningskæden skal udveksle data i realtid. Behovet for komponenter i en produktion med seriestørrelser ned til 1 kan hurtigt ændre sig, så logistikken skal kunne reagere øjeblikkeligt. Derfor skal systemerne kommunikere med hinanden, så data udveksles via IoT (Internet of Things).

Mange kunder ønsker en bred vifte af varianter med samme produktionspris og leveringstid, som kun kan opnås med tilpassede mindre- og mikroproduktioner. Løsningen er modulbaseret produktionsstrategi (Agile Manufactoring), som gør det muligt fleksibelt at fremstille komponenter og varianter ned til seriestørrelse på 1.

Automatiserede systemer

For at kunne automatisere materialeflowet er mange intralogistiske systemer i dag allerede automatiserede. Dertil hører bl.a. automatiske reolsystemer (med højdestablere og kraner) og transportbånd, cobots, Augmented Reality (AR), tracking systemer, cloud systemer, IT systemer såvel som automatiserede trucks og førerløse transportenheder (AGV'er). I et studie fra tyske DHL nævnte 63 procent af deltagerne Robotteknologi efterfulgt af automatiske køretøjer (40 procent) som de vigtigste, fysiske teknologier.
Når man tænker Industri 4.0 konsekvent og ud i den logiske konklusion, så betyder det en fuldstændig digitalisering af værdikæden og total automatisering af samme.

Tendenser

  • Industri 4.0 medfører digitalisering, vidtrækkende automatisering og netforbindelse mellem maskiner og anlæg.
  • I den intelligente fabrik dominerer fremstillingsmetoder som Rapid Prototyping og laserprint.
  • Kunderne ønsker i stigende grad individuelle, masseproducerede produkter helt ned til 1 stk. pr. parti. Agile produktionsceller er svaret.
  • Produkternes livscyklus bliver stadigt kortere.
  • Den indivdualiserede masseproduktion medfører at processerne i intern- hhv. produktionslogistik, som digitaliseres, automatiseres og netforbindes, bliver stadigt mere komplekse.
  • De væsentligste fysiske teknologier er robotteknik og automatiske køretøjer, altså AGV'er.
  • Industri 4.0 fører i sidste ende til værdikæder med fuldstændigt digitaliserede og automatiserede processer.

Krav til logistikken

Som nævnt bliver både den interne logistik og produktionslogistikken stadigt mere kompleks på grund af nye, intelligente fremstillingsteknologier. Bl.a. bestemmer robotter og førerløse enheder logistikken og de daglige produktionsrutiner. Alle processer i henholdsvis forsynings- og transportkæden forbindes med hinanden. Desuden kan væsentlige spørgsmål vedr. optimering løses ved hjælp af BIG data analyser og algoritmer. Blockchain gør sporbarhed gennem mange processer mulig.

Førerløse enheder (AGV) anvendes i stigende grad til at automatisere materialeflowet mellem produktion-, montage- eller plukkeafdelinger. Med LEO Locative tilbyder BITO en særligt innovativ og prisgunstig løsning, som klarer sig uden WiFi eller et IT-system. LEO styres af et optisk spor, der klæbes på gulvet, samt markører i form af kort med QR koder.

Installerer sig selv og er klar til brug med det samme (plug and play). Den optiske bane kan hurtigt tilpasses nye krav. Kan styres til forskellige LEO stationer via tablet. Stop og mål defineres med tilsvarende markører på gulvet. Systemet med LEO Locative og de tilhørende stationer er ideelt på ethvert arbejdsområde, hvor materialer skal flyttes fra sted til sted via samme rute hver dag, og giver en enorm besparelse i medarbejderskridt og øger arbejdspladsernes ergonomi. Systemet kan tilpasses fleksibelt og skalérbart i forhold til materialeflowet.

Derudover har BITO produktprogrammet automatiske reol- og pluksystemer såvel som kasseløsninger. Vores konsulenter hjælper ved alle spørgsmål om automatisering af intra- og produktionslogistik.

Er du overbevist?

Vi glæder os til at høre fra dig:
+45 70 21 51 51

BITO Newsletter