• Schülke & Mayr

  Kombineret BITO løsning giver sikker lagring af farligt gods

Scroll

Om kunden

Schülke & Mayr er en kemi- og medicinalvarevirksomhed, der blev grundlagt i 1889, og som internationalt er en af markedets førende inden for hygiejne, infektionsforebyggelse og kemisk konservering. I 1996 blev Schülke & Mayr indlemmet i den franske koncern Air Liquide, og i dag har virksomheden mere end 600 medarbejdere, heraf 440 i Tyskland og 90 i internationale datterselskaber.

Kundens behov

  • Et nyt logistikcenter til opbevaring af forskellige beholdere som IBC-containere, europaller og enkeltbeholdere.
  • Nøje overholdelse af de brand- og miljøtekniske regler samt øvrige myndighedsbestemmelser.
  • Der er behov for at fleksibelt lagersystem med tilpasningsmuligheder.

Løsningen fra BITO

  • Maksimal lagring i fire zoner

  » Implementering af et integreret logistikcenter, der er opdelt i fire zoner med i alt 18.500 pallepladser

  • Plukke- og mellemlager

  » Opførelse af yderligere et plukkelager og mellemlager med et pallereolsystem med 650 pladser

  • Ekstra lager

  » Montering af en påsat platform med BITO lagerreoler

  • Lagersektioner

  » Lagersektionerne er opstillet som smalgangslagre med skinneføring og induktiv styring

  • Opbevaring af opsamlede leverancer

  » En anden vigtig komponent er en palleindstiksreol, der anvendes til mellemlagring og henstilling af opsamlede leverancer til udenlandske markeder

Anvendelse hos kunden

  • De fire zoner udgør det centrale hovedlager og fungerer som almindeligt lager og mellemlager.
  • Alle områder kan lukkes hermetisk af med automatiske branddøre og sprinkleranlæg i tilfælde af brand.
  • For at opfylde kravene til brandsikring og sprinklerudstyr er der monteret særlige pladebarrierer i hvert andet reolniveau.
  • For hver palleplads er der monteret bremseruller i alle rullebanerne.
  • På lagerplatformen opbevares reklamemedier i BITO hyldereoler.

Fordele for kunden

  • Centralisering af lager og plukning i logistikcenter
  • Oplagring i BITO lagersystemet sikrer størst mulig teknisk tilgængelighed og giver en høj grad af sikkerhed for virksomheden, da alle aspekter af brandsikring og miljøbeskyttelse er tænkt ind.
  • Kortere transportveje
  • Skader på pallegodset og de emballerede varer forebygges med bremserullerne i palleindstiksreolen.

Det siger kunden

Med en årlig omsætning af op til 250.000 paller og ikke mindst med den type materialer, vi har at gøre med, er det afgørende, at det logistiske udstyr ikke bare fungerer, men også bidrager til at tilvejebringe den nødvendige sikkerhed. Det er vigtigt, også når det skal gå stærkt. Hvis en virksomhed skal have gennemført et sådant projekt på den rigtige måde og inden for tidsrammen, er det afgørende at have pålidelige og fleksible partnere som BITO.

Holger Blöhs Logistikchef for distributionen

Overbevist?

Så glæder vi os til at høre fra dig
+45 7021 5151