• Vi forpligter os til bæredygtighed

    Bæredygtighed er et komplekst koncept med tæt forbundne mål og en integreret del af BITO's virksomhedsledelse.

Hvad betyder bæredygtighed egentlig?

Ifølge Brundtland-rapporten (Our Common Future, 1987) er "en bæredygtig udvikling en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare." Carsten Deckert, professor i innovation og produktionsledelse ved Düsseldorf University of Applied Sciences definerer opgaverne for bæredygtig logistik således: "I Green Logistics er logistikfunktionerne transport, opbevaring og emballering afstemt med de miljømæssige mål om bæredygtighed - ressourceeffektivitet og miljømæssig kompatibilitet.” Bæredygtig logistik sigter mod at levere den rigtige mængde af den rigtige vare på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt i den rigtige kvalitet til den rigtige pris, samtidig med at der bruges så få ressourcer som muligt, og emissioner minimeres.” Implementering af bæredygtige processer inden for logistik bliver et stadigt mere presserende spørgsmål i tider med klimaændringer.

Hvad gør BITO konkret for at fremme bæredygtighed?

Bæredygtig virksomhedsledelse

BITOs ledelse er ikke kun forpligtet til at beskytte miljøet og fremstille bæredygtige produkter. At tage ansvar for vores medarbejdere, og i forlængelse heraf for samfundet, er lige så vigtigt.

Bæredygtige indkøb

Grundlæggende giver vi fortrinsret til producenter og leverandører, der overholder miljømæssige standarder. Vi vælger altid råvarer og hjælpestoffer fremstillet ved hjælp af miljøvenlige og harmløse processer og materialer. Kortest mulig transport er også af stor betydning, og derfor køber vi 90% af vores materialer i EU.

Miljøvenlig produktion

Bæredygtig produktion betyder fremstillingsprocesser, der minimerer negative miljøpåvirkninger og samtidig sparer energi og naturressourcer. Bygninger og produkter har også et CO2-aftryk. Moderne produktionsteknologier, varmeisolerende byggematerialer og et bæredygtigt energikoncept hjælper os med at reducere vores CO2-aftryk. Udover at vi har valgt en energileverandør med høj andel af grøn el, producerer vi vores egen elektricitet via solpaneler på vores fabriksbygninger i Meisenheim, Tyskland. Det gav en reduktion af CO2-udledningen med 40 % i 2020 sammenlignet med 2018. Ved at skifte til LED-belysning har vi reduceret vores elforbrug med 60 %. De nye sprøjtestøbemaskiner på vores fabrik i Lauterecken er udstyret med øko-drev, der giver 12-20 % lavere energiforbrug pr. kilo plast. I 2019 blev 96,76 procent af vores affald genanvendt. Ved at skifte til et lukket vandsystem og gratis køling i stedet for køletårne har vi reduceret vandforbruget med 60 %. Varmevekslere bruger spildvarmen fra sprøjtestøbemaskinerne til at opvarme arbejdspladser. Produktionsprocesserne til koldformning af metal og til sprøjtestøbning af plast er også emissionsfri.

Reolinspektion i henhold til DIN EN 15635

BITO's reolsystemer skal fungere fejlfrit i hele deres levetid og sørge for sikre arbejdspladser. I henhold til lov om arbejdsmiljø samt europæisk standard DIN EN 15635 skal reolsystemer efterses mindst en gang årligt af en fagperson. Med en inspektionsaftale med BITO forlænges reolernes levetid. Regelmæssige eftersyn øger sikkerheden og reducerer udgifter til reparation.

Økonomisk bæredygtighed

Takket være kompakt og overskuelig lagring reduceres gennemløbstiderne, og de intralogistiske processer er lettere at koordinere. Man undgår nedetid, lagerets produktivitet øges og lageromkostningerne reduceres. Gennemløbsreoler gør ordreplukningen mere effektiv, forbedrer ergonomien og bidrager til et bedre arbejdsmiljø gennem brugervenlige arbejdsstationer. Ved hjælp af udtrækspallepladser gøres plukningen mere skånsom og effektiv.

Miljøvenlige produkter fra BITO

Pulverlakerede reolgavle og bærebjælker

Til forskel fra vådmaling kan pulverlakering påføres uden opløsningsmidler. BITO anvender miljømæssigt sikre farvepigmenter, der kun forårsager lav emission under lakeringsprocessen. Vi bruger avanceret termohærdende pulver, der tværbinder ved temperaturer under 140°C (normalt 140 - 200°C). Pulverlakerede emner er ekstremt stød- og vejrbestandige.

Plastkasser fremstillet af genanvendelige materialer

Plastkasser af genbrugsmaterialer som BITO's Kanban-kasser til C-dele medvirker til et lavere CO2-aftryk og beskytter miljøet. Kasserne er fremstillet af solsikkegranulat (SFC) - en blanding af polypropylen (PP) og fibre fra solsikkekernens skaller. Skallerne er et biprodukt fra fødevareindustrien, som nu genanvendes termisk. Fremstilling af dette kompositmateriale genererer færre drivhusgasser sammenlignet med konventionel ny plast. Herudover reduceres energiforbruget under forarbejdningen på grund af de lavere forarbejdningstemperaturer. Slutproduktet har samme stabilitet og lastevne som et produkt af ny plast.

Vores MB-kasse er ideel til genanvendelse i eksempelvis fødevareindustrien. Man kan vælge mellem kasser af ny eller genanvendt plast (MB ECO). I løbet af sin lange levetid sparer hver MB-kasse mere end 1 ton papemballage og er således med til at reducere skovrydning og den negative påvirkning af vores klima. Den nye MB ECO er et godt alternativ ikke kun miljømæssigt men også ud fra en økonomisk betragtning. Den er noget billigere at fremstille og har derfor en lavere salgspris end standard MB-kassen. På forespørgsel kan næsten alle kasseserier fremstilles af regranulat.

Bæredygtighed og digitalisering

Sensorstyret produktion og systemovervågning bidrager til høj produktivitet og kvalitet. Automatisering er ofte en forudsætning for energieffektiv og ressourcebesparende produktion. BITO's førerløse transportsystem (AGV) LEO Locative kan nævnes som et eksempel på en enkel og ergonomisk automationsløsning. LEO Locative er designet til intern transport af kasser og varer med en vægt på op til 20 kg.

LEO bevæger sig mellem arbejdsstationer og henter/afleverer kasser uden behov for ekstern strømkilde eller dyrt pneumatisk system. LEO kan integreres i enhver operational proces og er et meget brugervenligt stand-alone-system. Der kræves ingen Wi-Fi eller IT-forbindelse. LEO følger en kørestribe og læser køreinstruktioner via styremærker på gulvet. Transportruten fastlægges via tablet eller scanner på stationsterminalen.

Vi fremmer medarbejderudvikling

På FN's verdenstopmøde om bæredygtig udvikling i 2002 blev bæredygtighed defineret som et koncept baseret på tre lige vigtige søjler: miljømæssig, økonomisk og social ansvarlighed. At støtte medarbejderne i deres faglige og personlige udvikling er derfor en af vores vigtigste opgaver. Vores BITO Academy i Tyskland tilbyder en række faglige og personlige kurser. Her støtter BITO også lokalsamfundet gennem initiativer, der fremmer kultur, unge og sport. Det sker i tæt samarbejde med foreninger og sociale institutioner.

Kontakt os gerne!

BITO Newsletter