Scroll
01

Perfekt når ...

  • der skal opbevares flere paller med samme produkt sorteret efter type.
  • logistikprocesserne skal struktureres på en overskuelig måde.
  • du ønsker en optimal lagerudnyttelse.
  • du vil sikre dig, at der altid er direkte adgang til varerne samt opfyldning heraf.

Passer nogle af punkterne på dig?

Kontakt os på tel.
+45 7021 5151

02

Systemet

Virksomheder kan spare betydelige mængder tid og penge ved at vælge det rigtige lagersystem. Perfekt koordinerede logistikprocesser bidrager i høj grad til virksomhedens succes.

BITO PROflow gennemløbsreol til paller muliggør en meget kompakt og overskuelig opbevaring. Procestiderne reduceres, og de interne logistikprocesser kan lettere beregnes. Herved undgår man driftsafbrydelser, lagerproduktiviteten stiger, og lageromkostningerne reduceres.

I en pallegennemløbsreol er der ikke behov for gange mellem reolerne, så på den måde spares der 60 % lagerplads sammenlignet med en standard pallereol.

Derudover har man altid direkte adgang til alle varer. Det giver høj fleksibilitet og reducerer plukketiden.

BITO PROflow fungerer efter to principper:

Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip, Zeichnung 02
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 01
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 02
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 03
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 04
Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip, Zeichnung 02
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 01
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 02
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 03
Foto, Palettendurchlaufregal PROflow nach dem FIFO Prinzip 04

FIFO-princippet

Ved lagring efter FIFO-princippet (First in First out) udlagres de varer først, der blev indlagret først. De enkelte kanaler i hver reolblok fyldes op med paller fra indlagringssiden. Udlagringen sker på modsatte side. Et fremløbsstop på udlagringssiden sikrer, at trucken kan løfte pallen, uden at den trykkes frem af de efterfølgende paller. Derved undgås beskadigelse af varerne.

LIFO-princippet

Med LIFO-princippet (Last-in-First-out) indlagres de varer til sidst, der skal udlagres først. Ind- og udlagring af varerne sker fra samme side af lagerreolen. En gaffeltruck sætter pallerne ind i gennemløbsreolens kanal, hvor hældningen sikrer, at pallen ikke vipper ud. Derfor kaldes denne type lagerreol også en indstiksreol.

04

Dine fordele

Generelle fordele

  • Høj fleksibilitet og begrænset tidsforbrug

  »Ved lagring med BITO PROflow er der direkte adgang til alle varerne fra reolfronten i modsætning til bloklagre. Mere fleksibel og hurtigere plukning.

  • Lagring efter FIFO-princippet

  »Indlagret først, plukket først: FIFO-princippet letter overvågningen af holdbarhedsdatoer, batches og produktionsserier. Ved at holde ind- og udlagringssiden adskilt undgås det samtidig, at truckførerne er i vejen for hinanden. Det gør arbejdsmiljøet i og betjening af lageret sikrere.

  • Unødvendige reolgange bortfalder

  »Det kompakte lager uden overflødige reolgange giver op til 60 % bedre udnyttelse af lagerarealet. Den eksisterende lagerplads kan udnyttes mere effektivt. De interne transportveje bliver langt kortere, og transporttiden kan reduceres med op til 40 %. Det minimerer ordrebehandlingstiden, og lageromsætningshastigheden kan øges tilsvarende.

Direkte adgang til varerne

Sammenlignet med et almindeligt reolanlæg er en gennemløbsreol til paller langt mere kompakt, og det sikrer en mere overskuelig lagring. Der er direkte adgang til alle varerne fra reolfronten. De enkelte varer kører frem automatisk. Der sikres et konstant vareflow ved hjælp af et tilstrækkeligt bufferlager. Billedet viser to lagerløsninger til klargøring af 36 forskellige varenumre.

Bedre udnyttelse af lagerarealet

Det kompakte lager uden overflødige reolgange giver op til 60 % bedre udnyttelse af lagerarealet. Reolgangene er nøje adskilt, og det hindrer gensidige forstyrrelser i arbejdsforløbet. Med en højere plukkehastighed øges lageromsætningshastigheden også. Korte transporttider øger produktiviteten – især ved klargøring af varer.

Hurtigere transport

Informations- og plukketider er de samme i konventionelle pallereoler og BITO gennemløbsreoler til paller, men transporttiderne er meget forskellige. De kortere transporttider, der opnås med BITO PROflow, reducerer også arbejdstiden betydeligt, og samtidig øges lageromsætningshastigheden.

05

Komponenter og ekstraudstyr

BITO FlowStop fremløbsstop

 • Sammenlignet med traditionelle fremløbsstop sidder BITO FlowStop uden for gaffeltruckens køreområde, så det er beskyttet mod beskadigelse. Det reducerer reparationsomkostningerne på lageret markant.

  Fremløbsstoppet sikrer desuden, at pallen altid står i den rette position, og at trucken kan løfte den ud af lagerreolen uden problemer og uden tryk fra de efterfølgende paller.

  Reolsystemet kan betjenes mere sikkert og komfortabelt, og det er ikke nødvendigt at skulle forsøge flere gange for at få rigtigt fat i pallen med gaffeltrucken.

Opklappelig rullebane

Palettendurchlaufregal PROflow mit hochklappbarer Rollenbahn
Palettendurchlaufregal PROflow mit hochklappbarer Rollenbahn
 • Rullebanerne i gennemløbsreolen kan klappes op. Det gør det hurtigt og nemt at rengøre gulvet under lagerreolen. Det er meget vigtigt for virksomheder i fødevarebranchen og medicinalindustrien, hvor hygiejne og renlighed på lageret har højeste prioritet.

Modulsystem

Palettendurchlaufregal PROflow im Baukastensystem, Zeichnung
Palettendurchlaufregal PROflow im Baukastensystem, Zeichnung
 • Med BITO modulsystemet er der mange muligheder for at udforme gennemløbsreoler til paller. På grund af den høje standardiseringsgrad kan man skabe variable lagerløsninger og sikre, at BITO hurtigt kan levere og montere hele systemet. Det giver kunden en meget fleksibel lagerløsning, der hurtigt kan tages i drift.

BITO Newsletter