Scroll
01

Perfekt når ...

  • du vil spare lagerplads.
  • du skal opbevare store mængder af samme vare.
  • du skal opbevare trykfølsomme og ustabile emner.
  • du vil opbevare varer med lav omsætningshastighed og lang liggetid.
  • du har behov for lagerplads til et lille eller mellemstort varesortiment.
  • du har brug et sæson- eller bufferlager.

Passer nogle af punkterne på dig?

Kontakt os på tel.
+45 7021 5151

02

Systemet

BITO's dybdestablingsreoler muliggør meget kompakt opbevaring af paller i flere reolkanaler ved siden af og over hinanden. Gaffeltruck eller stabler kører ind i reolkanalen og placerer pallerne fra bunden af kanalen ud mod fronten på gennemgående bæreskinner monteret i begge sider. Det sikrer optimal udnyttelse af opbevaringsplads og lagerareal.

Dybdestablingsreoler er meget velegnede til opbevaring af store mængder ensartede varer, til trykfølsomme og ustabile varer, til små og mellemstore produktserier og til varer med lav omsætningshastighed. Herudover er reolsystemet ideelt som sæson- og bufferlager og til opbevaring af produkter med lang liggetid.

Ind- og udlagring af varer foregår fra én og samme side efter LIFO-princippet (Last In – First Out). Systemet bør således kun benyttes til opbevaring af varer, hvor der ikke er behov for at have direkte adgang til specifikke paller.

Foto Einfahrregal
Foto Einfahrregal
Foto Einfahrregal
Foto Einfahrregal

BITO’s dybdestablingsreol kan imidlertid også designes som en gennemkørselsreol, der kan tilgås fra begge sider. I den ene side sker der indlagring af varer, og på den modsatte side tages de ud. Som gennemkørselsreol håndteres varerne således efter FIFO-princippet (First In – First out).

03

Dine fordele

  • Omkostningseffektivitet

  »Dybdestablingsreoler muliggør meget kompakt opbevaring af paller, som sparer dyr lagerplads.

  • Optimal pladsudnyttelse

  »Med dybdestabling udnyttes din lagervolumen meget effektivt.

  • Skånsom og sikker opbevaring

  »Trykfølsomme varer kan opbevares skånsomt i dette reolsystem, hvor selv uensartet læssede paller opbevares sikkert og kompakt.

  • Gennemkørselsreol

  »Som gennemkørselsreol kan der opnås højere omsætningshastighed end ved traditionel dybdestabling.

Regalansicht Einfahrregal im Vergleich zum Palettenregal, Einsparung Lagerfläche, Zeichnung
Regalansicht Einfahrregal im Vergleich zum Palettenregal, Einsparung Lagerfläche, Zeichnung
Grundrissplanung Einfahrregal im Vergleich zum Palettenregal, Volumennutzung der Halle, Zeichnung
Grundrissplanung Einfahrregal im Vergleich zum Palettenregal, Volumennutzung der Halle, Zeichnung
04

Komponenter og tilbehør

Reolgavle

Detailansicht der Stützrahmen / Stützen für Einfahrregal, Zeichnung
Detailansicht der Stützrahmen / Stützen für Einfahrregal, Zeichnung
  • Høj stabilitet
  • Høj bæreevne

  »Reolgavlen er en komponent fra vores gennemprøvede pallereolsystem. Den komplet sammenskruede gavl har stor lastoptagelse. Reolgavlene forbindes indbyrdes med langsgående rigler. Ekstra tværrigler og vandrette samt lodrette krydsafstivninger kombineret med horisontale rigler garanterer, at reolanlægget er fast forbundet og meget stabilt.

Krogkonsol

Detailansicht der Hakenkonsole des Einfahrregals für Paletten ohne Überstand, Zeichnung 02
Detailansicht der Hakenkonsole des Einfahrregals für Paletten ohne Überstand, Zeichnung 02
  • Enkel montering
  • Højdejusterbar
  • Stor lastoptagelse

  »Enkel montering med simpelt kliksystem: Konsollens fire kroge klikkes sammen med reolstolpen og ved hjælp af en sikringssplit undgår man utilsigtet udtrækning. Konsollen er velegnet til tung last og kan højdeindstilles i intervaller på 50 mm.

Detailansicht der Hakenkonsole des Einfahrregals für Paletten mit Überstand, Zeichnung 02
Detailansicht der Hakenkonsole des Einfahrregals für Paletten mit Überstand, Zeichnung 02
  • Udragende gods

  »En bredere konsol, som sikres med skruer, anvendes til paller med udragende gods.

Bærebjælke til paller

Detailansicht der Palettenauflage für Einfahrregal, Zeichnung
Detailansicht der Palettenauflage für Einfahrregal, Zeichnung
  • Sikker indsætning af paller
  • Høj stabilitet

  »Palleunderstøtningerne skrues fast på konsollerne. Det brede understøtningsområde og den skrå side bevirker, at pallerne kan indsættes sikkert i reolen.

Indkøringscentrering

Detailansicht der Führungsschiene mit Einfahrzentrierung für Einfahrregal, Zeichnung
Detailansicht der Führungsschiene mit Einfahrzentrierung für Einfahrregal, Zeichnung
  • Optimal indføring af paller med gaffeltruck
  • Føringsskinner med indkøringscentrering

  »Drive-in-kanalerne kan udstyres med indføringsstyr, der sikrer at gaffeltrucken kører centreret ind i kanalen.

Påkørselsbeskyttelse type EF og type AS 40.2

Detailansicht des Anfahrschutz Typ EF für Einfahrregal, Zeichnung
Detailansicht des Anfahrschutz Typ AS 40.2 für Einfahrregal, Zeichnung
Detailansicht des Anfahrschutz Typ EF für Einfahrregal, Zeichnung
Detailansicht des Anfahrschutz Typ AS 40.2 für Einfahrregal, Zeichnung
  • Beskyttelse af reolstolper
  • Optisk signalering

  »Ifølge fælleseuropæiske normer vedr. sikkerhed i pallereoler skal alle udsatte reolstolper på hjørneområder sikres mod påkørsel af gaffeltruck el.lign. Hertil benyttes vores påkørselsbeskyttelse type AS 40.2.

  »Type EF beskytter reolstolperne i den midterste del af reolen mod påkørselsskader.

  De forskellige typer truckværn har forskellige udformninger (se billeder). Begge typer er 400 mm høje (100 mm højere end påkrævet iht. brancheforeningens forskrifter), har signalgul plastbelægning (RAL 1003) og er påklæbet sort/gul folie.

Pallebagstop

Detailansicht der Durchschubsicherung in Ebene für Einfahrregal, Zeichnung
Detailansicht der Durchschubsicherung in Ebene für Einfahrregal, Zeichnung
  • Pallebagstop til sikring mod utilsigtet gennemskubning
  • Skadesforebyggelse

  »Pallebagstoppet skrues på bærebjælken i bunden af en reolkanal. Den solide profil forhindrer, at paller utilsigtet skubbes for langt ind i kanalen og beskytter således både varer og medarbejdere mod skader.

Gennemskubssikring på gulvniveau

Detailansicht der Durchschubsicherung / Bodenwinkel für Einfahrregal, Zeichnung
Detailansicht der Durchschubsicherung / Bodenwinkel für Einfahrregal, Zeichnung
  • Bagstop til sikring mod utilsigtet gennemskubning
  • Skadesforebyggelse

  »Bagstop på gulvniveau sikrer, at pallerne ikke skubbes for langt ind i reolen og forhindrer således, at der sker skade på dybdestablingsreolens krydsafstivninger eller lagerbygningens vægge.

Pallecentrering

Detailansicht der Palettenauflage mit Palettenzentrierhilfe für Einfahrregal, Zeichnung
Detailansicht der Palettenauflage mit Palettenzentrierhilfe für Einfahrregal, Zeichnung
  • Centrering af paller
  • Beskyttelse af konsoller

  »Pallecentreringsenheden skrues fast på konsollen i indkøringsområdet. Hermed er det lettere at centrere pallerne, når de placeres på palleunderstøtningerne, og samtidig beskyttes konsollerne mod påkørsel.

Har vi overbevist dig?

Vi håber at høre fra dig:
+45 70 21 51 51

BITO Newsletter