Scroll
01

Det rette valg, f.eks. når ...

  • lageret skal være så pladsbesparende som muligt.
  • der skal lagres store mængder af samme vare.
  • der skal lagres trykfølsomme og ustabile varer.
  • der skal lagres varer med lav omsætningshastighed og lang liggetid.
  • der er behov for et lager til et lille eller middelstort varesortiment.
  • der er behov for et sæson- eller bufferlager.

Kan du nikke ja til flere af disse punkter?

Så læs videre, eller kontakt os på tlf.
+45 7021 5151

02

Dybdestablingsreol

I BITO dybdestablingsreoler kan paller lagres meget kompakt i flere kanaler ved siden af og over hinanden. Her kører gaffeltrucken ind i kanalerne og placerer pallerne fra bunden af kanalen og udefter på gennemgående bæreskinner, der er monteret i begge sider. Det sikrer optimal udnyttelse af lagerbygningen.

Dybdestablingsreoler er meget velegnede til lagring af store mængder af samme vare, trykfølsomme og ustabile varer, til et lille eller middelstort varesortiment og til varer med lav omsætningshastighed. Dette reolsystem er desuden ideelt som sæson- og bufferlager og til lagring af produkter med længere liggetid.

Ind- og udlagringen af varerne sker med en lagerkran, der kører i reolgangen. Ind- og udlagring sker fra samme side. Den sidst indlagrede palle udlagres således som den første efter LIFO-princippet (Last-in-First-out), og det betyder, at dette system skal anvendes til varer, hvor det ikke er nødvendigt at have direkte adgang til en bestemt palle.

Foto Einfahrregal
Foto Einfahrregal
Foto Einfahrregal
Foto Einfahrregal

Der er generelt de samme fordele ved BITO dybdestablingsreoler som ved BITO gennemløbsreoler, men gennemløbsreoler kan betjenes fra begge sider: På den ene side indlagres og på den anden side plukkes varerne. Her plukkes de varer, der blev indlagret først, efter FIFO-princippet (First in First out).

03

Dine fordele

  • Omkostningseffektiv løsning

  »I dybdestablingsreoler kan paller lagres meget kompakt, og det sparer dyr lagerplads.

  • Perfekt udnyttelse af pladsen

  »Med dybdestablingsreoler udnyttes pladsen på lageret meget effektivt.

  • Skånsom og sikker lagring

  »Trykfølsomme varer kan opbevares skånsomt i denne type lagerreol, hvor uensartet læssede paller også kan lagres sikkert og kompakt.

  • Systemspecifik fordel ved gennemløbsreoler

  »I gennemløbsreoler kan der opnås en højere omsætningshastighed end i dybdestablingsreoler.

Regalansicht Einfahrregal im Vergleich zum Palettenregal, Einsparung Lagerfläche, Zeichnung
Regalansicht Einfahrregal im Vergleich zum Palettenregal, Einsparung Lagerfläche, Zeichnung
Grundrissplanung Einfahrregal im Vergleich zum Palettenregal, Volumennutzung der Halle, Zeichnung
Grundrissplanung Einfahrregal im Vergleich zum Palettenregal, Volumennutzung der Halle, Zeichnung
04

Komponenter og ekstraudstyr

Reolgavle

Detailansicht der Stützrahmen / Stützen für Einfahrregal, Zeichnung
Detailansicht der Stützrahmen / Stützen für Einfahrregal, Zeichnung
  • Høj stabilitet
  • Stor bæreevne

  »Reolgavlen er en komponent fra det gennemprøvede BITO pallereolsystem. Den er komplet boltet sammen og har stor bæreevne. Reolgavlene forbindes indbyrdes med langsgående rigler. Ekstra beslag og vandret samt lodret krydsafstivning kombineret med horisontale beslag garanterer, at reolanlægget er fast forbundet og meget stabilt.

Krogkonsol

Detailansicht der Hakenkonsole des Einfahrregals für Paletten ohne Überstand, Zeichnung 02
Detailansicht der Hakenkonsole des Einfahrregals für Paletten ohne Überstand, Zeichnung 02
  • Hurtig montage
  • Højdejusterbar
  • Stor bæreevne

  »Hurtig montage med et enkelt kliksystem: Konsollens fire kroge hægtes ind i reolstolpens slidser og sikres derefter med en sikringssplit, så den ikke kan løftes af ved et uheld. Konsollen er også velegnet til tung last og kan højdeindstilles i intervaller på 50 mm.

Detailansicht der Hakenkonsole des Einfahrregals für Paletten mit Überstand, Zeichnung 02
Detailansicht der Hakenkonsole des Einfahrregals für Paletten mit Überstand, Zeichnung 02
  • Udragende gods

  »Den bredere konsol anvendes til paller med udragende gods. Den sikres med en skrue.

Bærebjælker til paller

Detailansicht der Palettenauflage für Einfahrregal, Zeichnung
Detailansicht der Palettenauflage für Einfahrregal, Zeichnung
  • Sikkert løft af pallen
  • Stor stabilitet

  »Palleunderstøtningerne skrues fast på bærebjælken. De brede flade palleunderstøtninger med skrå sider bevirker, at pallerne placeres sikkert i lagerreolen.

Føringsskinne med indkøringscentrering

Detailansicht der Führungsschiene mit Einfahrzentrierung für Einfahrregal, Zeichnung
Detailansicht der Führungsschiene mit Einfahrzentrierung für Einfahrregal, Zeichnung
  • Føring af gaffeltruck med styreskinner
  • Indkøringscentrering

  »Indkøringskanalerne kan forsynes med styreskinner. De sikrer, at gaffeltrucken holder sig i sporet.

Påkørselsbeskyttelse type EF og påkørselsbeskyttelse type AS 40.2

Detailansicht des Anfahrschutz Typ EF für Einfahrregal, Zeichnung
Detailansicht des Anfahrschutz Typ AS 40.2 für Einfahrregal, Zeichnung
Detailansicht des Anfahrschutz Typ EF für Einfahrregal, Zeichnung
Detailansicht des Anfahrschutz Typ AS 40.2 für Einfahrregal, Zeichnung
  • Beskyttelse af stolperne
  • Optisk signal

  »Ifølge brancheforeningens sikkerhedsforskrifter skal reolstolperne i hjørnerne sikres mod påkørsel med gaffeltruck og lignende. Den opgave opfylder vores truckværn type AS 40.2.

  »Stolpebeskyttelse type EF beskytter reolstolperne i midten af reolen mod skader som følge af påkørsel med gaffeltruck.

  De forskellige typer truckværn har forskellige udformninger (se billedet). Begge typer er 400 mm høje, dvs. 100 mm højere end krævet iht. brancheforeningens sikkerhedsforskrifter. De har signalgul plastbelægning (RAL 1003) og er påklæbet sort-gul folie.

Sikring mod gennemskubning

Detailansicht der Durchschubsicherung in Ebene für Einfahrregal, Zeichnung
Detailansicht der Durchschubsicherung in Ebene für Einfahrregal, Zeichnung
  • Stop til sikring mod ukontrolleret gennemskubning
  • Beskyttelse mod skader

  »Stoppet skrues på bærebjælken i bunden af lagerkanalen. Denne massive profil forhindrer, at paller ukontrolleret skubbes for langt ind i lagerkanalen, og varerne beskyttes mod skader.

Sikring mod gennemskubning på gulvetage

Detailansicht der Durchschubsicherung / Bodenwinkel für Einfahrregal, Zeichnung
Detailansicht der Durchschubsicherung / Bodenwinkel für Einfahrregal, Zeichnung
  • Stop til sikring mod ukontrolleret gennemskubning
  • Beskyttelse mod skader

  »Stoppet i gulvetage sikrer, at pallerne ikke skubbes for langt ind i reolen, og det forhindrer, at der sker skader på dybdestablingsreolens krydsafstivninger eller lagerbygningens vægge.

Pallecentrering

Detailansicht der Palettenauflage mit Palettenzentrierhilfe für Einfahrregal, Zeichnung
Detailansicht der Palettenauflage mit Palettenzentrierhilfe für Einfahrregal, Zeichnung
  • Pallecentrering
  • Beskyttelse af konsollerne

  »Pallecentreringsenheden skrues sammen med konsollen i indlagringsområdet. Den gør det lettere at centrere pallerne, når de sættes op på bærebjælkerne og beskytter konsollerne mod påkørsel.

Er du overbevist?

Vi glæder os til at høre fra dig:
+45 70 21 51 51

BITO Newsletter