Scroll
01

Det rette valg, f.eks. når ...

  • der skal etableres et pladsbesparende, computerstyret lager, der optimerer lagerpladsen.
  • der er behov for et stort buffer- eller ekstra kapacitet
  • det skal sikres, at der altid er varer på lager, som er tilgængelige
  • fejlprocenten skal være på et minimum, da al håndtering sker automatisk
  • korte gennemløbstider er vigtige.

Kan du nikke ja til flere af disse punkter?

Så læs videre, eller kontakt os på tlf.
+45 7021 5151

02

Systemet

Automatiserede reollagre til paller er normalt fuldautomatiske, men de kan også etableres som en semi-automatisk løsning. Semi-automatiske reollagre anvendes for det meste som buffer- eller reservelagre.

Anvendelse af et automatiseret system sparer meget tid i en virksomheds logistikprocesser. Der er især tydelige økonomiske fordele som følge af tidsbesparelsen i automatiserede systemer sammenlignet med manuelle løsninger, især når der anvendes gennemløbsreoler til plukning af enkelte varer. Automatiserede løsninger er således et godt alternativ til manuelle løsninger.

Gennemløbstiden er langt kortere, fejlprocenten ved indlagring og plukning er stort bort elimineret, der er altid varer på lager, og behovet for lagerplads og lagerbygninger er væsentlig mindre med et automatiseret lagersystem. Via et computerstyret system håndteres løbende lagerstyring, hvorved at lageret altid er opdateret

Det automatiserede reollager til paller er et lukket system og har derfor den fordel, at uvedkommende ikke har adgang til varerne.

Ved konstruktion af automatiserede reollagre til paller arbejder BITO altid sammen med anerkendte producenter af reolkraner.

03

Dine fordele

  • Kortere gennemløbstider

  »Omsætnings- og plukkehastigheden er væsentligt højere i et automatiseret lagersystem end i manuelle systemer, og det kan derfor også håndtere et større antal ordrer.

  • Lav fejlprocent

  »I automatiserede reollagre til paller er hele logistikprocessen computerstyret. Det reducerer fejlprocenten ved indlagring og plukning betydeligt.

  • Sikring af lagerbeholdningen

  »Reolerne i et automatiseret lager fyldes løbende op, hvilket styres af en computer. Det sikrer, at alle varer altid er på lager.

  • Plads- og arealgevinst

  »Automatiserede systemer kræver meget mindre lagerplads til samme mængde varer end manuelle systemer. De automatiserede systemer udnytter rummet og arealet bedre og reducerer dermed de samlede håndteringsomkostninger.

04

Automatisk palle-gennemløbsreol-system

  • Uafbrudt plukning af hele paller og enkelte varer fra en palle.

  »I gennemløbsreoler til paller indlagres pallerne med en transportenhed (se tegningen) eller med en lagerkran. Plukkesiden forsynes automatisk ved hjælp af transportenheden. Lagermedarbejderen har hele tiden en ekstra palle stående klar som reserve. Så snart en palle er kørt frem til plukkestationen, fyldes den tomme palleplads (reserve) op igen.

  For at få større lagerkapacitet kan man udnytte lagerhallens fulde højde og etablere ekstra statiske lagerpladser med transportenheder over kanalerne. Anlægget kan også konstrueres med ekstra gennemløbskanaler, så flere paller kan lagres bag hinanden.

  »På plukkesiden kan der enten plukkes enkelte varer fra paller eller hentes hele paller med palleløfter eller gaffeltruck.

  »Hvis anlægget er konstrueret til at hente pallerne med palleløfter eller gaffeltruck, er der en tredelt rullebane på plukkesiden. Mellemrummet mellem rullebaneskinnerne er beklædt med køreplader, så lagerkranen kan køre derind uden problemer.

Er du overbevist?

Vi glæder os til at høre fra dig:
+45 70 21 51 51

BITO Newsletter