• Produktionssteder

Scroll

Reolsystemer – produktion

Alle vores reolsystemer uden undtagelse fremstilles i BITO's hovedsæde i Meisenheim – til små, store, lette, tunge, omfangsrige eller lange varer og fra enkeltreoler til reolsystemer i flere niveauer. Produktionen sker med anvendelse af den nyeste teknologi. Den høje automatiseringsgrad inden for profilering, hyldefremstilling og de nyeste kant-, stanse- og bukkesystemer muliggør en dimensionsnøjagtig produktion med ensartet høj kvalitet. Professionel forberedelse og løbende optimering af produktionsprocesserne sikrer en hurtig og pålidelig ordrebehandling.

På vores fabrik i Meisenheim fremstiller vi reolløsninger i høj kvalitet på et produktionsareal på 45.000 m². Vi kortlægger hele processen - fra udvikling/test til udstyrsdesign og værktøjsfremstilling til produktionen, og hele vejen indtil vores logistikafdeling afsender varer i topkvalitet til tiden verden over. Vi sikrer en fortsat vækst gennem løbende videreudvikling af vores medarbejdere og vores produktionsprocesser. Vores innovative og aktive investeringspolitik gør det muligt for os at anvende den nyeste teknologi og samtidig kunne tilbyde kunderne pålidelig betjening via forskellige salgskanaler. Både når det drejer sig om små partier og specialkomponenter til kundespecifikke formål, store projekter og serieproduktion til direkte udlevering samt ekspreslevering, er vi en troværdig partner. Vores specialister mestrer den nyeste stanse- og formgivningsteknik på topmoderne og energibesparende maskiner. Som en del af vores løbende forbedringsproces analyserer og videreudvikler vi forretningsprocesserne, så vi kan leve op til de stigende krav på markedet og fra kunderne. Vores veluddannede og motiverede medarbejdere er garanter for, at vi også fremover kan være førende på markedet.

Dominik Freyland-Mahling, Administrerende direktør Meisenheim

Kassesystemer – produktion

Fabrikken med produktion af plastkasser er en af de mest avancerede i branchen. BITO-kasserne fremstilles på effektive og topmoderne sprøjtestøbemaskiner. I vores store forarbejdningscenter kan kasserne tilpasses de enkelte kunders behov. BITO forarbejder kasserne på mange forskellige måder, f.eks. med automatisk påsætning af stregkodeetiketter og udfræsning og boring af kasser med brandsikringsegenskaber. Vi kan også opfylde ønsker om virksomhedslogo, specialmål, specialindlæg og forstærkninger. Hele vores produktionsforløb er kendetegnet ved høj automatiseringsgrad og fleksibilitet.

Vores topmoderne fabrik er løbende blevet udviklet siden etableringen i 2000. Vi fremstiller kvalitetsprodukter på vores energibesparende sprøjtestøbemaskiner i den nyeste generation og har år efter år kunnet øge vores materialeomsætning betydeligt. Proceskæden for plastkasser begynder med produktudvikling og går via produktion, produktforarbejdning, lagring og plukning til den endelige afsendelse af varen. Videndeling og tæt kommunikation mellem alle områder gør, at vi også kan opfylde særlige kundeønsker med meget kort leveringstid. Brugen af hybridsprøjtestøbemaskiner og godt organiseret genbrug af kasser er blot to eksempler på praktiske tiltag, som vi har iværksat for at efterleve virksomhedens principper om miljøvenlighed og bæredygtig udnyttelse af ressourcerne. Løbende optimering er fast indarbejdet i vores processer, og kombineret med vores veluddannede medarbejdere sikrer det, at vi altid kan arbejde målrettet ud fra kundens forventninger og opfylde kravene, så kundetilfredsheden fortsat kan øges. Også fremover vil vi her arbejde systematisk på at videreudvikle de nødvendige færdigheder og kompetencer.

Henrik Wolf, fabrikschef, Lauterecken

Reolsystemer – produktionsanlæg

Vores nye fabrik i Zimna Wódka i det sydlige Polen er den anden hjørnesten til fremstilling af BITO-reoler. Produktionsanlægget opererer med den samme avancerede teknologi som vores anlæg i Meisenheim. Vores produkter fremstilles på fuldautomatiske, robotunderstøttede produktionslinjer og opfylder de mest avancerede kvalitetsstandarder som garanti for den højeste kundetilfredshed. Effektivt indkøb af råvarer med korte fragtruter samt optimerede produktionsprocesser er med til at give os konkurrencefordele og korte gennemløbs- og leveringstider.

Det nye produktionsanlæg og lager stod færdigt i midten af 2019 på en 15.000 m2 stor grund. Ved hjælp af de nyeste fremstillingsprocesser er vi i stand til at skære ned på energiforbruget og således reducere vores miljøpåvirkning. Fabrikkens fortrinlige beliggenhed understøtter BITO’s fortsatte vækst og markedsposition i Central- og Østeuropa. Vi er tættere på vores kunder og kan derfor reagere endnu hurtigere på deres behov. Vores succes er baseret på motiverede og dygtige medarbejdere understøttet af innovative IT-systemer for hurtig og effektiv ordrebehandling. Hver dag fokuserer vi på at udføre vores opgaver til perfektion samt løbende at styrke vores kompetencer.

Marek Ilczuk, fabrikschef Polen

BITO Newsletter