Scroll
01

Det rette valg, f.eks. når ...

  • der skal opnås en høj plukkeydelse. Med gennemløbsreoler øges omsætningshastigheden til det femdobbelte sammenlignet med en lagerreol.
  • der skal plukkes varer med hurtig omsætning og/eller varer med middel omsætning og høj lageromsætningshastighed uden driftsstop som følge af manglende opfyldning af lageret .
  • kundeordrer skal afvikles hurtigt og rentabelt, og plukkefejl så vidt muligt skal undgås.
  • varer og komponenter skal leveres hurtigt og overskueligt efter FIFO-princippet til arbejdsstationer eller langs produktionslinjer.

Kan du nikke ja til flere af disse punkter?

Så læs videre, eller kontakt os på tlf.
+45 7021 5151

02

BITO gennemløbsreol

  • I gennemløbsreoler opbevares varerne efter FIFO-princippet. Plukningen sker efter "Mand til vare"-princippet.
  • Gennemløbsreolerne fyldes op bagfra. Varerne kører på plastruller hen til modsatte side, hvor de kan plukkes efter behov.
  • I gennemløbsreoler opbevares varerne enkeltvis i plastkasser eller som salgsenheder.
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Ave 02
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Zwilling J.A. Henkels AG
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Hoermann
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Borg Warner
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Eurotape
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Ave 02
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Zwilling J.A. Henkels AG
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Hoermann
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Borg Warner
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Eurotape
 • BITO gennemløbsreoler

  • Fleksibel løsning
  • Øget effektivitet
  • Kompakt, overskuelig lagring
  • Gennemtænkt ergonomi
  • Hurtig afskrivning

  »Gennemløbsreoler er både egnede som kanban-reoler i produktionen og som lager- og plukkereoler. De er fleksible, og varerne kan lagres kompakt og overskueligt. Korte transporttider øger systemets effektivitet, arbejdstiderne bliver kortere, samtidig øges omsætningshastigheden, og investeringen i anlægget er ofte tilbagebetalt i løbet af et år. En gennemtænkt ergonomisk konstruktion sørger for at aflaste medarbejderne.

Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Meyer
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz König 01
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Meyer
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz König 01
 • BITO gennemløbsreoler med bufferlager

  • Plukkestationer nederst
  • Pallepladser som bufferlager foroven
  • Korte transporttider ved lageropfyldning
  • Effektiv udnyttelse af pladsen

  »Gennemløbsreoler med bufferlager er konstrueret, så varerne er klar til plukning i den nederste del af lagerreolen, og der er ekstra lagerplads foroven i form af pallepladser. Pallepladserne anvendes som bufferlager til de enkelte gennemløbsniveauerfor at have så korte transporttider som muligt ved lageropfyldning. Desuden kan lagerbygningen udnyttes i fuld højde.

Foto Stückgutdurchlaufregal, Beschickung mit automatisiertem Kleinteilelager AKL, Referenz Zwiling J.A. Henkels AG
Foto Stückgutdurchlaufregal, Beschickung mit automatisiertem Kleinteilelager AKL, Referenz Zwiling J.A. Henkels AG
 • Automatiserede BITO gennemløbsreoler

  • Hurtigere ordrebehandling
  • Langt færre plukkefejl
  • Optimal pladsudnyttelse
  • Udsøgte systempartnere

  »Automatiserede eller semi-automatiserede gennemløbsreoler sikrer ekstra hurtig ordrebehandling. Samtidig er fejlraten ved plukning næsten nul, og pladsen på lageret udnyttes optimalt. Ved opbygning af automatiserede gennemløbsreoler arbejder BITO udelukkende sammen med særligt udvalgte, anerkendte producenter af lagerkraner.

04

Dine fordele

Generelle fordele

Diagramm, Vergleich Kommissionierzeit, Zeichnung 02
Diagramm, Vergleich Kommissioniermethoden
Diagramm, Vergleich Kommissionierzeit, Zeichnung 02
Diagramm, Vergleich Kommissioniermethoden
  • Høj plukkehastighed, høj produktivitet
  • Korte gennemløbstider, stor pladsbesparelse

  Varerne er synlige, og transporttiden er meget lav, hvilket reducerer tidsforbruget til vareplukning med omkring 40 % sammenlignet med plukning i almindelige lagerreoler. Varerne er synlige, og transporttiden er meget lav, hvilket reducerer tidsforbruget til vareplukning med omkring 40 % sammenlignet med plukning i almindelige lagerreoler. Det øger plukkemedarbejdernes effektivitet, og reducerer samtidig ordrebehandlingstiden. Den mere kompakte varelagring medfører, at der kan opnås pladsbesparelser på 30 % og derover. Den nøje adskillelse af opfyldnings- og plukkegange øger også medarbejdernes produktivitet.

  • Lavere ulykkesrisiko, høj sikkerhed
  • Lang levetid

  »I gennemløbsreoler er opfyldningen af lagerreolerne og plukningen af varer adskilt. Det reducerer risikoen for ulykker markant. Desuden garanterer systemets robuste og massive komponenter også en lang levetid, selv med intensiv brug. Investeringen i anlægget kan ofte afskrives i løbet af et enkelt år, så anskaffelsen af et BITO gennemløbsreolsystem er heller ikke forbundet med en økonomisk risiko.

Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Foto 01
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Greifkurve, Zeichnung
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Foto
Stückgutdurchlaufregal, Referenz Andrae - Noris Zahn AG Foto
Stückgutdurchlaufregal, Foto 02
Foto Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Referenz SK Pharma Logistics GmbH 01
Stückgutdurchlaufregal, Foto 03
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Foto 01
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Greifkurve, Zeichnung
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Foto
Stückgutdurchlaufregal, Referenz Andrae - Noris Zahn AG Foto
Stückgutdurchlaufregal, Foto 02
Foto Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Referenz SK Pharma Logistics GmbH 01
Stückgutdurchlaufregal, Foto 03
  • Gennemtænkt ergonomi, støjsvage rullelister
  • Aflastning af medarbejderne

  »BITO gennemløbsreoler er ergonomisk gennemtænkte i konstruktionen. Planlægningen af en optimal plukkebevægelse ved udformningen af reolfronten understøtter medarbejdernes naturlige bevægelser ved plukning. Desuden er rullelisterne med plastaksler ekstremt støjsvage, og det minimerer støjniveauet. Den overskuelige adgang til alle varerne på plukkesiden af lagerreolen og de korte transportveje aflaster medarbejderne i deres daglig arbejde.

  • Let at tilpasse til nye krav
  • Kan til enhver tid udvides og ombygges

  »Gennemløbsreoler kan også ombygges og udvides, efter at de er blevet monteret. Det gør det nemt at reagere fleksibelt på ændrede forhold, når det er nødvendigt. Det er også muligt at eftermontere BITO gennemløbsniveauer i eksisterende pallereoler.

Foto Stückgutdurchlaufregal
Foto Stückgutdurchlaufregal
  • Lagring af varer sorteret efter type
  • Bedst mulig overvågning

  »Når FIFO-princippet overholdes nøje, og varerne lagres sorteret efter type i hver sin lagerkanal, er det nemt at overvåge batches og holdbarhedsdatoer. Den overskuelige lagring hjælper også med at undgå plukkefejl og dermed reklamationer over forkert antal.

Særlige fordele ved dette system

Foto Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Referenz SK Pharma Logistics GmbH 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Zeichnung 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Foto 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Zeichnung 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Foto
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Zeichnung
Foto Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Referenz SK Pharma Logistics GmbH 03
Foto Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Referenz SK Pharma Logistics GmbH 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Zeichnung 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Foto 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Zeichnung 02
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Foto
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Zeichnung
Foto Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen mit integrierter Fördertechnik, Referenz SK Pharma Logistics GmbH 03
  • Udformning af reolfronten efter varernes type og dimensioner
  • Lige gennemløbsramme
  • Gennemløbsramme med knæk
  • Gennemløbsramme med integreret transportteknik

  »BITO gennemløbsreoler fås med forskellige gennemløbsrammer. Valget af gennemløbsramme afhænger primært af de plukkede varers type og dimensioner. Den anden opbygningsfaktor er, om og i hvor høj grad transportstrækningerne er integrerede i reolstrukturen.

  »Opbygningen af reolfronten har væsentlig indflydelse på plukkehastigheden. Det er meget vigtigt at tage hensyn til ergonomien, hvor især hyldeknæk forrest letter varepluk. Det omfatter især planlægningen af plukkebevægelsen, der skal svare til naturlige bevægelser ved opsamling.

Lige gennemløbsramme

Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Zeichnung 01
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in gerader Ausführung, Zeichnung 01
  • Optimal udnyttelse i højden med kompakt lagring

  »Lige gennemløbsrammer har den fordel, at reolsystemet kan udnyttes i hele højden takket være den kompakte lagring af varerne. Denne variant er egnet til plukning af hele lagerenheder.

Gennemløbsramme med knæk

Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Zeichnung 01
Stückgutdurchlaufregal mit Durchlaufrahmen in abgeknickter Ausführung, Zeichnung 01
  • Godt overblik og hurtig plukning

  »Gennemløbsrammer med knæk giver ekstra godt overblik over lagerbeholderne i lagerreolen. Perfekt egnet til plukning af enkelte varer. Lettere adgang til varen, der kan plukkes hurtigere og nemmere.

Gennemløbsramme med integreret transportteknik

Stückgutdurchlaufregal mit angetriebenen und nicht angetriebenen Förderstrecken, Zeichnung
Stückgutdurchlaufregal mit angetriebenen und nicht angetriebenen Förderstrecken, Zeichnung
  • Maksimal plukkehastighed

  »Gennemløbsreoler med integreret transportteknik øger plukkehastigheden og produktiviteten markant, da lagermedarbejderne ikke behøver dreje kroppen hen mod en bagvedliggende transportstrækning.Denne variant er ideel, når lagermedarbejderne skal plukke varer til hver enkelt ordre.

05

Komponenter og ekstraudstyr

Tilpasning af BITO reolanlæg

Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz SK Pharma Logistics GmbH
Detailansicht eines Stützenadapters für ein Stückgutdurchlaufregal, Foto 01
Detailansicht eines Stützenadapters für ein Stückgutdurchlaufregal, Foto 02
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz SK Pharma Logistics GmbH
Detailansicht eines Stützenadapters für ein Stückgutdurchlaufregal, Foto 01
Detailansicht eines Stützenadapters für ein Stückgutdurchlaufregal, Foto 02
  • Nem eftermontering efter behov
  • Nem montage af adaptere til reolstolper
  • Fleksibel kanalinddeling og højderegulering af gennemløbsramme
  • Højere plukkehastighed

  »Det er nemt at indlægge et dynamisk plukkeområde til statiske BITO pallereoler efter behov ved at eftermontere en gennemløbsramme i gulvniveau. Det reducerer transportvejene og ordrebehandlingstiden. Pallereolen ændres ved at montere reolstolpeadaptere, som gennemløbsrammen nemt hægtes fast i. Gennemløbsrammerne tilpasses fleksibelt til kravene, de kan opdeles og tilpasses i højden. Det er også nemt at fjerne disse rammer igen.

Hurtigt udskiftelige baner

Foto Schnellwechselbahn für ein Stückgutdurchlaufregal 02
Foto Schnellwechselbahn für ein Stückgutdurchlaufregal 01
Detailansicht einer Schnellwechselbahn für ein Stückgutdurchlaufregal 02
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Dachser 01
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Dachser 02
Foto Schnellwechselbahn für ein Stückgutdurchlaufregal 02
Foto Schnellwechselbahn für ein Stückgutdurchlaufregal 01
Detailansicht einer Schnellwechselbahn für ein Stückgutdurchlaufregal 02
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Dachser 01
Foto Stückgutdurchlaufregal, Referenz Dachser 02
  • Høj fleksibilitet
  • Nem udskiftning og montering af segmenter
  • Øget systemeffektivitet

  »Hvis pallereolerne skal ombygges midlertidigt til plukkereoler, er det nemt at tilføje hurtigt udskiftelige baner, der lægges ind i lagerreolen i en håndevending.

Rullelister

Detailansicht eines Durchlaufrahmens für ein Stückgutdurchlaufregal
Detailansicht eines Durchlaufrahmens für ein Stückgutdurchlaufregal
  • Mindste akselafstande
  • Letkørende
  • Præcise køreegenskaber

  »Rullelisterne er en væsentlig del af gennemløbsreolen. BITO rullelister fås med meget små akselafstande. De effektive, letkørende rullelister med præcise køreegenskaber sikrer, at varerne kører lige gennem lagerkanalen. De effektive, letkørende rullelister med præcise køreegenskaber sikrer, at varerne kører lige gennem lagerkanalen.

Cylindrisk plastrulle

Detailansicht der Rollenleiste mit Zylinderrollen und Kunststoffachse 02
Detailansicht der Rollenleiste mit Zylinderrollen und Kunststoffachse 02
  • Meget robuste
  • Ekstra gode transportegenskaber

  »Vores bestseller til alle anvendelsesformål: Cylinderruller i plast er meget robuste og har en bæreevne på 4 kg pr. rulle. Cylinderrullerne, der er fremstillet af plast af høj kvalitet, kører meget let og har brede ruller, så de er velegnede til alle typer lagerenheder. Den tætteste rulledeling er på 28 mm.

Cylindrisk plastrulle med stålaksel

Detailansicht der Rollenleiste mit Zylinderrollen und Stahlachse 02
Detailansicht der Rollenleiste mit Zylinderrollen und Stahlachse und ESD Zeichen
Detailansicht der Rollenleiste mit Zylinderrollen und Stahlachse 02
Detailansicht der Rollenleiste mit Zylinderrollen und Stahlachse und ESD Zeichen
  • Ideelle til beholdere med en vægt på over 30 kg
  • Meget gode transportegenskaber

  »Disse cylinderruller i plast har stålaksel og derfor ekstra god bæreevne. Bæreevnen er 8 kg pr. rulle. Rullerne har vedvarende gode transportegenskaber, den mindste rulleafstand er 28 mm.

  »Sporkransruller i plast fås også i en elektrisk ledende version (ekstraudstyr).

Sporkransrulle i plast

Detailansicht einer Rollenleiste mit Spurkranzrollen und Kunststoffachse in weiß für ein Stückgutdurchlaufregal 02
Detailansicht einer Rollenleiste mit Spurkranzrollen und Kunststoffachse in schwarz und ESD Zeichen für ein Stückgutdurchlaufregal
Detailansicht einer Rollenleiste mit Spurkranzrollen und Kunststoffachse in weiß für ein Stückgutdurchlaufregal 02
Detailansicht einer Rollenleiste mit Spurkranzrollen und Kunststoffachse in schwarz und ESD Zeichen für ein Stückgutdurchlaufregal
  • Optimal gennemløbshastighed for lette lagerbeholdere
  • Mange ruller med lille afstand

  »Sporkransrullerne er primært egnet til lagerenheder og beholdere med stabil, markeret sidekant. Ved brug af disse ruller er det ikke nødvendigt med ekstra opdeling af rullebanen, det gør især gennemløbet af lette beholdere meget bedre. Bæreevne 4 kg pr. rulle, rulleafstand 42 mm.

   

  »Sporkransruller i plast fås også i en elektrisk ledende version (ekstraudstyr).

Bremserulle

Detailansicht einer Bremsrolle für Stückgutdurchlaufregal
Detailansicht einer Bremsrolle in einer Rollenleiste mit Zylinderrollen und Kunststoffachse für ein Stückgutdurchlaufregal 02
Foto einer Bremsrolle in einer Rollenleiste mit Zylinderrollen für ein Stückgutdurchlaufregal
Detailansicht einer Bremsrolle für Stückgutdurchlaufregal
Detailansicht einer Bremsrolle in einer Rollenleiste mit Zylinderrollen und Kunststoffachse für ein Stückgutdurchlaufregal 02
Foto einer Bremsrolle in einer Rollenleiste mit Zylinderrollen für ein Stückgutdurchlaufregal
  • Undgå skader på varerne
  • Opbevaring af beholdere med forskellig vægt

  »Bremseruller nedsætter gennemløbshastigheden ved at nedbremse varerne let i hele rullebanens længde. På den måde kan lagervarer – også med forskellig vægt – køre sikkert på rullebanen uden at blive beskadiget. Ved brug af bremseruller er det også muligt at lagre varer på etager med kraftigere hældning samt mere kompakt i dybere lagerkanaler. Bremserullerne er egnet til beholdere med en vægt fra 3 til 30 kg.

06

Er du overbevist?

Vi glæder os til at høre fra dig:
+45 70 21 51 51

BITO Newsletter