• Industriproduktion

  Robuste og intelligente lagerløsninger til produktion og fremstilling

Scroll

Brancheinformation

Den industrielle produktion står over for store omvæltninger. Industristandard 4.0 og den dermed øgede digitalisering, automatisering og dataintegration vil fuldstændigt ændre den industrielle produktion. I Smart Manufacturing er alle komponenter forbundet med hinanden via Internet of Things og udveksler data. Cyberfysiske systemer muliggør selvorganisering og tilpasning til skiftende produktionsforhold og virksomhedens ordresituation. Produktionen er fuldautomatisk, og det betyder, at der ikke nær så tit er behov for menneskelig indgriben. Selv batchstørrelse 1 - d.v.s. kundetilpassede produkter til masseproduktion - er mulig. Smart Manufacturing omfatter mange forskellige teknologier såsom dataudveksling mellem maskiner, sensorer og mennesker via internettet (Industrial Internet of Things, IIoT), behandling og analyse af big data, avanceret robotteknologi, rapid prototyping, 3D-print, augmented reality og meget mere.

Målet med en sådan intelligent produktion er at forbedre produktionsresultaterne ved at analysere data og identificere mulighederne for automatisering af enkeltstående processer. Med analyse af de enorme datastrømme (big data) fra netværksmaskinerne er det også muligt f.eks. at opdage en forestående fejl på enkelte eller grupper af maskiner og således iværksætte forebyggende vedligeholdelse eller udskiftning af dele. På den måde kan man undgå nedetid. Datatendenser kan også analyseres for at afdække langsom eller ineffektiv produktion. I en Smart Factory udføres intelligent produktion ved hjælp af førnævnte teknologier og organisatoriske principper. Den smarte fabrik betegner et produktionsmiljø, der organiserer sig selv, og som derfor er ekstremt tilpasningsdygtigt.

Tendenser i den industrielle produktion

  • Industri 4.0 og den dermed tiltagende digitalisering, automatisering og dataintegration er med til at ændre industriproduktion fuldstændigt og gøre den hurtigere og mere effektiv.
  • I intelligent produktion tilrettelægger produktionsprocesserne sig selv og er således utroligt omstillingsparate. Selv batchstørrelse 1 (engangsproduktion) er mulig.
  • Det stigende antal varianter (batchstørrelse 1) og den høje mængdefleksibilitet skal kunne håndteres af lagre, der let kan tilpasses.
  • Kortere udviklingstider og produktlivscyklusser kræver fleksible og dynamiske logistiksystemer.
  • Intelligent produktion er kun relevant i forbindelse med "lean production" og "lean logistics". Kanban-systemer, just-in-time levering, lean-lagerstyring, Kaizen og mange andre metoder og processer bruges inden for intelligent produktion. Kaizen står for høj forpligtelse til løbende optimering og forbedring.
  • Hele fabrikken med dens maskiner, komponenter, bygninger, robotter, automatiserede køretøjer og de produkter, der skal fremstilles, findes også digitalt parallelt med deres fysiske form. Adfærd, funktionalitet og kvalitet af enkeltstående fysiske komponenter såvel som hele produktionslinjer kan simuleres.
  • Pålidelige og intelligente lagersystemer med stregkoder og RFID integreres problemfrit i materialeflowet.

Krav til intelligent logistik i produktionen

I industriproduktion er det afgørende at have pålidelige, stabile og fleksible logistiksystemer, hvad enten det drejer sig om metalforarbejdning, kemisk industri eller storskala anlægsbyggeri. Råvarer og halvfabrikata skal være tilgængelige til tiden (JIT). Transparente lagerbeholdninger og materialeflow ved hjælp af RFID og stregkoder er et af mange vigtige elementer inden for produktionslogistik. Ligesom udviklingscyklusser bliver kortere, skal intralogistikken også koordinere stadigt mere fleksible mængder og varianter. En perfekt koordineret logistik er en forudsætning for, at industriproduktion er internationalt konkurrencedygtig.

Naturligvis giver intelligent produktion kun mening i forbindelse med "lean production" og "lean logistics", da fokus altid er på effektivitet. Lean-logistik kan beskrives som en måde, hvorpå man kan eliminere overflødige processer fra forsyningskæderne for dermed at øge produktflow og -hastighed. Kanban er et system til styring af materialeflow og produktion efter pull-konceptet. Produktionsstyringen er decentraliseret ved hjælp af datakort - kendt som Kanban på japansk. Herved udløses individuelle produktions- og logistikprocesser. Nu til dags bruger man dog lagringsmedier som stregkoder eller RFID-chips i stedet for Kanban-kort. Data eller produktionsordrer overføres via WIFI til lagerstyringssystemet, ERP-systemet eller den pågældende komponentleverandør. Kanban-systemet sørger også for, at varer og komponenter kun leveres, når der er brug for dem (just-in-time (JIT) levering). Det fører igen til et lean-lager i virksomheden.

BITO har specielle reolsystemer og kasser til Kanban-systemer og logistik i vores produktprogram. Disse omfatter kasser til C-dele, som kombinerer fordelene ved reol- og plukkekasser, samt Euro-kasser. Alle kasser kan naturligvis udstyres med stregkoder eller RFID. Det mobile pallereolsystem PROmobile og PROmobile Synchro er særligt velegnet, når lagerpladsen skal udnyttes maksimalt, og der skal være adgang til alle individuelle kasser. Systemet er ideelt ved et bredt varesortiment og til batchstørrelse 1. Andre gode indsats- og anvendelsesområder er ved skiftende produktsortimenter eller sæsonudsving. Det førerløse transportsystem til kasser LEO Locative fra BITO er særligt velegnet til brug i automatiserede processer og automatiseret produktion på grund af dets store fleksibilitet, plug-and-play-løsning, stand-alone-system, lave anskaffelsesomkostninger og decentrale styring. Med LEO reduceres gåafstande, og arbejdsmiljøet for medarbejderne forbedres.

BITO tilbyder naturligvis mange andre lagertekniske komponenter til industriel produktion såsom statiske og dynamiske reolsystemer, enkelt- og fleretagers reolanlæg samt lager-, transport- og plukkekasser. Stabile kasser og opbevaringsløsninger som du trygt kan anvende i produktionsmiljøet. Inklusive intelligent styring og transparens via RFID.

BITO Newsletter