• Industriproduktion

    I produktionen kræves der driftssikre og intelligente lagerløsninger.

Scroll

Krav

I industriproduktionen – f.eks. metalforarbejdning, kemiindustrien eller byggeri af store anlæg – stilles der krav om driftssikre, robuste og fleksible logistiksystemer. Råvarer og halvfabrikata skal være rettidigt tilgængelige. Gennemskuelige lagre og materialeflows med RFID-tags og stregkoder er et af mange vigtige elementer i produktionslogistikken. Med den stadig hurtigere tekniske udvikling skal den interne logistik også være mere og mere fleksibel i koordinationen af mængder og varianter. I industriproduktionen er perfekt tilpasset logistik grundlaget for at opnå et forspring i den internationale konkurrence.

Trends

    • Kortere udviklingstid og kortere produktlevetid stiller krav om fleksible og dynamiske logistiksystemer.
    • Lagrene skal derfor kunne tilpasses et stadig større antal varianter og krav om høj fleksibilitet i forhold til mængder.
    • Driftssikre og intelligente lagersystemer med stregkoder og RFID kan integreres uden problemer i materialeflowet.