Bæredygtighed

Bæredygtig virksomhedsledelse er et af vores grundprincipper

  • Klimaneutral virksomhed
  • Miljørigtige produkter og løsninger
  • Ansvar for medarbejdere og samfund

En fantastisk mulighed for os alle

Idéen om bæredygtighed har altid været en del af BITO. At tage økonomisk, miljømæssigt og socialt ansvar er ikke kun en forpligtelse men også en stor mulighed. Ordentlig ledelse og arbejdspraksis, enkle processer og strukturer samt at interagere ærligt, åbent og jordnært i øjenhøjde er vigtige bidrag til at nå dette mål.

Da BITO søgte om at blive certificeret klimaneutral, var det ikke kun med blikket rettet mod vores image udadtil men også i forhold til vores opfattelse af os selv. Det er vigtigt for os, at vores medarbejdere også identificerer sig med dette mål.”

Winfried Schmuck, CEO i BITO-Lagertechnik

Ændret tankegang og handlemåde

Bæredygtig udvikling kræver et nyt mindset, der påvirker alle områder af forretningen. Takket være innovative teknologier og processer kan bæredygtig ledelse implementeres i hele forsynings- og værdikæden. Omhyggelig udvælgelse af råvarer, ressource- og miljøvenlig forarbejdning, brug af miljørigtige materialer samt effektiv logistik og engagement fra vores kunder er vigtige forudsætninger.

Erfaringsmæssigt ved vi, at et målrettet fokus på bæredygtighed og ansvar i forhold til miljø og samfund på ingen måde er i konflikt med innovation og ydeevne. Tværtimod opnår man herigennem et afbalanceret pris-ydelsesforhold, fair business practice med såvel leverandører og kunder og skaber opmærksomhed om miljømæssige og sociale spørgsmål.

Certificeret af TÜV Rheinland som klimaneutral virksomhed

Vi har ambitiøse mål med hensyn til miljøbeskyttelse og bæredygtig ressourceudnyttelse. Certificeringen som klimaneutral virksomhed er et logisk skridt i denne løbende proces.

Siden september 2021 har BITO været certificeret klimaneutral virksomhed af TÜV Rheinland. Certifikatet er et bevis på, at BITO kompenserer for sine verificerede CO2-udledninger via de klimabeskyttelsesforanstaltninger, man har truffet. Certifikatet baserer sig på virksomhedens beregnede CO2-aftryk. Vi er officielt klimaneutrale ifølge Scope 1+2, da 100 % af vores elforbrug kommer fra vedvarende energi. For at udligne Scope 3-emissioner samarbejder vi med leverandører inden for klimakompensation som GOLDSTANDARD eller myclimate.

"At drive en virksomhed i dag indebærer meget mere end at tjene penge. Vi forbruger naturens ressourcer hurtigere end nogensinde, selvom mange råvarer kun findes i begrænsede mængder. Klimaforandringernes påvirkning af miljøet, samfundet og økonomien er for længst blevet umulige at ignorere.

Bæredygtig virksomhedsledelse betyder, at du ikke kun handler i harmoni med naturen, men også med de mennesker, der arbejder for og med virksomheden, og dermed påtager et socialt ansvar for fremtiden.

Winfried SchmuckCEO i BITO-Lagertechnik

Certifikater

Alle BITO's produktionssteder overvåges og certificeres uafhængigt af hinanden. Det gør det muligt for BITO at garantere høje standarder i forhold til kvalitet, sikkerhed og bæredygtighed.

Find din egen kontaktperson.

Du er velkommen til at kontakte os på tlf.
+45 7021 5151

BITO Newsletter