Scroll
01

Perfekt når ...

    • du ønsker maksimal udnyttelse af din lagerplads og samtidig skal have adgang til de enkelte lastenheder.
    • du har brug for at opbevare et bredt varesortiment – særligt ideelt til batchstørrelse 1.
    • du har behov for at opbevare skiftende sortimenter eller følge sæsonudsving.

Passer nogle af punkterne på dig?

Kontakt os på tel.
+45 7021 5151

02

Systemet

PROmobile

BITO PROmobile er en mobil pallereol på hjul. Hver reol i lagerblokken er monteret på en elektrisk drevet vogn. Vognene kører på skinner indstøbt i gulvet.

Systemet styres direkte med anlæggests betjeningspanel eller med en fjernbetjening. Styring og integration med eksisterende lagerstyringssoftware er mulig.

Med mobile pallereoler reduceres behovet for dyr lagerplads. Takket være de mobile reolrækker åbnes kun én køregang ad gangen til udtagning af varer med gaffeltruck, mens resten af lagerarealet er optimalt udnyttet med lukkede rækker af pallereoler. Hver reolsektion kan flyttes, så du altid har adgang til alle paller. I stedet for én køregang til gaffeltruck kan flere smalle plukkegange åbnes samtidig ved behov.

Et mobilt pallereolsystem kan integreres direkte i en nyetableret lagerhal eller eftermonteres i en eksisterende.

PROmobile Synchro

BITO PROmobile Synchro adskiller sig fra PROmobile ved sin permanente afstandssynkronisering. Denne funktion sikrer, at reolrækkerne bevæger sig helt parallelt med hinanden, uanset om reolerne indeholder gods med forskellig vægt, eller om lasten er ujævnt fordelt.

I stedet for traditionel mekanisk styring er systemet elektrisk drevet for at sikre, at vognene altid står eller bevæger sig helt parallelt i forhold til hinanden. Optimal planlægning og opdeling af gangbredde og plukkegang kan således foretages med millimetermæssig nøjagtighed.

03

Videoer

04

Dine fordele

Generelle fordele

  • Größere Raumgewinnung mit verfahrbarer Palettenregalanlage PROmobile im Vergleich zur konventionellen Palettenregalanlage, Zeichnung
    • Pladsbesparelse

    »Maksimal lagerkapacitet med optimal udnyttelse af din lagervolumen. Ved nybyggeri kan du enten planlægge mindre lagerplads og således reducere byggeomkostningerne betydeligt, eller du kan disponere ekstra areal til eventuel fremtid udvidelse.

  • Kapazitätserhöhung mit verfahrbarer Palettenregalanlage PROmobile im Vergleich zur konventionellen Palettenregalanlage, Zeichnung
    • Øget kapacitet

    »I forhold til eksisterende (statiske) reolsystemer giver konvertering til et mobilt system en markant større lagerkapacitet.

Generelle fordele ved PROmobile Synchro

    • Permanent lave driftsomkostninger

    »Den synkroniserede kørsel reducerer slitage på hjul og skinner. Systemet holder derved længere, og vedligeholdelsesomkostningerne reduceres.

    • Uensartet belastning er ikke noget problem!

    »Selv ved uensartet belastning sikrer BITO PROmobile Synchro, at reolvognene og systemet kører parallelt. Dine varer kan fordeles i reolen, som det passer til din virksomheds drift uden hensyntagen til varernes type og vægt.

    • Optimerede køregange

    »BITO PROmobile Synchro gør det muligt at have procesoptimeret opbevaring af dine varer - varer med hurtig omsætning nær gangen og C-varer i den inderste del af reolvognen. Herved reduceres omkostninger til ind- og udlagring.

05

Funktioner i mobile reolanlæg fra BITO

  • Selvregulerende vognafstand:

    I konventionelle systemer øges eller mindskes afstanden mellem reolvognene alt efter den totale vægt af de opbevarede varer. Det kan medføre huller eller sågar ulykker på grund af reolrækker, der kører for tæt på hinanden. Medarbejderne er således nødt til at afstandsregulere manuelt. Derfor har vi som stanadard integreret selvregulerende afstandsmålere i vores vogne. Brugeren skal kun indstille afstanden én gang på kontrolpanelet, hvorefter afstanden opretholdes uanset vognens belastning. Det sparer tid og minimerer risiko for skader på anlæg og personale.

  • Selkäreppupaikat

    "Rygsækplads":

    En rygsækplads er en reolplads, der som et udhæng kan monteres forrest eller bagerst på en vogn. Det giver ekstra opbevaringsplads over flugtveje eller over gaffeltruckens køregang. På den måde kan lagerpladsen udnyttes endnu bedre.

  • Detailansicht des abgesetzten Bedientableaus für verfahrbare Palettenregalanlage PROmobile

    Separat betjeningspanel:

    Betjeningspanelet til et mobilt anlæg er placeret i et kontrolskab. Men med et fjernbetjeningspanel kan du placere et ekstra kontrolpanel efter ønske f.eks. i nærheden af en plukkestation. Denne løsning reducerer afstanden til betjeningspanelet og sparer meget tid.

  • Detailansicht der Steckdose am Verfahrwagen für verfahrbare Palettenregalanlage PROmobile

    Eludtag på reolvognen:

    En smart løsning: Stikkontakter på vognen gør regelmæssig rengøring meget lettere. Slut med at lede efter en stikkontakt!

Har vi overbevist dig?

Vi håber at høre fra dig:
+45 70 21 51 51

BITO Newsletter