Scroll
01

Det rette valg, f.eks. når ...

  • lagerpladsen ønskes udnyttet maksimalt og stadig med adgang til de enkelte varer.
  • der skal lagres et bredt varesortiment – systemet er især ideelt til partistørrelse 1.
  • der skal lagres skiftende sortimenter eller tages højde for sæsonudsving.

Kan du nikke ja til flere af disse punkter?

Så læs videre, eller kontakt os på tlf.
+45 7021 5151

02

BITO PROmobile – mobil lagerreol

PROmobile

BITO PROmobile pallereol er en mobil pallereol på hjul. Hver pallereol i lagerblokken er monteret på en elektrisk vogn. Vognene kører på skinner, der er lagt ned i gulvet.

Systemet er nemt at styre med et betjeningspanel på anlægget eller en fjernbetjening, og det er også muligt at foretage integration og styring med eksisterende lagerstyringssoftware.

Ved brug af mobile pallereoler reduceres behovet for dyr lagerplads. Med de mobile reolrækker åbnes kun én køregang til gaffeltrucken, resten af lagerarealet udnyttes optimalt med rækker af pallereoler. Hver enkelt pallereol kan flyttes, så man altid kan få adgang til samtlige paller. I stedet for én køregang til en gaffeltruck kan flere smalle plukkegange efter behov åbnes samtidig.

Et lagersystem med mobile pallereoler kan integreres direkte i en ny eller en eksisterende lagerhal.

PROmobile Synchro

Den mobile BITO PROmobile Synchro pallereol adskiller sig fra BITO PROmobile ved at være udstyret med synkronkørsel. Ved kørsel med pallereolerne sikrer denne funktion, at reolrækkerne bevæger sig parallelt, uanset om de enkelte reolhylder og reolerne er uensartet belastet. Styringen er ikke som hidtil mekanisk, men elektrisk, og det sikrer, at reolvognene altid står og bevæger sig parallelt i forhold til hinanden. Med dette system kan gangenes bredde planlægges med en tolerance på få millimeter og opdeles optimalt.

04

Dine fordele

Dine fordele

 • Größere Raumgewinnung mit verfahrbarer Palettenregalanlage PROmobile im Vergleich zur konventionellen Palettenregalanlage, Zeichnung
  • Pladsbesparelse

  »Maksimal lagerkapacitet med optimal udnyttelse af lagerets areal og højde med pladsbesparende mobile pallereoler: Ved byggeri af en ny lagerhal kan lagerrummet være mindre, og det reducerer byggeomkostningerne væsentligt – eller der bliver plads til ekspansion.

 • Kapazitätserhöhung mit verfahrbarer Palettenregalanlage PROmobile im Vergleich zur konventionellen Palettenregalanlage, Zeichnung
  • Forøgelse af lagerkapaciteten

  »Eksisterende (statiske) lagerreolsystemer kan ombygges til et mobilt system for at få betydeligt større lagerkapacitet.

Generelle fordele ved PROmobile Synchro

  • Generelt lave driftsomkostninger

  »Synkronkørsel reducerer slitage på hjul og skinner. Anlægget har længere levetid og lavere vedligeholdelsesomkostninger.

  • Her er uensartet belastning ikke noget problem!

  »Selv med uensartet belastning sikrer synkronkørslen med BITO PROmobile Synchro, at vognen og anlægget kører parallelt. Varerne kan fordeles i lagerreolen, som det passer bedst i virksomhedens drift, uden at der skal tages hensyn til varernes type og vægt.

  • Optimerede køregange

  »BITO PROmobile Synchro gør det muligt at indlagre varer procesoptimeret – varer med hurtig omsætning ved gangen og C-artikler for enden af vognen. Det reducerer omkostningerne til ind- og udlagring.

05

Mobil BITO lagerreol – funktioner

 • Selvregulerende vognafstand:

  I traditionelle systemer bliver afstanden mellem vognene større eller mindre afhængig af den samlede vægt på de indlagrede varer. Det kan medføre huller og føre til ulykker, fordi de mobile reoler kører for tæt på hinanden. Medarbejderne skal så regulere afstandene manuelt. Derfor har BITO indbygget selvregulerende afstandsmålere i reolvognene som standard. Så skal brugeren kun indstille afstanden én gang på betjeningspanelet. Afstanden er uafhængig af belastningen af vognen. Det sparer tid og reducerer risikoen for skader på anlægget.

 • Selkäreppupaikat

  Rygsækpladser:

  Rygsækpladser er reolpladser, der kan monteres i starten eller slutningen af en vogn. Det giver ekstra lagerplads over flugtvejene eller over gaffeltruckens køregang. Så kan pladsen i lagerhallen udnyttes endnu bedre.

 • Detailansicht des abgesetzten Bedientableaus für verfahrbare Palettenregalanlage PROmobile

  Separat betjeningspanel:

  Betjeningspanelet til et mobilt anlæg sidder i et styringsskab. Anlægget fås også med separat betjeningspanel, der kan placeres efter eget valg, eksempelvis i nærheden af en plukkestation. Denne løsning gør afstanden til betjeningspanelet kortere og sparer tid.

 • Detailansicht der Steckdose am Verfahrwagen für verfahrbare Palettenregalanlage PROmobile

  Stikkontakter på vognen:

  Rigtig smart. Stikkontakter på vognen gør det regelmæssige rengøringsarbejde meget nemmere. Man behøver ikke lede efter en stikkontakt!

Er du overbevist?

Vi glæder os til at høre fra dig:
+45 70 21 51 51

BITO Newsletter