Scroll
01

Det rette valg, f.eks. når ...

  • plukkestationerne skal forsynes med varer efter "Vare til mand"-princippet, og der skal være permanent adgang til samtlige artikler i sortimentet.
  • der opnås en høj plukkehastighed for et stort antal artikler.
  • et lagerrum med et relativt lille grundareal optimeres med et højlager.
  • der er ønske om at styre varelageret med moderne lagerstyringssoftware.

Passer nogle af punkterne på dig?

Kontakt os på tel.
+45 7021 5151

02

Systemet

Moderne logistikcentre, der håndterer et konstant højt antal ordreninjer, har brug for lagersystemer, der sikrer, at der altid er adgang til alle varer.

Et automatiseret lager med små emner er et kompakt lager til fuldautomatisk håndtering med høj plukkehastighed af et stort antal mindre varer. Med "vare til mand"-princippet transporteres varerne automatisk ud til plukkemedarbejderen.

Afhængig af varens omsætningshastighed og de anvendte SKU’s kan lagersystemet udformes, så varerne opbevares i enkelt, dobbelt eller flerdobbelt dybde. Ind- og udlagring af varerne sker med lagerkraner.

Et automatiseret lager med små emner konstrueret som højlager kræver kun et ret begrænset grundareal. Moderne lagerkraner kan køre i smalle gange, og det er også med til at give en bedre udnyttelse af lagerarealet.

Et automatiseret lager med små emner består generelt af et reolsystem med en eller flere gange, lagerkraner, transportteknik, kasser til opbevaring og transport af varerne samt styringssoftware, der sikrer sammenhængende struktur i forløbet og optimal adgang til de enkelte varer. 

BITO tilpasser det automatiserede lager med små emner optimalt til de eksisterende pladsforhold, varernes vægt, plukkekonceptet og de enkelte varers omsætningshastighed. For at opnå størst mulig sikkerhed i anlægget fremstilles BITO lagerreoler med minimale produktions- og montagetolerancer.

Ved konstruktion af automatiserede reollagre til småvarer arbejder BITO altid sammen med anerkendte producenter.

 • Automatisches Kleinteilelager AKL mit Einplatzstellsystem, Zeichnung

  Singlelager

  Singlelageret er den mest anvendte systemløsning. Her lagres der én kasse, bakke eller æske på bærebjælker i hvert reolfag, i enkelt eller dobbelt dybde.

 • Automatisches Kleinteilelager AKL mit Mehrplatzstellsystem, Zeichnung

  Flerpladssystem

  Her lagres der flere beholdere, æsker eller kasser i hvert reolfag, enkelt eller dobbeltdybt. Multilagre anvendes ofte til lagerenheder med middel kollivægt.

 • Direktkommissionierung aus dem Automatischen Kleinteilelager AKL, Zeichnung

  Direkte plukning

  I et automatiseret lager med små emner er varerne klar til plukning på de nederste gennemløbsniveauer. Bufferzonen ovenover sørger for konstant tilførsel til plukkestationerne. Afhængig af varernes vægt og beskaffenhed samt af lagerenheden (kasse, palle osv.) kan lagerreolen udformes som single- eller multilager.

 • Automatisches Kleinteilelager AKL als hochdynamisches System, Zeichnung

  Shuttle-løsninger

  I moderne plukke-, distributions- og konsolideringslagre anvendes der stadig oftere shuttle-systemer. Det er en højteknologisk og ekstremt dynamisk løsning, der gør varegennemløbet langt hurtigere. Ved brug af flere shuttles kan gennemløbshastigheden øges yderligere.

03

Dine fordele

Generelle fordele

  • "Vare til mand"-princippet

  »Varerne transporteres i kasser eller bakker via baner ud til plukkestationerne. Det reducerer lagerarbejdernes tidsforbrug markant til at gå, løfte, sætte på plads og plukke. Det betyder, optimal ergonomi for medarbejderne

  • Konstant status

  »Ved at kombinere et automatiseret lager med små emner med et lagerstyringssystem opnås effektiv lagerstyring.

  • Lukket system

  »Med automatiseringen er plukke- og lagerområdet totalt indhegnet. Dette sikrer, at uvedkommende ikke har adgang til varerne.

  • Alt fra ét sted

  »Vi udvikler og fremstiller både reolteknik og kasser til automatiserede anlæg. Det gør det muligt for os at tilpasse alle væsentlige komponenter, der anvendes i automatiserede småvarelagre, til det enkelte anlæg.

Stor effektivitet

Flächeneinsparung mit Automatischem Kleinteilelager AKL im Vergleich zum Fachbodenregal 02
Flächeneinsparung mit Automatischem Kleinteilelager AKL im Vergleich zum Fachbodenregal 02
  • Pladsbesparelse

  »Et automatiseret lager med små emner har et væsentligt mindre pladsbehov end et toetagers lagerreolanlæg, selvom det har det samme antal lagerpladser til beholdere og kasser.

  »I det her beskrevne eksempel er der anvendt en standardkasse på 600 x 400 x 220 mm for at gøre lageret mere overskueligt. Lagerkapaciteten er 3.700 kasser i både lagerreollageret og det automatiserede lager med små emner.

  »Men i det automatiserede lager med små emner opbevares kasserne i dobbelt dybde i modsætning til i lagerreolen.

  »Med den kompakte konstruktion er der ikke brug for så mange gange, og rummets højde udnyttes fuldt ud, så der kan opnås en pladsbesparelse på op til 20 % med et automatiseret reolanlæg.

  • Transporttidsbesparelse

  »Plukkeområdet foran det automatiske lager med små emner er ergonomisk udformet, så der er et langt bedre overblik over sortimentet. Det giver enorme fordele for information og plukning og for reducerede transportveje og transporttider sammenlignet med en toetagers manuel lagerreol.

04

Komponenter og ekstraudstyr

 • Detailansicht der Stützen für Automatisches Kleinteilelager AKL, Zeichnung

  Reolgavle

  Systemet har reolgavle med en højde op til 25 m. Gavlene er solidt sammennittede. Afhængigt af belastningen benyttes stolper i bredder på 50 mm, 60 mm eller 80 mm. Med dette system udnyttes grundarealet maksimalt, og det øger lagerkapaciteten.

 • Detailansicht der Tiefenauflage für Automatisches Kleinteilelager AKL, Zeichnung

  Dybdestøtter

  Bærebjælker til kasser eller bakker har en standardbredde på 70 mm. De kan monteres med et interval på 6,25 mm. Bjælkelagene forsynes generelt med gennemskubssikring. Materialetykkelsen er dimensioneret efter den belastning, de skal bære. Til lagring af varerne i dobbelt dybde eller på begge sider fås BITO bærebjælker med eller uden midterstop, så varerne kan stilles sikkert ind i lagerreolen.

 • Detailansicht der Aussteifungen für Automatisches Kleinteilelager AKL, Zeichnung

  Afstivninger

  For at et automatisk lager med små emner kan fungere optimalt, skal reolkonstruktionen afstives både vandret og lodret. Det gøres med fladbånd og profiler af galvaniseret stål.

 • Detailansicht der Auslagerbahnen für Automatisches Kleinteilelager AKL, Zeichnung

  Udlagringsbaner

  Når et automatisk lager med små emner benyttes til direkte plukning fra gangene, installeres der udlagringsbaner forskellige steder i reolen for at optimere transporten i forbindelse med plukningen. Det gøres ved at montere bærebjælker med ekstra rullelister i længder, der er tilpasset behovet.

Har vi overbevist dig?

Vi håber at høre fra dig:
+45 70 21 51 51

BITO Newsletter