Bæredygtighed

Bæredygtigt erhvervsliv - socialt engagement

 • Vi har et ansvar for vores lokalområde og de mennesker, der bor her.
 • Vi er en attraktiv og engageret arbejdsgiver
 • Vi tager et socialt ansvar

Klar til fremtiden

BITO hører hjemme i en verden af lagerteknik – og i et område rigt på natur. Vi føler os meget tæt knyttet til vores lokalområde. Et meget grønt område præget af skov, landbrug og vindyrkning. Det har altid været vigtigt for os at bevare denne naturrigdom.

For os betyder bæredygtighed også at tage ansvar for de mennesker, der bor her og på den måde bidrage til en lovende fremtid for området.

 

Læs mere om BITO som arbejdsgiver

Ansvar for vores medarbejdere og lokalområdet

Vi er den største arbejdsgiver i regionen

Som en traditionel, mellemstor og fremtidsorienteret familievirksomhed er vi globalt aktive men samtidig meget tæt på vores hjemegn. Siden BITO's grundlæggelse i 1845, har virksomhedens hovedkvarter med administration, udvikling og produktion været forankret i vores region. Som den største arbejdsgiver i lokalområdet føler vi en særlig forpligtelse. Derfor forbliver vi solidt forankret i og med vores hjemegn.

Vi ville ikke være noget uden vores medarbejdere. Deres viden, erfaring, innovative ideer, visioner, ansvar, præstationer, arbejdsglæde og fastholdelse af vores fælles værdier holder vores visioner i live. Vi er stolte af, at størsteparten af vores medarbejdere har været hos os i mange år.

  • BITO Academy fremmer faglig udvikling

  At fremme medarbejdernes faglige og personlige udvikling er en af ​​vores vigtigste opgaver. BITO Academy tilbyder vores medarbejdere et omfattende uddannelses- og træningsprogram, der kvalificerer dem til kravene på vores arbejdsplads. Vi tilbyder også udvalgte kurser til personlig videreuddannelse.

  • Bred vifte af uddannelsesmuligheder

  Vores udbud af erhvervsuddannelser omfatter mange forskellige kurser såvel kommercielle som tekniske og fra lærepladser til universitetsstudier. På den måde kan vi give de unge fra lokalområdet mulighed for at få en kvalificeret erhvervsuddannelse og samtidig tilbyde uddannelse til vores egne fagfolk. Vi er altid interesserede i at tilbyde vores praktikanter ansættelse.

  • Pensionsordning

  Demografiske ændringer påvirker i stigende grad ældreplejen. BITO's pensionsordning er et vigtigt bidrag til at sikre vores medarbejdere, når de skal på pension.

BITTMANN Fonden

Gør en varig forskel

Ansvar for menneskerne i vores lokalområde.

De unge er vores fremtid. Derfor brænder Bittmann Fonden som en del af sit sociale ansvar for at fremme børn og unges mentale og fysiske udvikling inden for uddannelse, videnskab, idræt og kultur med en række forskellige aktiviteter.

Siden starten i 2008 har vores fond sponsoreret mange velgørende projekter heriblandt indkøb af udstyr til idrætsklubber, skoler og børnehaver samt ved at yde økonomisk støtte til kulturelle arrangementer.

Fonden arrangerer også foredrag med kendte foredragsholdere for at bidrage med værdifuldt input til lokalområdet.

 

 

"Med vores fond ønsker vi at tage ansvar for vores region og gøre en forskel også på den lange bane.

Det er vores ønske at give noget videre samt støtte meningsfulde og værdiskabende projekter særligt for de unge, som er fremtidens ledere i vores område".

Fritz BittmannStifter af Bittmann Fonden

Find din egen kontaktperson.

Du er velkommen til at kontakte os på tlf.
+45 7021 5151

BITO Newsletter