• Bilbranchen og dens underleverandører

    Hjertet i forsyningen til montage og reservedelsstyring er et hurtigt og driftssikkert internt logistiksystem.

Scroll

Krav

Bilbranchen og dens underleverandører er blandt de største og mest innovative brancher i verden. Men lige netop i denne branche er det ekstra vigtigt at leve op til de yderst komplekse logistiske krav. Tiden er afgørende, især inden for international reservedelslogistik til person- og lastbiler, for at undgå driftsstop. Samtidig skal forsyningen til montagelinjerne være pålidelig, for at de komplekse produktionssystemer kan arbejde effektivt. Logistikomkostninger og lagermængder er vigtige nøgletal på et marked med stærk konkurrence. Ofte anvendes der også specielle lagerenheder til biler, der passer perfekt i BITO lagersystemerne.

Trends

    • Nogle varer og komponenter kræver særlige lagerenheder som plastkasser og stålstel.
    • Specielle transport- og lagerkasser skal kunne opbevares sikkert på standardpaller i pallegennemløbsreoler.
    • I denne branche er just in time, just in sequence og FIFO-princippet vigtige logistikbegreber.
    • Stigende omkostninger stiller krav om effektive logistiksystemer og optimerede procesforløb.

BITO Newsletter